Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων ’12

10

Σύμφωνα με την έρευνα* της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, η παραγωγή ασφαλίστρων στον κλάδο ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων μειώθηκε κατά 10,1% το 2012 και έφτασε τα €4,0 εκατ. Παράλληλα, όλα τα παραγωγικά μεγέθη του κλάδου που καταγράφηκαν από την έρευνα μειώθηκαν (προμήθειες, αποζημιώσεις, προβλέψεις).

Ο δείκτης ζημιών του κλάδου έμεινε σταθερός μεταξύ 44% με 45% την τελευταία διετία.
Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη τιμή του δείκτη αποτελεί μία από τις καλύτερες επιδόσεις της
τελευταίας δεκαετίας (2003-2012).

Ο δείκτης ζημιών και προμηθειών υπολογίζεται στο 55,3% για την οικονομική χρήση του 2012 (από 57,0% το 2011) και επίσης αποτελεί μία πολύ καλή επίδοση. 

Σε σύγκριση με τους λοιπούς κλάδους κατά Ζημιών για το 2011, η ασφάλιση πληρωμάτωνπλοίων εμφανίζει ελαφρώς μεγαλύτερο δείκτη ζημιών αλλά μικρότερο κόστος πρόσκτησης
εργασιών, ενώ ο δείκτης ζημιών και προμηθειών κινείται σε παρόμοια επίπεδα. Τέλος, οι
εκκρεμείς αποζημιώσεις ως προς την παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου αυξήθηκαν και
παρέμειναν υψηλότερες σε σχέση με την αντίστοιχη για τους λοιπούς κλάδους κατά ζημιών.

*Η έρευνα για τη συγκέντρωση των δεδομένων έγινε με ενιαίο ερωτηματολόγιο στο οποίο απάντησαν τέσσερεις ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη της ΕΑΕΕ. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων, το οποίο εισπράττεται από επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Περισσότερα εδώ.