Ασφάλιση Μεταφερόμενων Εμπρευμάτων 2010

15

Η παραγωγή του κλάδου των Μεταφερoμένων εμπορευμάτων μειώθηκε κατά 13,6% κατά τη διάρκεια του 2010 και έφτασε τα 33,7 εκατομμύρια €. Παράλληλα, ο δείκτης ζημιών αυξήθηκε στο 36,8%, από 18,4% το 2009.
Δείτε εδώ όλη την σχετική μελέτη από την Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής της Ε.Α.Ε.Ε.