Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2011

12

Η παραγωγή του κλάδου των Μεταφερoμένων εμπορευμάτων μειώθηκε κατά 16,2% κατά τη διάρκεια του 2011 και έφτασε τα €28,2 εκατ. Παράλληλα, ο δείκτης ζημιών του κλάδου μειώθηκε στο 26,3%, από 36,8% το 2010.

Η μέση πληρωθείσα ζημιά σημείωσε νέα μείωση στα €1.808  από €2.256 το 2010, ενώ η μέση εκκρεμής ζημιά σημείωσε νέα άνοδο από τα €6.036 το 2010 στα €6.740  το 2011.

Από τη μελέτη των στοιχείων για το οικονομικό έτος 2011, διαπιστώνεται αύξηση των εκκρεμών αποζημιώσεων ως ποσοστό της παραγωγής ασφαλίστρων από το 59,5% το 2010 στο 79,6% το 2011. Παρομοίως, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις αυξήθηκαν ως ποσοστό των ζημιών οι οποίες συνέβησαν κατά τη διάρκεια του έτους από το 159,2% το 2010 στο 288,2% το 2011.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μεθόδου chain-ladder η οποία μελετά την εξέλιξη των αποζημιώσεων του κλάδου, η αποθεματοποίηση των εκκρεμών ζημιών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η ίδια μέθοδος εκτιμά το δείκτη ζημιών στο 28,5% και τη μέση ζημιά στα €2.542  για το 2011.


Αναλυτικά η έρευνα της ΕΑΕΕ για τον κλάδο Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων 2011 εδώ.