Αποζημίωση από Τροχαία Ατυχήματα

20

Ν. Τριάντος – Π. Βαφειάδου


Το όλο πόνημα αποτελεί ένα χρηστικό και λειτουργικό βοήθημα, που προσφέρει πληρέστατη ενημέρωση σε όποιον ασχολείται με υποθέσεις σχετικές με την Αποζημίωση από Τροχαία Ατυχήματα.
Η έκδοσή του θεωρήθηκε αναγκαία, λόγω των θεμελιωδών αλλαγών που επήλθαν, μεταξύ άλλων, και με το Ν 3746/2009 στο βασικό νόμο του δικαίου της ασφάλισης αυτοκινήτων (Ν 489/1976), αλλά και των επίσης πολύ σημαντικών τροποποιήσεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τους  Ν 3900/2010 και Ν 4055/2012, που έχουν σχέση με το δίκαιο των αυτοκινήτων. 
Το έργο περιέχει θεωρία κατανεμημένη σε ενότητες, πλήρως ενημερωμένη σύμφωνα και με τους παραπάνω νόμους και εμπλουτισμένη με τη διαμορφωθείσα μέχρι και πρόσφατα νομολογία. Μάλιστα, σε κάθε ενότητα προτάσσεται εκτενής βιβλιογραφία-αρθρογραφία.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ