Αλλαγή επωνυμίας από Marfin σε Laiki και για τις ασφαλιστικές του Ομίλου CNP LAIKI Insurance Holdings

59

Οι Διακριτικοί Τίτλοι/Εμπορικές Επωνυμίες των Ασφαλιστικών Εταιρειών στην Ελλάδα του Ομίλου CNP LAIKI INSURANCE HOLDINGS,  τροποποιούνται ως ακολούθως:

• Η «ΜΑRFIN ΖΩΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο  «MARFIN ΖΩΗΣ» μετονομάζεται σε «CNP LAIKI ΖΩΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «CNP LAIKI ΖΩΗΣ» ή/και «CNP LAIKI LIFE». Οι απαιτούμενες εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί  μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.

• Η «ΜΑRFIN ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο  «MARFIN ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ Α.Ε.» μετονομάζεται σε «CNP LAIKI ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «CNP LAIKI ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ» ή/και «CNP LAIKI INSURANCE AGENTS». Οι απαιτούμενες εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί  μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.

• Το υποκατάστημα της «ΛΑΪΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LTD» με διακριτικό τίτλο  «MARFIN ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» αλλάζει σε «CNP LAIKI ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ή/και «CNP LAIKI INSURANCE». Οι απαιτούμενες εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί  μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.

Η CNP Laiki Insurance Holdings είναι η μητρική εταιρεία όλων των ασφαλιστικών εταιρειών σε Κύπρο και Ελλάδα. Με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2009, μετά από τη στρατηγική συμμαχία μεταξύ της Γαλλικής CNP Assurances και της Laiki Bank, η CNP Assurances απέκτησε το 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου της Laiki Insurance Holdings, ενώ το υπόλοιπο 49,9% παρέμεινε στην Laiki Bank.

Η γαλλική CNP Assurances S.A., της οποίας η παρουσία στον ασφαλιστικό τομέα χρονολογείται από το 1850, είναι η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στις ασφαλίσεις προσώπων στη Γαλλία με παραγωγή ασφαλίστρων €30 δις και παρουσία σε διεθνές επίπεδο σε χώρες όπως η Βραζιλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Ελλάδα.

Όπως τονίζεται σε σχετικό δελτίο τύπου «οι ασφαλιστικές εταιρείες του Ομίλου CNP Laiki Insurance Holdings, έχοντας πελατοκεντρική φιλοσοφία και δίνοντας έμφαση στη συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, διατηρούν την ηγετική θέση στην ασφαλιστική βιομηχανία της Κύπρου και προσβλέπουν στην ταχεία ανάπτυξη των εργασιών τους στην Ελλάδα».