Στις 10 Ιουνίου, στην Αθήνα οι εξετάσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

118
εξετάσεις

Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε στις 29/05/2017 τον Κατάλογο υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, καθώς  και οδηγίες για τις εξετάσεις που θα διεξαχθούν στην Αθήνα, στις 10.6.2017, για τα Επίπεδα Α και Δ

Για τους καταλόγους  υποψηφίων, πληροφορίες και οδηγίες δείτε εδώ.