Οριακή αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων το 1ο 4μηνο

892
παραγωγή ασφαλίστρων

Οριακή αύξηση (+0,4%) κατέγραψε η παραγωγή ασφαλίστρων στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2017, όπως προκύπτει από τη μηνιαία έρευνα που διεξάγει η ΕΑΕΕ μεταξύ των εταιρειών μελών της.

Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν συνολικά 50 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής, σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2016. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 20 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 44 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διέθεσαν οι ανωτέρω εταιρείες η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) το πρώτο 4μηνο του 2017 ανήλθε σε €1.269.023.015,53 (+0,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι).

Οι Ασφαλίσεις Ζωής ανήλθαν σε €623.180.790,42 (+2,5% σε σχέση με το 1ο 4μηνο του 2016).

Οι Ασφαλίσεις κατά Ζημιών ανήλθαν σε €645.842.225,11 (-1,5%), εκ των οποίων:

Η Αστική ευθύνη οχημάτων σε €241.275.800,57 (-5,5%) και οι Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών σε €404.566.424,54 (+1,0%).

Τον Απρίλιο του 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, οι ασφαλίσεις Ζωής μείωσαν την παραγωγή τους σε μηνιαία βάση (-0,6%) για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Αντιστοίχως, οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών μείωσαν επίσης την παραγωγή τους σε μηνιαία βάση (-4,2%).

Συνολικά, η παραγωγή ασφαλίστρων μηνός Απριλίου μειώθηκε κατά 2,5%, έναντι του Απριλίου του 2016.

Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, η αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις Ζωής οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της παραγωγής του κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις καθώς επίσης και στην αύξηση του κλάδου VII. Διαχείρισης συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η παραγωγή του κλάδου IV.2 Υγείας (όπως οριζόταν με το άρθρο 13 του ν.δ. 400/1970), κατ’ εφαρμογή του νόμου 4364/5.2.2016, καταγράφεται από 1/1/2016 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών όπου μερίζεται στους κλάδους 1. Ατυχημάτων και 2. Ασθενειών, αναλόγως των προσφερομένων καλύψεων.

Δείτε ολόκληρη την έρευνα εδώ.