MediΣυν: Το πρόγραμμα Υγείας που «απαντά» στις σύγχρονες ανάγκες

6
των Θωμά Πουφινά, Offer director και Διαμαντή Χατζηστύλη, Διευθυντή Δικτύων Διανομής ΑΧΑ

 
Οι κ.κ. Θωμάς Πουφινάς, Offer Director,  και Αδαμάντιος Χατζηστύλης, Διευθυντής Δικτύων Διανομής,  αναλύουν τα πλεονεκτήματα του προγράμματος για τους ασφαλισμένους και τους ασφαλιστικούς συμβούλους της ΑΧΑ Ασφαλιστικής

Η Υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό, και εμείς στην ΑΧΑ προσφέρουμε τα μέσα για να το προστατέψουμε με τα νέα ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα της ΑΧΑ Ασφαλιστικής MediΣυν, τα οποία προσαρμόζονται στις ασφαλιστικές ανάγκες του σύγχρονου  Έλληνα  πολίτη. Οι ασφαλίσεις Υγείας αποτελούν για την ΑΧΑ σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης, με βάση το στρατηγικό της πλάνο, και είναι επιλογή πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη Φιλοδοξία ΑΧΑ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το περιβάλλον και η αγορά μας
Η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον στη δίνη της χρηματοπιστωτικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας, χάνοντας από τη δυναμική της σε αρκετές από τις δραστηριότητές της. Παρόλα αυτά και σε αντίθεση προς τους αριθμούς, ο κλάδος μας θα πρέπει να δει το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον ως ευκαιρία, δεδομένου του ότι, σε ανάλογες περιόδους, το αυξημένο αίσθημα ανασφάλειας του ανθρώπου τον οδηγεί στην εξεύρεση λύσεων για την προστασία της οικογένειάς του και του ιδίου, αλλά και για την εξασφάλιση της υγείας τους.
Ευχάριστο στοιχείο αποτελεί ότι όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας δείχνουν να εμπιστεύονται τις ασφαλιστικές εταιρείες για την ασφάλιση της υγείας τους, ιδιαίτερα λόγω των συνεχών μεταβολών στην κοινωνική ασφάλιση και των υψηλών περικοπών στις δαπάνες υγείας, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την απαξίωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.
Μία σειρά ολοκληρωμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων δίνει πλέον τις απαιτούμενες λύσεις στις ολοένα και μεγαλύτερες απαιτήσεις, αναφορικά με την προστασία της υγείας του Έλληνα πολίτη.

Ο ασφαλισμένος μας στην κορυφή του ενδιαφέροντός μας
Στόχος μας στην ΑΧΑ είναι να διατηρούμε ποιοτικές σχέσεις με τους ασφαλισμένους μας και να τους προσφέρουμε λύσεις για μια ολόκληρη ζωή, ιδιαίτερα στις μέρες μας, όπου:
– Το οικονομικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ασταθές.
– Η αγοραστική δύναμη του μέσου  Έλληνα είναι πολύ χαμηλή, σαφώς χαμηλότερη του μέσου Ευρωπαίου, και επιθυμούμε η ασφάλιση Υγείας να μην είναι πολυτέλεια για λίγους.
– Ο τρόπος λειτουργίας και οι καλύψεις των Ταμείων κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί και συνεχίζουν να μεταβάλλονται.
– Οι κρατικοί φορείς, λόγω της κρίσης, δεν μπορούν έγκαιρα και επαρκώς να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ασφαλισμένων. 

Έτσι, όταν η Υγεία κλονίζεται, η αντιμετώπιση της κατάστασης είναι ευκολότερη όταν υπάρχουν τα ανάλογα διαθέσιμα. Εξ αυτού η ΑΧΑ γίνεται, σε αυτές τις περιπτώσεις, σημαντικός συνοδοιπόρος του ασφαλισμένου μας, αφού του εξασφαλίζει:
– Άριστες συνθήκες νοσηλείας.
– Καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
– Πρόσβαση στα πιο σύγχρονα και εξελιγμένα ιατρικά και θεραπευτικά μέσα, έναντι πολύ προσιτού ασφαλίστρου.
– Ευελιξία στο σχεδιασμό του προγράμματος.
– Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

MediΣυν από την ΑΧΑ Ασφαλιστική
Το Πρόγραμμα Υγείας της ΑΧΑ MediΣυν είναι ένα νέο, σύγχρονο, ευέλικτο πρόγραμμα κάλυψης δαπανών υγείας, που προσαρμόζεται σε κάθε ξεχωριστή ανάγκη, τόσο προσωπική όσο και οικογενειακή, λειτουργώντας είτε αυτόνομα είτε συμπληρωματικά της κοινωνικής ή ομαδικής ασφάλισης, παρέχοντας πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη. Απευθύνεται, δηλαδή, σε όλους όσους επιθυμούν να καλύψουν έξοδα νοσηλείας καθώς και έξοδα  εξωνοσοκομειακής φροντίδας, με ιδιαίτερα προσιτό κόστος.
Το MediΣυν σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη την άποψη των πελατών και των ασφαλιστικών συμβούλων, μέσα από κατάλληλες έρευνες αγοράς και focus groups, ώστε οι παρεχόμενες καλύψεις και χαρακτηριστικά να είναι ευθυγραμμισμένες με τις επιλογές τους, αλλά και το κόστος του ευθυγραμμισμένο με το διαθέσιμο εισόδημα των υποψηφίων προς ασφάλιση, σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Το τελευταίο κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντικό, και έτσι δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα ευέλικτο και προσιτό, διατηρώντας ταυτόχρονα ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Το Medi Συν εξασφαλίζει
– Το 100% της δαπάνης νοσηλείας μέχρι το ποσό των €500.000 σε περίπτωση νοσηλείας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή  Ένωση και στην Ελβετία και το 80% την περίπτωση νοσηλείας σε Αμερική, Καναδά και υπόλοιπο κόσμο.
– Παρέχει  πλήρη κάλυψη των αναγνωρισμένων εξόδων νοσηλείας, που συμπεριλαμβάνουν και τις αμοιβές των ιατρών.  
– Παρέχει επίσης τη δυνατότητα νοσηλείας στα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσηλευτήρια της χώρας με κάλυψη σε Α΄ θέση.
– Αναλαμβάνει την απευθείας εξόφληση των αναγνωρισμένων εξόδων νοσηλείας, εάν ο ασφαλισμένος επιλέξει συμβεβλημένο νοσηλευτήριο (πάνω από 20 συμβεβλημένα νοσηλευτήρια).
– Επίσης, δίνεται η δυνατότητα επιλογής συμμετοχής στο σύνολο των δαπανών νοσηλείας έως του ποσού που θα επιλέξει ο ασφαλισμένος (€600, €1.500, €3.000, €6.000 ή €9.000), εξασφαλίζοντας έτσι πιο προσιτό ασφάλιστρο και καλύπτοντας το ποσό της απαλλαγής μέσω παράλληλης χρήσης Ομαδικού ασφαλιστηρίου ή μέσω του Ταμείου Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επιπλέον, το MediΣυν παρέχει:
– Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος έως €300, για τα πρώτα έξοδα, όπως ακτινογραφίες, φυσικοθεραπείες, κ.λπ. εντός και εκτός οποιουδήποτε νοσοκομείου, χωρίς δηλαδή να απαιτείται νοσηλεία.  
– Ιατρική βοήθεια στο εξωτερικό ή 50 χλμ. από την κατοικία, που περιλαμβάνει επείγουσα νοσηλεία, υγειονομική μεταφορά, επίσκεψη συγγενή, μετάφραση εγγράφων, παράταση διαμονής, εξεύρεση ιατρού, αποστολή φαρμάκων και άλλα.
– Εξωνοσοκομειακή φροντίδα. 
– Κάλυψη δαπανών εξωνοσοκομειακής φροντίδας, μέσω της προσθήκης των παροχών πρωτοβάθμιας περίθαλψης με προσιτό κόστος.
– Διαγνωστικές εξετάσεις έως €1.800 ανά έτος και με έκπτωση 30% σε διαγνωστικές εξετάσεις που θα χρειασθεί να γίνουν πέραν του ορίου των  €1.800.
– Δωρεάν ετήσιο check up, ανάλογα με το φύλο και την ηλικία του ασφαλισμένου.
– Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε δίκτυο 2.500 ιατρών σε όλη την Ελλάδα.
– Φυσικοθεραπευτική φροντίδα, στο φυσικοθεραπευτήριο ή κατ΄ οίκον, με μικρή συμμετοχή.

Επιπλέον Οφέλη από το MediΣυν:
– Δυνατότητα αλλαγής του προγράμματος, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες του ασφαλισμένου.
– Δυνατότητα επιλογής κάλυψης αποπληρωμής ασφαλίστρων, σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας για εργασία.
– Οικονομική ενίσχυση, σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού στο Εξωτερικό.
– Τιμολόγηση κατ’ έτος ηλικίας, εξασφαλίζοντας έτσι δίκαιη κατανομή και διαχρονική προσιτότητα του ασφαλίστρου
– Προνομιακή τιμολόγηση:
 Στις οικογένειες
 Στους κατοίκους της Περιφέρειας (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης)
 Στους πελάτες της ΑΧΑ που έχουν ήδη άλλο ασφαλιστήριο.
– Φοροαπαλλαγή από τα ασφάλιστρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
– 24ωρη γραμμή υγείας για παροχή ιατρικών συμβουλών και καθοδήγησης αναφορικά με τις καλύψεις και την οργάνωση της νοσηλείας.
– Επιπλέον Προνόμια Υγείας από συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Οφέλη του MediΣυν για τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο
Το πρόγραμμα Υγείας MediΣυν σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους, διασφαλίζοντας έτσι ότι θα απευθύνεται τόσο σε αυτούς όσο και στους πελάτες τους. Οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι, εκτός από το ότι συμμετείχαν σε έρευνες αγοράς για την επιλογή των χαρακτηριστικών, συνεισέφεραν στην κατάρτιση των όρων και του προωθητικού υλικού αλλά και των εργαλείων προσφοράς και τιμολόγησης.
Το MediΣυν είναι ένα πρόγραμμα που αναμένεται να βοηθήσει τα δίκτυα διανομής της ΑΧΑ να επιταχύνουν τη διάθεση των προγραμμάτων Υγείας, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό στην ταχύτερη ανάπτυξη της ΑΧΑ στην Ελλάδα.
Θεωρείται προϊόν που “ανοίγει την πόρτα” του πελάτη στον ασφαλιστικό σύμβουλο, καθώς αφορά ασφάλιση που δεν είναι μεν υποχρεωτική, όπως αυτή του αυτοκινήτου, καθίσταται όμως απαραίτητη στο σύγχρονο περιβάλλον και έτσι κινητοποιεί τον υποψήφιο πελάτη στο να ενδιαφερθεί να την αποκτήσει.
Καθώς το MediΣυν αναπτύχθηκε με γνώμονα την ανάγκη του  Έλληνα πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη το περιορισμένο πλέον εισόδημά του, είναι ιδιαίτερα προσιτό και δίνει έτσι την ευκαιρία στον ασφαλιστικό σύμβουλο να πετύχει αύξηση του αριθμού των ασφαλιστηρίων του, απευθυνόμενος σε στοχευμένη αγορά, το οποίο σημαίνει αύξηση του πελατολογίου, άρα αύξηση του εισοδήματός του.
Το MediΣυν παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας οικογενειακού ασφαλιστηρίου, όπου τα εξαρτώμενα τέκνα μπορούν να μείνουν έως και την ηλικία των 30 ετών, αναγνωρίζοντας την αυξημένη ανεργία ή τα χαμηλά εισοδήματα των νέων, που η ελληνική οικογένεια καλείται να αντιμετωπίσει. Αυτό αποτελεί μία σημαντική καινοτομία και επιτρέπει στο συνεργάτη να αποδείξει την κατανόησή του στη δύσκολη αυτή περίοδο για την ελληνική οικογένεια. Επίσης, για ασφαλισμένους που έχουν ήδη ασφαλιστήρια με την ΑΧΑ δίνει έκπτωση πιστού πελάτη, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στον ασφαλιστικό σύμβουλο να επιβραβεύσει τον πελάτη του για την προτίμησή του αυτή.
Το MediΣυν είναι ένα πρόγραμμα υγείας που διατίθεται αυτόνομα. δεν απαιτεί, δηλαδή, την ταυτόχρονη διάθεση βασικής ασφάλισης ζωής. Αυτό διευκολύνει τον ασφαλιστικό σύμβουλο, καθώς μπορεί να κάνει ορθή και πλήρη ανάλυση αναγκών του υποψηφίου πελάτη προς ασφάλιση. Από τη διάγνωση των αναγκών του πελάτη θα μπορέσει να παρουσιάσει το κατάλληλο πρόγραμμα Υγείας, αλλά και το απαιτούμενο πλάνο για την Προστασία της οικογένειας. Προς τούτο έχουμε αναπτύξει ένα πρόγραμμα προσφοράς, που διευκολύνει το συνεργάτη στην ταυτόχρονη παρουσίαση της προσφοράς για την Υγεία, αλλά και την Προστασία.
Οι όροι του MediΣυν είναι γραμμένοι σε απλή δημοτική, απευθυνόμενοι στον πελάτη σε δεύτερο πρόσωπο, και περιλαμβάνουν πλήρεις ορισμούς. Η διαφάνεια αυτή και η ξεκάθαρη επικοινωνία που διασφαλίζουν είναι σημαντική βοήθεια στο έργο του συνεργάτη. Ιδιαίτερα όσον αφορά τον όρο ανανέωσης, το MediΣυν ανανεώνεται κάθε έτος, ανεξάρτητα από την κατάσταση υγείας και την ηλικία του ασφαλισμένου, αποτελώντας έτσι ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα για τον ασφαλιστικό σύμβουλο της ΑΧΑ.
Το MediΣυν υποστηρίζεται από διαφήμιση στην τηλεόραση, στον τύπο, στο ραδιόφωνο και στο internet. Η προβολή αυτή οδηγεί τους ενδιαφερόμενους στους ασφαλιστικούς συμβούλους της ΑΧΑ, ώστε να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και να ασφαλιστούν. Είναι σαφές ότι η πώληση βοηθιέται σημαντικά όταν οι πελάτες έχουν ήδη δει το πρόγραμμα και την εταιρεία.
Ιδιαίτερα, δε, όσον αφορά το internet, στην ιστοσελίδα της ΑΧΑ υπάρχει υπολογιστής ασφαλίστρων και αίτηση ενδιαφέροντος για τους υποψηφίους. Με τον τρόπο αυτό παράγονται leads για τους συνεργάτες της ΑΧΑ. Τα ονόματα των ενδιαφερομένων που αποστέλλουν αίτηση, δίνονται στους ασφαλιστικούς συμβούλους, ώστε να επιδιώξουν ραντεβού για ασφάλισή τους.
Με όλα τα παραπάνω ο ασφαλιστικός σύμβουλος της ΑΧΑ απολαμβάνει τη σιγουριά και αξιοπιστία ενός μεγάλου, δυνατού και φερέγγυου ομίλου, με παγκόσμια παρουσία και τεχνογνωσία, ιδιαίτερα στη διάθεση προϊόντων υγείας. Η γνώση της δύναμης του ονόματος της ΑΧΑ βοηθά στην προσέγγιση του πελάτη και στο χτίσιμο σχέσης εμπιστοσύνης για την ασφάλιση της υγείας του.
Τέλος, καθώς η ΑΧΑ πιστεύει πως το ανθρώπινο δυναμικό της είναι το κλειδί στην επιτυχία της και το πολυτιμότερο περιουσιακό της στοιχείο, έχει δώσει έμφαση και επενδύει στη σωστή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση & εξειδίκευση των Συνεργατών της, μέσα από ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, που είναι διαθέσιμο γι’ αυτό το σκοπό.