INTERAMERICAN :: Αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2010

13

Στα 253,77 εκατ. ευρώ ανήλθε η συνολική παραγωγή σε μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της Interamerican κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2010, έναντι 241,9 εκατ. στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2009, καταγράφοντας αύξηση κατά 4,9%.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε σχετικά από την Εταιρεία, στον κλάδο Ζωής σημείωσε παραγωγή 138,13 εκατ., με αύξηση 1,9% έναντι α’ εξαμήνου του 2009 (135,61 εκατ.), που οφείλεται κυρίως στις συνεχιζόμενες πωλήσεις επενδυτικών (unit linked) προϊόντων και δευτερευόντως στον υπερδιπλασιασμό της παραγωγής στον κλάδο Υγείας. Στον κλάδο Γενικών Ασφαλειών η παραγωγή έφθασε στα 110,31 εκατ., αυξημένη κατά 8,5% έναντι του 2009 (101,66 εκατ.), που προήλθε κυρίως από τους κλάδους αυτοκινήτων (αύξηση 8%) και πυρός (αύξηση 11,5%). Ο τομέας Οδικής Βοήθειας απέφερε 2,57 εκατ. ασφάλιστρα εκτός των ασφαλίστρων οδικής βοήθειας που εγγράφονται στις εταιρείες ζημιών και υγείας του ομίλου (12,78 εκατ.), από εσωτερικές συνέργειες, ενώ η Προσωπική (Άμεση Ιατρική) Βοήθεια παρουσίασε 2,76 εκατ. ασφάλιστρα.
Όπως σημειώνεται επιπρόσθετα στο σχετικό δελτίο τύπου, «το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν για την Interamerican ιδιαίτερα δημιουργικό ως προς την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την ετοιμότητά της εν όψει Solvency II και την αναζωογόνηση των εμπορικών δραστηριοτήτων της. Η εταιρεία προώθησε τα νέα ασφαλιστικά προγράμματα, στη λογική του συστήματος, Family Life για την προστασία εισοδήματος, Business και Ease Business για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Mediplan Senior για τη φροντίδα υγείας της τρίτης ηλικίας σε συνεργασία με την Ευρωκλινική Αθηνών και βελτίωσε τα ομαδικά προγράμματα Microgroup Protection. Παράλληλα, συνέδεσε τη δομή και λειτουργία του δικτύου agency με την κερδοφόρο απόδοση, ενίσχυσε την πολυκαναλικότητα στη διανομή και ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του project Cosmos για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών».
Χαρακτηριστικά, ο κ. Γιώργος Κώτσαλος, Δ/νων Σύμβουλος του Ομίλου, επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Όλες οι κινήσεις μας στην Interamerican στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των αναλαμβανομένων κινδύνων και στην ενδυνάμωση των θεμελίων της εταιρείας, ώστε να υποστηριχθεί ο ηγετικός χαρακτήρας της σε μια αγορά που βρίσκεται σε φάση ριζικών μεταβολών».

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
170,6 εκατ. ευρώ κατέβαλε η Interamerican σε αποζημιώσεις ασφαλισμένων της κατά το α? εξάμηνο του έτους. Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου, στον κλάδο Ζωής η Εταιρεία κατέβαλε 78,46 εκατ. ευρώ σε 32.398 περιπτώσεις. Σε λήξεις συμβολαίων, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι συντάξεις, το ποσόν έφθασε τα 21,4 εκατ. ευρώ.
Στον κλάδο Υγείας, κάλυψε 75.086 περιπτώσεις ασφαλισμένων, πληρώνοντας 37,92 εκατ. ευρώ. Για τα συμβόλαια προγραμμάτων Medisystem (συστήματος υγείας με αναπτυγμένο πανελλαδικά δίκτυο ιατρών, διαγνωστικών κέντρων και νοσηλείας), το ποσόν έφθασε τα 15,3 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, τα πολυιατρεία που ανήκουν στον Όμιλο (το Medifirst και η Αθηναϊκή) εξυπηρέτησαν με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης 22.410 περιστατικά. Στις Γενικές Ασφάλειες αποζημιώθηκαν 49.353 περιπτώσεις με 41,99 εκατ. ευρώ, ενώ το 90% των αποζημιώσεων αφορούσε στον κλάδο αυτοκινήτου.
Στον αναπτυσσόμενο κλάδο Ομαδικών Ασφαλίσεων, η Εταιρεία πλήρωσε σε 22.112 περιπτώσεις ασφαλισμένων μέσω ομαδικών συμβολαίων Ζωής και Ζημιών, Medisystem και Συνταξιοδοτικών 12,23 εκατ. ευρώ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ & ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Σε 93.948 περιστατικά Προσωπικής (Άμεσης Ιατρικής) και Οδικής Βοήθειας ανταποκρίθηκε η Interamerican κατά το α? εξάμηνο του 2010, έναντι 82.765 περιστατικών κατά το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Όπως σημειώνεται σχετικά, «η αύξηση (13,5%) δηλώνει τη μεγαλύτερη ζήτηση σχετικών υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του πελατολογίου της εταιρείας στους ενοποιημένους διοικητικά και οργανωτικά τομείς Βοηθείας».
Ειδικότερα, στην Προσωπική Βοήθεια η Interamerican παρέσχε υπηρεσίες σε 12.443 περιστατικά. Εξ αυτών, τα 1.806 αφορούσαν σε μεταφορές ασθενών ή τραυματιών από ατυχήματα, για τις οποίες χρειάστηκαν 1.786 χρήσεις ασθενοφόρων και 30 χρήσεις εναερίων μέσων –υγειονομικά εξοπλισμένων ελικοπτέρων ή αεροπλάνου– σε κρίσιμες για τη ζωή και την υγεία των μεταφερθέντων αεροδιακομιδές. Ακόμη, παρασχέθηκαν τηλεφωνικά ιατρικές συμβουλές σε 8.593 περιπτώσεις, σε 76 υποστήριξη εκτός Ελλάδος και λοιπές υπηρεσίες σε 1.958 κλήσεις.
Στον τομέα της Οδικής Βοήθειας, οι εξειδικευμένοι υπάλληλοι της εταιρείας αντιμετώπισαν συνολικά 81.505 περιστατικά σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας υπηρεσίες επιτόπου επισκευής σε 30.613 περιπτώσεις, ρυμούλκησης και επαναπατρισμού για 34.676 οχήματα, ενώ επιλήφθηκαν και 16.216 ατυχημάτων με την υπηρεσία Autohelp.
Αξίζει να σημειωθεί το καθοριστικό πλεονέκτημα της Interamerican σε ιδιόκτητες υποδομές, που καθιστούν άμεση την ανταπόκρισή της σε κάθε κλήση. Όπως αναφέρεται σχετικά, «στην Οδική Βοήθεια, 17 αυτόνομοι σταθμοί και στόλος 280 ιδιοκτήτων μέσων για παροχή υπηρεσιών σε οχήματα κάθε κατηγορίας μέχρι 3,5 τόνους και σε βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων, αλλά και τοπικοί περιφερειακοί συνεργάτες καλύπτουν όλη τη χώρα. Από φέτος, παρέχεται κάλυψη και στις εταιρείες ενοικίασης οχημάτων στη νησιωτική Ελλάδα, οι οποίες καταγράφουν υψηλά ποσοστά βλαβών ή ατυχημάτων. Παράλληλα, στην Άμεση Ιατρική Βοήθεια διατίθενται 17 ιδιόκτητα ασθενοφόρα και ακόμη 3 ελικόπτερα και 1 υγειονομικό αεροπλάνο αποκλειστικής χρήσης, ενώ το Συντονιστικό Κέντρο της εταιρείας λειτουργεί σε 24ωρη βάση».