211,8 εκατ. ευρώ, σε 353.316 περιπτώσεις κατέβαλε συνολικά κατά το 2016, η Interamerican. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου της Εταιρείας, τα μεγέθη κυμαίνονται στα επίπεδα του 2015, όμως το σύνολο των δικαιούχων που εξυπηρετήθηκαν με καταβολή ποσού ή υπηρεσία βοήθειας παρουσιάζεται αυξημένο πέρυσι κατά 16,2% έναντι του 2015, με 2.150 εξυπηρετηθέντες πελάτες, κατά μέσο όρο, ημερησίως. Το ποσοστό γενικής ικανοποίησης των πελατών ανέρχεται στο 85%, ενώ ειδικότερα για τις αποζημιώσεις στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου, η ικανοποίηση των αποζημιωθέντων της Interamerican φθάνει στο 87% και της Anytime στο 91%.

Ειδικότερα, η Interamerican πέρυσι κατέβαλε σε πελάτες με ασφαλιστήρια ζωής για θανάτους, λήξεις συμβολαίων και σε αποζημιώσεις για ανικανότητες, συνολικά 73 εκατ. ευρώ, σε σύνολο 16.990 περιπτώσεων. Στον τομέα υγείας, στον οποίο η Interamerican έχει αναπτύξει το πρωτοποριακό σύστημα ασφάλισης Medisystem με ευρύτατο δίκτυο υγείας πανελλαδικά και ιδιόκτητες υποδομές, αποζημιώθηκαν με 57,9 εκατ. ευρώ 212.927 περιπτώσεις.

Στους κλάδους γενικών ασφαλίσεων, καταβλήθηκαν αποζημιώσεις ύψους 65,5 εκατ. ευρώ σε 58.452 περιπτώσεις, από τις οποίες το μεγαλύτερο μερίδιο αντιστοιχεί στον κλάδο αυτοκινήτου με αποζημιώσεις 56,9 εκατ. ευρώ. Η μείωση της μέσης αποζημίωσης (1.058 ευρώ) κατά 9,6% στο αυτοκίνητο, παρά την αύξηση των περιστατικών έναντι του 2015, οφείλεται στη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης των ζημιών. Στην εταιρεία κατά το 2016 αναγγέλθηκαν 55 θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα (51 κατά το 2015). Στον κλάδο πυρός (κατοικία - επιχείρηση), οι αποζημιώσεις ανήλθαν στα 4 εκατ. ευρώ και αφορούσαν σε ζημιές, κυρίως, από φυσικά φαινόμενα. Επισημαίνεται ότι στις γενικές ασφαλίσεις, η Interamerican έχει ελαχιστοποιήσει τα παράπονα για αποζημιώσεις, με ένα παραπονούμενο ανά 1.398 αποζημιώσεις στον κλάδο αυτοκινήτου και ανά 419 περιπτώσεις στους εκτός αυτοκινήτου κλάδους. Στις ομαδικές ασφαλίσεις, η εταιρεία πέρυσι κατέβαλε 15,4 εκατ. ευρώ για συνταξιοδοτικά συμβόλαια, ζωής - ζημιών και υγείας τύπου Medisystem, σε 64.947 ασφαλισμένους.

«Η οικονομική ικανοποίηση των ασφαλισμένων επιβεβαιώνει την αξία της ασφάλισης και το κύρος της Interamerican οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτόν τον παράγοντα, που εδραιώνει τη σχέση με τους πελάτες μας», τονίζει ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου.

 

Καταβολές και Αποζημιώσεις τριετίας σε εκατ. €

Ασφαλίσεις

2014

2015

2016

Ζωής

95,5

75,0

73,0

Υγείας

55,6

53,7

57,9

Ζημιών

74,9

68,0

65,5

Ομαδικές

13,5

19,6

15,4

Σύνολο

239,5

216,3

211,8

 

 

Tην πιλοτική εφαρμογή ενός νέου τύπου εξωστρεφούς σημείου πώλησης έρχεται να προσθέσει η Interamerican στο ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης της διανομής, στο οποίο η Εταιρεία έχει προτάξει την ανάπτυξη του εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων (Agency) με το τριετές σχέδιο "Genesis".

Με το "Sales Point" η Interamerican εισάγει έναν ευέλικτο τρόπο προσωπικής επικοινωνίας μεταξύ συνεργάτη και πελάτη, με γνώμονα την αμεσότητα και ταχύτητα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης, δημιουργώντας ένα πρότυπο κέντρο αναφοράς για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Η εταιρεία έχει θέσει σε λειτουργία, ήδη, το πρώτο "Sales Point" στην πλατεία του πύργου Αθηνών στους Αμπελοκήπους, σε ιδιόκτητο ισόγειο χώρο. Το ασφαλιστικό "περίπτερο", που υποστηρίζεται από τους συνεργάτες του Διοικητικού Γραφείου Πωλήσεων της Interamerican το οποίο στεγάζεται στον πύργο, εξυπηρετεί πλήρως σε ένα σύγχρονο, πρωτοποριακό περιβάλλον:

  • το πελατειακό κοινό - από την παροχή πληροφοριών μέχρι τις ασφαλιστικές ανάγκες
  • τους διερχομένους δυνητικούς πελάτες, που ενδιαφέρονται να συζητήσουν την ασφάλισή τους διαθέτοντας ελάχιστο χρόνο
  • τους ασφαλιστικούς συμβούλους της εταιρείας, ως σημείο για τη διεκπεραίωση εργασιών με χρήση των λειτουργικών υποδομών και της προηγμένης ψηφιακής υποστήριξης
  • τις συναντήσεις των unit managers και των συνεργατών με υποψηφίους νέους συνεργάτες για τις πωλήσεις
  • τη διενέργεια ερευνών αγοράς - σε πρώτη φάση για την ασφάλιση υγείας.

«Επιζητούμε να αυξήσουμε την ευκολία προσωπικής προσέγγισης και επικοινωνίας μεταξύ της εταιρείας - των συνεργατών και ενδιαφερομένων για ασφάλιση ή ασφαλιστική σταδιοδρομία, προσθέτοντας αξία στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχουμε αναπτύξει στην Interamerican», τονίζει ο Μανώλης Κούτης, Διευθυντής Διοικητικών και Associated Γραφείων Πωλήσεων και υπεύθυνος για τη λειτουργία του πρώτου "Sales Point", το οποίο δίνει μία νέα διάσταση στη διαμεσολάβηση.

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο του σχεδίου "Genesis" για την ανάπτυξη του εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων, κατά το πρώτο έτος υλοποίησης η εταιρεία πρόσθεσε 685 νέους, πιστοποιημένους συνεργάτες, με τους εννέα στους δέκα να προέρχονται από οργανική ανάπτυξη. Ο δείκτης ανανέωσης του Δικτύου καταδεικνύει σημαντική ενίσχυση με 1,7 εισόδους νέων συνεργατών να αντιστοιχούν σε κάθε αποχώρηση. Σημαντικά υψηλότερη είναι και η βιωσιμότητα των νέων συνεργατών –ένας στους δύο, σε βάθος τριετίας– σε σχέση με τα διεθνή standards της LIMRA για την επιτυχή βιωσιμότητα.

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

Την ανάγκη της συστηματικής αποταμίευσης έρχεται να καλύψει η Interamerican με το νέο πρόγραμμα Capital SAVE, που αποτελεί ενιαίο συνταξιοδοτικό-αποταμιευτικό (unit linked) προϊόν τακτικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια και απλή ασφάλεια Ζωής μειουμένου κεφαλαίου εφάπαξ πληρωμής με αξία εξαγοράς.

Το Capital SAVE απευθύνεται σε πολίτες που επιθυμούν να συμπληρώσουν τη σύνταξή τους και να αποταμιεύσουν ένα κεφάλαιο, εξασφαλίζοντας την αποταμίευσή τους από την πρώτη ημέρα. Βασικά πλεονεκτήματα του νέου προγράμματος Interamerican Capital SAVE, που έχει ελάχιστη διάρκεια δέκα έτη, είναι:

  • η προστασία του στόχου αποταμίευσης, μέσω ασφαλιζομένου κεφαλαίου, σε περίπτωση απώλειας ζωής - ειδικά κατά τα πρώτα χρόνια της αποταμίευσης
  • οι χαμηλές τακτικές καταβολές, που ξεκινούν από 50 ευρώ μηνιαίως, με δυνατότητα εκτάκτων καταβολών από 300 μέχρι 10.000 ευρώ ετησίως για την ενίσχυση της αποταμίευσης
  • η επιλογή της διάρκειας και της συχνότητας της αποταμίευσης
  • η πρόσβαση σε οποιαδήποτε χρηματοοικονομική αγορά, με ελάχιστο ποσόν επένδυσης 600 ευρώ.

Ειδικότερα ως προς το επενδυτικό σκέλος, χρησιμοποιείται η πλατφόρμα ανοικτής αρχιτεκτονικής του Capital με πληθώρα αμοιβαίων κεφαλαίων, από τα οποία υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής κατά την έκδοση και κατά την αλλαγή επενδυτικής πολιτικής, που μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Στη λήξη του προγράμματος, ο ασφαλισμένος λαμβάνει τον λογαριασμό επένδυσης εφάπαξ ή σε προκαθορισμένες δόσεις.

Tο Capital SAVE έρχεται να εμπλουτίσει το «Σύστημα Αποταμίευσης και Επένδυσης Interamerican Capital». Το Σύστημα χαρακτηρίζεται από δύο πυλώνες, αυτόν της αποταμίευσης-σύνταξης μέσω του νέου προγράμματος περιοδικών καταβολών Capital SAVE και αυτόν της επένδυσης, μέσω του προγράμματος εφάπαξ καταβολής Capital INVEST. Οι δύο πυλώνες θα έχουν κοινή πλατφόρμα το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται οι επενδυτικοί οίκοι σε Ελλάδα και εξωτερικό. Επισημαίνεται ότι η επένδυση σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ), εφόσον περιλαμβάνει μεταφορές κεφαλαίων εκτός Ελλάδος, υπόκειται στους περιορισμούς για την ανάληψη.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία πραγματοποίησε, σεμινάρια εξειδικευμένων τεχνικών πωλήσεων στο Capital SAVE, με εισηγήτριες τις Αλέκα Σκούρα και Έλφη Λαμπρούλη, εξειδικευμένες σε θέματα εκπαίδευσης τεχνικών πωλήσεων. Το διήμερο σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχαν 150 επιλεγμένοι συνεργάτες της εταιρείας, είχε ως στόχους:

•    την αφομοίωση τεχνικών πώλησης χωρίς απομνημόνευση

•    την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης μέσω εξάσκησης με πραγματικά δεδομένα/προϊόντα (Capital SAVE)

•    τη βελτίωση της ευελιξίας στην επικοινωνία με τον πελάτη

•    τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στις πωλήσεις.

Στη φωτ. στιγμιότυπο από εκπαίδευση εξειδικευμένων συνεργατών για το CapitalSAVE.

Δημοσιεύτηκε σε Προϊόντα

Σημαντικές λειτουργικές ανάγκες του Ασύλου Ανιάτων κάλυψαν η Interamerican και η Anytime. Με χορηγία της Anytime, εκπονήθηκε τεχνική μελέτη και αναβαθμίστηκε με σύγχρονη τεχνολογία ο ειδικός ανελκυστήρας στο κτήριο νοσηλείας του συγκροτήματος, που εξυπηρετεί τα άτομα που περιθάλπονται. Το έργο παραδόθηκε προς χρήση κατά την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ιδρύματος, στις 11 Ιανουαρίου, στην οποία παρευρέθηκαν και στελέχη της εταιρείας. Για την τεχνική μελέτη αναβάθμισης αξιοποιήθηκε η Μέντωρ ΑΕ, εταιρεία πραγματογνωμόνων-εκτιμητών της Interamerican.

Επιπλέον, η εταιρεία διέθεσε στο Άσυλο Ανιάτων, μέσω της ιδιόκτητης κλινικής Αθηναϊκή Mediclinic, χρηστικό εξοπλισμό –ηλεκτρικά κρεβάτια, αδιάβροχα στρώματα και κλινοσκεπάσματα– ενώ η κλινική ανέλαβε την έκτακτη περίθαλψη τροφίμου του Ασύλου που πάσχει από χρόνια ασθένεια και χρειάζεται ειδική αγωγή.

Το Άσυλο Ανιάτων λειτουργεί 124 χρόνια (σύσταση το 1893), παρέχοντας σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και υπηρεσίες φροντίδας και μόνιμης φιλοξενίας και διαβίωσης. Το ίδρυμα περιθάλπει σήμερα 173 ασθενείς, που πάσχουν από παραπληγίες και τετραπληγίες, εγκεφαλοπάθειες, σκλήρυνση κατά πλάκας και παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, με κύριο χαρακτηριστικό τις διαταραχές της κινητικότητας. Το 80% των ασθενών είναι κατάκοιτοι και ακρατικοί. Η υποστήριξη από την Interamerican και την Anytime βρίσκει το Άσυλο Ανιάτων, που απασχολεί περί τα 110 άτομα, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία λόγω έλλειψης πόρων και ως εκ τούτου, η χορηγική συνδρομή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των νοσηλευόμενων ατόμων.

«H Anytime και οι φίλοι της στο facebook ανταποκρίθηκαν συγκινητικά και με ανθρώπινο ενδιαφέρον σε μια πολύ ουσιαστική ανάγκη των περιθαλπομένων μας. Η αναβάθμιση και βελτίωση του ανελκυστήρα του νοσοκομείου μας, εξασφαλίζει ασφάλεια, απόλυτη αυτονομία και ανεξαρτησία χρήσης από τους περιθαλπόμενους και θα συντελέσει στην κοινωνικοποίησή τους και την επαφή με τον έξω κόσμο, που τόσο χρειάζονται», επισημαίνει η Ιωάννα Ηλιάδη, πρόεδρος του Δ.Σ. του Ασύλου Ανιάτων.

Στη φωτ. από αριστερά:  O Κώστας Κατσιμπόκης, direct business assistant manager της Anytime, η Χρύσα Ελευθερίου, προϊσταμένη διεύθυνσης δημοσίων σχέσεων και ΕΚΕ της Interamerican και η Ιωάννα Ηλιάδη, πρόεδρος του Δ.Σ. του Ασύλου Ανιάτων με την ασθενή του ιδρύματος Λόλα Πυρπιρή.

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

Με 1,4 εκατομμύριο πελάτες σε οδική και άμεση ιατρική (προσωπική) βοήθεια, έχοντας μερίδιο αγοράς 31,9% βάσει μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (δημοσιευμένα στοιχεία - ΕΑΕΕ), η Interamericanκυριαρχεί στον ασφαλιστικό κλάδο βοήθειας και σε εξυπηρέτηση περιστατικών.

Η εταιρεία ανταποκρίθηκε κατά το 2016, συνολικά στους δύο τομείς βοήθειας, σε 430.906 περιπτώσεις. Η πυκνή χρονική συχνότητα "άμεσης δράσης" δηλώνεται από τις 1.180 περιπτώσεις εξυπηρέτησης, κατά μέσο όρο, ημερησίως. Είναι χαρακτηριστικό ότι η παροχή βοήθειας από την Interamericanπαρουσίασε αλματώδη αύξηση 31,7% κατά την περασμένη χρονιά, που οφείλεται κυρίως στις ανάγκες για οδική βοήθεια, δεδομένου ότι η παροχή άμεσης ιατρικής αυξήθηκε κατά 2,4%.

Ειδικότερα, στην οδική βοήθεια παρασχέθηκαν πέρυσι υπηρεσίες σε 406.091 περιστατικά, έναντι 302.865 κατά το 2015. Τα περισσότερα από αυτά, αντιμετωπίστηκαν με ρυμουλκήσεις (151.620) και επιτόπου υπηρεσίες αποκατάστασης (124.641), ενώ 117.267 περιπτώσεις υποστηρίχθηκαν με υπηρεσίες autohelp και 12.563 με μεταφορά του οχήματος στην έδρα του. Η οδική βοήθεια της Interamerican, με στόλο 218 ιδιόκτητων οχημάτων κάθε τύπου και 65 συνεργασίες με παρόχους υπηρεσιών, διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο με 111 σημεία εξυπηρέτησης. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία είναι πάροχος υπηρεσιών και σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ είναι αποκλειστικός πάροχος και σε τέσσερεις αυτοκινητοδρόμους της χώρας, καθώς και στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

Στην άμεση ιατρική βοήθεια, η Interamericanανταποκρίθηκε κατά το 2016 συνολικά σε 24.815 κλήσεις. Πραγματοποιήθηκαν 146 διακομιδές από αέρος -82 με υγειονομικό αεροπλάνο και 64 με ελικόπτερο- και οι διακομιδές με ασθενοφόρο έφθασαν τις 4.778. Στο εξωτερικό, εξυπηρετήθηκαν 91 περιστατικά, ενώ παρασχέθηκαν υπηρεσίες συμβουλευτικής από τη Γραμμή Υγείας 1010 σε 19.800 περιπτώσεις. Και πέρυσι, η εταιρεία συνέχισε τη συνεργασία της με την τοπική αυτοδιοίκηση -συγκεκριμένα, με τη Σίφνο και την Ύδρα- επεμβαίνοντας σε 21 περιπτώσεις με διακομιδή. Η Interamericanδιαθέτει στόλο 17 ιδιόκτητων ασθενοφόρων και από συνεργασίες, 4 αεροπλάνων και 3 ελικοπτέρων.

«Έχουμε κτίσει μια μεγάλη παράδοση αποτελεσματικών υπηρεσιών, εμπειρίας και τεχνογνωσίας επί δυόμισυ δεκαετίες τόσο στην οδική όσο και στην άμεση ιατρική βοήθεια, που προσθέτουν σημαντική αξία στις εταιρικές δραστηριότητές μας στους κλάδους ασφάλισης οχημάτων και υγείας», τονίζει ο Γιώργος Βαλαής, Γενικός Διευθυντής της Interamerican Βοήθειας, συμπληρώνοντας: «Οι ιδιαίτερα υψηλοί δείκτες ικανοποίησης των πελατών (92%) και σύστασης της εταιρείας σε τρίτους (72%), δεν αναστέλλουν την προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας. Εστιάζουμε ιδιαίτερα στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και στη διαρκή εκπαίδευση και την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση του προσωπικού με προηγμένη μεθοδολογία, για τη δημιουργία επιπλέον αξίας προς όφελος των πελατών».

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ τριετίας 2014-2016 

ΤΟΜΕΙΣ

2014

2015

2016

Οδική Βοήθεια

291.248

302.865

 406.091

Άμεση Ιατρική Βοήθεια

24.747

24.162

 24.815

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

Την πολυετή υποστήριξή της με ουσιαστική χορηγική συνδρομή ασφαλιστικού περιεχομένου σε ποικίλες λειτουργικές ανάγκες του εθελοντικού οργανισμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού" συνεχίζει η Interamerican.

Η εταιρεία ανανέωσε πρόσφατα τη χορηγία ασφαλιστικής κάλυψης για όλο τον στόλο οχημάτων που διαθέτει και κινεί ο οργανισμός. Συνολικά, εκδόθηκαν 91 ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτουν αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, ασθενοφόρα και ειδικές κινούμενες μονάδες του "Χαμόγελου", πανελλαδικά.

Στο σκέλος των δραστηριοτήτων κοινωνικής υποστήριξης του οργανισμού εξάλλου, η Interamerican κατά το 2016 ασφάλισε χορηγικά και τις εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από το "Χαμόγελο", τα bazaar στο μετρό της πλατείας Συντάγματος κατά την έναρξη της σχολικής περιόδου και στη HELEXPO στο Μαρούσι πριν τις εορτές του Δεκεμβρίου. Ακόμη, στο επίπεδο της εθελοντικής συνεισφοράς των εργαζομένων της εταιρείας, οργανώθηκαν δύο bazaar κατά τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο στα κεντρικά γραφεία της, με συγκέντρωση σημαντικών ποσών από τις ενδοεταιρικές πωλήσεις ειδών.

«Ευχαριστούμε θερμά την Interamerican για τη σταθερή, επί πολλά χρόνια υποστήριξη που μάς παρέχει και ελπίζουμε ότι θα έχει πάντα τη δυνατότητα να στέκεται δίπλα στα παιδιά-μέλη της μεγάλης οικογένειας του Χαμόγελου», αναφέρει ο Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του εθελοντικού οργανισμού.

"Το Χαμόγελο του Παιδιού" έχει στηρίξει ουσιαστικά και αποτελεσματικά κατά τα είκοσι και πλέον χρόνια της λειτουργίας του περισσότερα από ένα εκατομμύριο παιδιά και τις οικογένειές τους ανεξάρτητα από εθνικότητα, υπηκοότητα και θρήσκευμα, έχοντας αναπτύξει μοναδική υποστηρικτική τεχνογνωσία, καθώς και διεθνείς πρωτοβουλίες και συνεργασίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο οργανισμός αύξησε τη δραστηριότητά του με υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε περιστατικά για οικογένειες και παιδιά, κατά την πενταετία 2011-2015 που η χώρα δοκιμάστηκε κοινωνικοοικονομικά από την κρίση, κατά 312,5%.

Στη φωτ. στιγμιότυπο από το bazaar που οργανώθηκε για "Το Χαμόγελο του Παιδιού" στα κεντρικά γραφεία της Interamerican, πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

Παρά τους επενδυτικούς κινδύνους κατά το 2016, με κύρια χαρακτηριστικά του οικονομικού περιβάλλοντος διεθνώς την αβεβαιότητα και τη διαμόρφωση αρνητικών επιτοκίων, παρατηρήθηκαν θετικές αποδόσεις μετοχικών και ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων. Στην κατηγορία των μετοχικών, διακρίθηκε ιδιαίτερα το Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού, με απόδοση 29,08%.

Αναλυτικά, από τα υπόλοιπα αμοιβαία κεφάλαια της Interamerican τις πιο σημαντικές αποδόσεις κατέγραψαν τα: (LF) Emerging Europe με 27,87%, Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού με 12,58%, Ανεπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού με 8,8%, (LF) Global Equites με 8,5%, Ελληνικό Μεικτό με 6,82% και (LF) Balanced Blend με 5,28%. Φυσικά, οι εν λόγω αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Η Interamerican, στον τομέα των αποταμιευτικών-επενδυτικών προϊόντων, προτείνει λύσεις μέσω της πλατφόρμας ανοικτής αρχιτεκτονικής "Capital", που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποταμίευσης και επένδυσης. Το σύστημα παρέχει πρόσβαση σε πληθώρα επιλογών υπό τη διαχείριση κορυφαίων ελλήνων και ξένων επαγγελματιών διαχειριστών, με σχετική διαβάθμιση του επενδυτικού κινδύνου (επενδυτικά χαρτοφυλάκια αποταμίευσης, συντηρητικά, ισορροπημένα και επιθετικά). Τα χαρτοφυλάκια στο Capital είναι δυνατόν να συνδέονται με ασφάλιση ζωής. Η πλατφόρμα τμηματοποιείται σε δύο επίπεδα: στο Capital Invest για υψηλές επενδύσεις και το Capital  Save για τη συμπλήρωση σύνταξης. Το συνολικό ενεργητικό των Capital, στο τέλος του 2016, έφθανε τα 87 εκατ. ευρώ και αριθμούσε 7.600 επενδυτές, ενώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της εταιρείας που είναι συνδεδεμένα με αμοιβαία κεφάλαια αγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ.

Ως προς το οικονομικό περιβάλλον του 2017, μολονότι οι αβεβαιότητες παραμένουν, οι όποιες προσδοκίες για θετικές αποδόσεις θα βασιστούν στο δυνητικό ενδεχόμενο της βελτίωσης του παγκόσμιου μακροοικονομικού περιβάλλοντος με άξονα μια ισχυρότερη αμερικανική οικονομία. Επίσης, οι μεγάλοι διεθνείς οίκοι εκτιμούν ότι οι μετοχές έναντι των ομολόγων θα παρουσιάσουν, παγκοσμίως, καλύτερη εικόνα, με χαμηλά τα περιθώρια ανόδου σε κυβερνητικά ομόλογα Ευρώπης και Αμερικής και καλύτερες αποδόσεις σε ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης (υψηλού ρίσκου). Στην ελληνική αγορά μετοχών και ομολόγων αναμένονται διακυμάνσεις, δεδομένων των εκκρεμοτήτων με τους Θεσμούς.

 

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

685 νέοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι προστέθηκαν στο δίκτυο πωλήσεων της Interamerican το 2016. Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η Εταιρεία αναφέρεται σχετικά:

«Η ισορροπημένη, πλουραλιστική διανομή που έχει αναπτύξει η Interamerican με όλα τα κανάλια πωλήσεων υποστηρίζεται από επιμέρους σχέδια ανάπτυξης για κάθε δίκτυο. Ειδικότερα, για το εταιρικό δίκτυο διαμεσολαβούντων (δίκτυο agency) ολοκληρώθηκε με εξαιρετικά αποτελέσματα ο πρώτος χρόνος του τριετούς (2016-2018) σχεδίου “Genesis”. Με το σχέδιο, η εταιρεία φιλοδοξεί έως το τέλος του 2018 να έχει διπλασιάσει το δυναμικό των ασφαλιστικών συμβούλων, με έμφαση στη συνεχή βελτίωση της βάσης των επαγγελματικών χαρακτηριστικών και προσόντων και παράλληλα, να έχει επιτύχει τριπλάσια νέα παραγωγή ασφαλίσεων υγείας, κλάδου που αποτελεί “κορμό” στις εταιρικές δραστηριότητες. Ήδη, το “Genesis” κατά το 2016 απέδωσε 685 νέους, πιστοποιημένους συνεργάτες στο δίκτυο πωλήσεων, διπλάσιους έναντι του 2015 και σημαντικά περισσότερους από τον ετήσιο στόχο (650).

Είναι αξιοσημείωτο ότι κατά 87% οι νέοι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι προέρχονται από οργανική ανάπτυξη, ενώ κατά 13% προέρχονται από την ασφαλιστική αγορά. Ταυτόχρονα, σημαντική είναι η συνεισφορά των νέων συνεργατών στην νέα παραγωγή ασφαλίσεων υγείας, που είναι παράλληλος στόχος στο σχέδιο “Genesis”. Η νέα παραγωγή ασφαλίστρων στον κλάδο υγείας κατά το 2016 παρουσίασε αύξηση κατά 40%, με  αξιόλογη τη συνεισφορά στο αποτέλεσμα αυτό των νέων ασφαλιστικών συμβούλων.

Κατά τη χρονιά που έκλεισε, έχουν προστεθεί στη δύναμη του δικτύου πέντε νέα γραφεία πωλήσεων και είκοσι νέοι unit managers, που δίνουν, ήδη, σημαντική ώθηση στην εισαγωγή νέων συνεργατών, συμβάλλοντας με τέσσερεις στις δέκα νέες εισαγωγές. Οι έξι στις δέκα, προέρχονται από τους συντονιστές των γραφείων πωλήσεων. Σήμερα, το δίκτυο πωλήσεων agency της εταιρείας αριθμεί συνολικά 1.873 ενεργούς συνεργάτες (συντονιστές, unit managers και ασφαλιστικούς συμβούλους) και απαρτίζεται από 43 γραφεία πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα».

Ο Γιάννης Καντώρος (φωτ.), Διευθύνων Σύμβουλος της Interamerican, τονίζει: «Από τις αρχές του περασμένου έτους, δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις μιας δυναμικής ανάπτυξης της Διαμεσολάβησης σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακά οργανωμένο εταιρικό περιβάλλον, που εγγυάται σταθερότητα και υψηλού επιπέδου διαρκή υποστήριξη στους συνεργάτες. Μέσα στην κρίση, το σχέδιο "Genesis" αποτελεί για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την απασχόληση ανοικτό πεδίο-πρόκληση για επιτυχή σταδιοδρομία στον ασφαλιστικό κλάδο».

Στο δελτίο Τύπου επισημαίνεται εν κατακλείδι ότι «ο εξελισσόμενος ταχύτατα ψηφιακός μετασχηματισμός της Interamerican αποδίδει στo δίκτυo νέα, καινοτόμα εργαλεία εργασίας και διαδικασίες, που παρέχουν σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αντανακλώντας την εταιρική στρατηγική εστίασης στον πελάτη».

Διαβάστε στο τεύχος Ιανουαρίου της "Α.Α." που κυκλοφορεί ρεπορτάζ με θέμα: «Ποιοι και πώς φτιάχνουν τους νέους ασφαλιστές;».

 

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

Όπως ανακοινώθηκε από την Achmea και την Interamerican, ο Besim Jawad  θα είναι, από την 1η Φεβρουαρίου του νέου έτους, ο νέος Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών (COO) της Interamerican. Ο νέος COO προέρχεται από τη μητρική εταιρεία και θα διαδεχθεί στη θέση τον Γιάννη Καντώρο που είναι, πλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Interamerican από τις 15 Νοεμβρίου 2016.

Ο Besim Jawad είναι 47 ετών και δραστηριοποιείται στην Achmea από το 1998, έχοντας ξεκινήσει τη σταδιοδρομία του στην εταιρεία από τη Διεύθυνση Συνταξιοδοτικών Προϊόντων στις Κάτω Χώρες. Στη συνέχεια, ανέλαβε διάφορες θέσεις στην Interamerican Ρουμανίας και αργότερα στην Eureko. Μέχρι σήμερα, ο κ. Jawad εργαζόταν ως Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών για την Διεύθυνση Προϊόντων Ζωής και  Συντάξεων της Achmea.

Ο Γιάννης Καντώρος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την πλήρωση της θέσης του COO στην εταιρεία από τον Besim Jawad. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε με ένα στέλεχος το οποίο έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ομίλου Achmea και διαθέτει διεθνή εμπειρία. Έχουμε την πεποίθηση ότι με το γνωστικό υπόβαθρο και την εμπειρία που έχει και στα προϊόντα Ζωής και Συντάξεων, ο Besim προβάλλει ως ο κατάλληλος άνθρωπος για να καθοδηγήσει τις λειτουργίες της εταιρείας μας. Προσωπικά, εμπιστεύομαι απόλυτα την επιλογή στο πρόσωπό του και ανυπομονώ να τον δω να δίνει νέα ώθηση σε αυτό τον σημαντικό ρόλο».

Ο Besim Jawad (φωτ.) δήλωσε σχετικά με τη νέα θέση του: «Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μού έχει δείξει η Achmea όλα αυτά τα χρόνια, ενθαρρύνοντας την επαγγελματική ανάπτυξή μου και αναθέτοντάς μου διάφορους ρόλους στον όμιλο. Το ότι συνεχίζω την σταδιοδρομία μου και πάλι στο εξωτερικό, αποτελεί μία νέα, μεγάλη πρόκληση. Ανυπομονώ να ξεκινήσω να εργάζομαι ως COO στην Interamerican και να συνεισφέρω στο να επιταχυνθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της εταιρείας για τους πελάτες της, για τους εργαζόμενους σε αυτήν και για τις οικονομικές προοπτικές της».

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

H Interamerican για όγδοη χρονιά –φέτος, μαζί με την Anytime, τη μάρκα της απευθείας/διαδικτυακής ασφάλισης, που διαμορφώνει σταδιακά κοινωνικό «πρόσωπο» ευθυγραμμιζόμενη με τη μητρική εταιρεία σε ζητήματα κοινωνικής υπευθυνότητας– ήταν κοντά στη UNICEF για την οργάνωση της ετήσιας διαπολιτισμικής γιορτής.

Η εκδήλωση, που αποτελεί ετήσιο θεσμό με ιδιαίτερη αξία για τη διαπολιτισμικότητα, πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο του Μετς στο Παγκράτι. Πλήθος παιδιών με τους γονείς και συνοδούς τους, από οικογένειες προσφύγων, οικονομικών μεταναστών, καθώς και Ελλήνων απόρων αλλά και παιδιά σχολικών ιδρυμάτων, αναμείχθηκαν και διασκέδασαν σε ένα πρόγραμμα ψυχαγωγίας γιορτινό, με το μήνυμα για τα ίσα και κοινά δικαιώματα των παιδιών να διαπερνά όλους τους παρευρεθέντες. Η φροντίδα της υγείας, η εκπαίδευση, η σίτιση και η στέγαση για να μεγαλώσουν αξιοπρεπώς και με προοπτικές τα παιδιά αποτελούν προϋποθέσεις, οι οποίες υπό τις σημερινές συνθήκες της φτώχειας, της προσφυγιάς και μετανάστευσης δεν είναι εξασφαλισμένες ούτε κατ’ ελάχιστο.

Από το 2008, η Interamerican αποτελεί μέλος του Global Compact (Οικουμενικού Συμφώνου) του ΟΗΕ και λογοδοτεί στη βάση των δέκα αρχών του. Ακολουθώντας σταθερά τις επιταγές της Διεθνούς Σύμβασης του Οργανισμού για τα δικαιώματα του παιδιού, η Interamerican και η Anytime ήταν και πάλι χορηγοί της εκδήλωσης, που υποστηρίχθηκε και υγειονομικά με την παρουσία ασθενοφόρου και εξειδικευμένου προσωπικού πρώτων βοηθειών της εταιρείας. Εξάλλου, η Anytime υποστήριξε πρόσφατα και τη διανομή σχολικών ειδών της UNICEF σε δημοτικό σχολείο της Δάφνης, ενέργεια που θα έχει και συνέχεια σε άλλα σχολεία.

Επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση της Ελληνικής Επιτροπής της UNICEF (2016), έχει επιδεινωθεί δραματικά το επίπεδο διαβίωσης των παιδιών, με την παιδική φτώχεια αυξημένη κατά 6,3% σε βάθος εικοσαετίας (1995-2014), ενώ με βάση τις εμπειρικές εκτιμήσεις κατά το 2014 ήταν στο 25,3%, με εντεινόμενη την ανησυχία για αύξηση του ποσοστού λόγω των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών συνθηκών που επηρεάζουν, κυρίως, τις οικογένειες χαμηλών και μικρομεσαίων εισοδηματικών τάξεων. Η φτώχεια των παιδιών που κατάγονται από οικογένειες χαμηλής εκπαίδευσης κυμαίνεται, επίσης, σε υψηλά επίπεδα διαχρονικά, προσεγγίζοντας το 60% κατά τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την έκθεση.

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες
Page 1 of 34

minettas_slug

 

Social Icons

Οροι Χρησης

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.