Η εντεινόμενη συζήτηση για τη συμπληρωματική αναγκαιότητα των Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων βρίσκει το ΤΕΑ Interamerican στη δεύτερη θέση, όσον αφορά το ύψος του χαρτοφυλακίου (ενεργητικό) μεταξύ των 13 Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης που λειτουργούν στην Ελλάδα, με στοιχεία 2016. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου, το Ταμείο των εργαζομένων της εταιρείας παρουσίαζε στις 31.12.2016 τίτλους πάγιας επένδυσης 14.634.134 ευρώ, με ενεργητικό 15.179.246 ευρώ και πλήθος ενεργών ασφαλισμένων 1.195.

Ο δεύτερος πυλώνας, που έχει αποδειχθεί λειτουργικός για τις συντάξεις σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος και στην Ελλάδα και η Interamerican υποστηρίζει αυτή τη μεταρρυθμιστική προοπτική, ευθυγραμμιζόμενη και με τη σταθερή τοποθέτηση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών για το ζήτημα. Το ΤΕΑ των εργαζομένων της εταιρείας ιδρύθηκε το 2010 και είναι ένα από τα 9 ομοειδή Επαγγελματικά Ταμεία προαιρετικής ασφάλισης (υφίστανται και άλλα 4 Ταμεία υποχρεωτικής). Οι επενδύσεις αποταμίευσης των μελών πραγματοποιούνται μέσω του ευέλικτου Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΤΕΑ Interamerican Global Balanced Fund of Funds” και απέφεραν κατά το 2016 αποδόσεις 2,30%.

Το Ταμείο έχει δώσει από την έναρξη της λειτουργίας του έως σήμερα 117 εφάπαξ αξίας 2.263.206  ευρώ. Σε αυτό, μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους και με καταβολή προσωπικών εισφορών σε ποσοστό από 1% έως 10% του ονομαστικού μισθού τους οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης. Η εισφορά της εταιρείας, που ανέρχεται σε ποσοστό 4,25% του ονομαστικού μισθού κάθε δικαιούχου, καταβάλλεται για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει 12 μήνες υπηρεσίας. Ενδεικτικά, η Interamerican διαθέτει ετησίως στο ΤΕΑ ποσόν που υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ. Το Ταμείο είναι πιστοποιημένο από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή για την επάρκεια των αποθεματικών του, την κάλυψη των υποχρεώσεών του με επαρκή ασφαλιστική τοποθέτηση και τη συμμόρφωσή του με την κείμενη νομοθεσία, ενώ είναι πλήρως εναρμονισμένο και με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών για τα ΤΕΑ.

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο των 13 ΤΕΑ στο κλείσιμο του 2016 έφθανε τα 1,2 δισ. ευρώ και με βάση αυτό το στοιχείο, αντιστοιχεί περίπου στο 1/4 του συνολικού ενεργητικού των εγχωρίων ΑΕΔΑΚ. Τα ΤΕΑ αποτελούν την ελληνική εκδοχή των «Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών» - IORPs και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (νόμος 4261/2014). Επισημαίνεται, όσον αφορά στο φορολογικό πλαίσιο, ότι, σύμφωνα με τον Ν.4172/2013, ΦΕΚ167 - τΑ’ - 23/7/2013, οι εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών στα ΤΕΑ εκπίπτουν φορολογικά κατά 100%, ενώ σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των παροχών, οι εφάπαξ παροχές δεν φορολογούνται και οι συντάξεις φορολογούνται ως εισόδημα.

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

"Το Μέλλον της Έρευνας Οδικής Ασφάλειας", ήταν το θέμα της ημερίδας που οργανώθηκε στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου στις 15 Μαΐου 2017. Στόχο της ημερίδας αποτέλεσε η προβολή των κύριων ευρημάτων και των προκλήσεων που ανέδειξε το ερευνητικό έργο οδικής ασφάλειας του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με σειρά παρουσιάσεων και με ανοιχτή συζήτηση επί των θεμάτων συστηματικής προσέγγισης της οδικής ασφάλειας μεταξύ των συμμετασχόντων.

Συμμετείχαν ειδικοί τόσο από το Δημόσιο Τομέα (Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών) όσο και από τον Τομέα οδικών έργων (Hellastron), ενώ από την πλευρά της ασφαλιστικής αγοράς παρούσα ήταν η Interamerican, ως εταιρεία με δραστηριότητα εύρους στην ασφάλιση οχημάτων και έμπρακτο πολυετές ενδιαφέρον για τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων. Επίσης, εκπροσωπήθηκε ο τομέας της έρευνας (startup εταιρεία OSEVEN) για καινοτόμες, ψηφιακές εφαρμογές διαχείρισης δεδομένων που αφορούν στην συμπεριφορά και την ασφάλεια των οδηγών.

Όπως επισήμανε άλλωστε και ο Γ. Γιαννής, Καθηγητής στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ,  οι συμπεριφορές αφορούν στον ένα από τους τρεις παράγοντες κινδύνου, τον ανθρώπινο, που είναι ο συχνότερος παράγοντας πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Οι άλλοι δύο παράγοντες, το όχημα και το οδικό περιβάλλον, αποδίδουν την τεχνική διάσταση των παραγόντων κινδύνου. Ο κ. Γιαννής, που συντόνισε την ημερίδα, έθεσε το βασικό ζητούμενο των εισηγήσεων, που ήταν η μετάβαση από το σύστημα διαπίστωσης και αναγνώρισης των κινδύνων σε ένα σύστημα υποστήριξης επιλογών και αποφάσεων, στο πλαίσιο μιας συγκροτημένης πολιτικής για την οδική ασφάλεια. Το οδικό περιβάλλον, καθώς και η διαθεσιμότητα δεδομένων αλλάζουν και απαιτείται προσαρμογή των εργαλείων ανάλυσης και σχεδιασμού για την οδική ασφάλεια, με αναγκαία τη διασύνδεση των νέων τεχνολογιών και της εμπειρίας για πιο εμπεριστατωμένες υποθέσεις κατά τον σχεδιασμό, όπως τόνισε ο Δρ Κ. Κεπαπτσόγλου, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ. 

Ο εκπρόσωπος της Interamerican Π. Κούβαλης (φωτ.), επικεφαλής της Anytime, οριοθέτησε τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ασφαλιστική αγορά σε μία ιδιαίτερα μεταβατική περίοδο για την ασφάλιση οχημάτων, η οποία πρέπει να συνδεθεί τόσο με τον έλεγχο της οδηγικής συμπεριφοράς όσο και με την ψηφιακή τεχνολογία που εξελίσσεται θεαματικά, ώστε και η ασφάλιση να έχει πιο δίκαιη τιμολόγηση αλλά και τα τροχαία ατυχήματα να περιοριστούν. Το στέλεχος της εταιρείας αναφέρθηκε και στη σύνθεση ενός νέου τοπίου στη βιομηχανία της αυτοκίνησης, που θα αλλάξει και τον χαρακτήρα της ασφαλιστικής κάλυψης και σίγουρα θα επηρεάσει και θα ανακατατάξει τους οδικούς κινδύνους. Οι τοποθετήσεις κατά την ημερίδα συνέκλιναν στην ανάγκη μιάς μεθοδικής και συστηματοποιημένης, με επαρκή τεκμηρίωση, προσέγγισης του ζητήματος της οδικής ασφάλειας, με απαραίτητη τη συνεργασία όλων των φορέων που ασχολούνται με την οδική κυκλοφορία.

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

Η τεχνολογία αλλάζει θεαματικά τους όρους και τις δυνατότητες ασφάλειας στην αυτοκίνηση και η Interamerican τη βάζει μπροστά στην πολιτική υπευθυνότητας που ακολουθεί, όσον αφορά στην αντιμετώπιση των οδικών κινδύνων. Η εταιρεία, πρωτοπόρος και στις πρακτικές ανάπτυξης κουλτούρας για την ασφαλή οδήγηση στον χώρο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και με πολυετές πρόγραμμα οργανωμένων πρωτοβουλιών για την εκπαίδευση των πολιτών, στο πλαίσιο του σχεδίου “Πράξεις, Ζωής”, έχει φέρει στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντός της τη σύνδεση του αντικειμένου ασφάλισης -το αυτοκίνητο- με τη χρήση των τηλεματικών συσκευών για τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Με αυτή την προτεραιότητα, η Interamerican υπηρετεί και ενισχύει την ευρύτερη στρατηγική ψηφιοποίησης, με στόχο να είναι ο απόλυτος “Ψηφιακός Ασφαλιστής” της αγοράς.

Ήδη, η εταιρεία μετά την επιτυχή πρώτη εφαρμογή τηλεματικής για το προϊόν Buy the Mile”, βασισμένη σε τιμολογιακή πολιτική σχετική με τη συχνότητα χρήσης του οχήματος, ετοιμάζει τη διεύρυνση αυτού του προγράμματος που επιβραβεύει τη μικρότερη χρήση. Το επόμενο βήμα της Interamerican έρχεται με πρόγραμμα που αφορά στην ευρύτερη λογική της οδηγικής συμπεριφοράς (pay how you drive), που θα εξατομικεύει τις ασφαλιστικές λύσεις. Επιπλέον, η χρήση της τηλεματικής έχεις περάσει και στις υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας. Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει την ενημέρωση των πελατών της για τους κινδύνους στην ιδέα του κεντρικού μηνύματος της καμπάνιας “Ασφαλής Οδήγηση: Μονόδρομος στη Ζωή σου”. Επισημαίνεται ότι πρώτη στην Ελλάδα, η εταιρεία έχει δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον και για τα αυτοκινούμενα (χωρίς οδηγό) οχήματα στον αστικό ιστό, ως χορηγός με την Anytime του πρωτοποριακού, διεθνούς πιλοτικού προγράμματος CityMobil2 στα Τρίκαλα (2015-2016), που μπορεί να αλλάξει ριζικά τη λογική της κυκλοφορίας.

“Τα αποτελέσματα για την οδική ασφάλεια, από την εφαρμογή της τεχνολογίας στα αυτοκίνητα, θα είναι πολυπαραγοντικά, πολύ πιο άμεσα και ορατά για τον περιορισμό των κοινωνικών - οικονομικών - δημογραφικών και ηθικών συνεπειών που επιφέρουν τα τροχαία δυστυχήματα. Χωρίς να υποβαθμίζουμε τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντος - του οδηγού και την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης της οδικής συμπεριφοράς του, θεωρούμε ότι η εκπαίδευση και η αντιμετώπιση της παραβατικότητας στους δρόμους θα πρέπει να είναι, πρωτίστως, ζήτημα οργανωμένης προσέγγισης από το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας σε όλες τις βαθμίδες, στο επίπεδο της πρόληψης. Εκπαιδευτικά, δευτερευόντως θα μπορούσε να εκτιμηθεί και η επικουρική συμβολή άλλων φορέων όπως της τροχαίας ελεγκτικά, των ασφαλιστικών εταιρειών με επικοινωνιακές ενέργειες ή άλλων ιδιωτικών πρωτοβουλιών. Είναι κοινός τόπος ότι με την εκπαίδευση και την κυκλοφοριακή αγωγή, η σμίλευση συνειδήσεων και υπευθυνότητας για συνετή οδήγηση αποφέρει κάποιο αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα, σε βάθος χρόνου. Αυτόν τον χρόνο, όμως, η τεχνολογική κοσμογονία τον συντέμνει δραστικά με τα μεγάλα άλματα που γίνονται από τις εφαρμογές της τηλεματικής στο αυτοκίνητο. Στην Interamerican, πλέον, λειτουργούμε για την οδική ασφάλεια με τη δημιουργία εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων (usage-based insurance), με βάση τη χρήση και τα χαρακτηριστικά του χρήστη-οδηγού. Τέτοια ασφαλιστικά προγράμματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν εντυπωσιακή καταστολή της τρίπτυχης συνάρτησης “δυστυχήματα - συνέπειες - ασφάλιστρα”. Και αν οι θάνατοι, οι οικογενειακές συμφορές και οι παραπληγίες δεν είναι αρκετά πειστικά γεγονότα στον σύγχρονο πολιτισμό των αμβλυμμένων συναισθημάτων, ωστόσο τα ασφάλιστρα απασχολούν πολύ τους κατόχους αυτοκινήτου. Με τη δυναμική τιμολόγηση που ακολουθεί τη διαχείριση των επαρκών δεδομένων (big data) κατά τη χρήση της τηλεματικής, εκτιμάται ότι μπορεί να μειωθεί ο πόνος της τσέπης κατά 25% και ταυτόχρονα, να εξαπλωθούν οι καλές συνήθειες κατά την οδήγηση και ο πολιτισμός στους δρόμους”, τονίζει ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής δημοσίων σχέσεων και υπευθυνότητας της Interamerican, με αφορμή της Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας (8-14 Μαΐου). 

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

Στο πλαίσιο της ολιστικής ψηφιοποίησης των λειτουργιών της, με ιδιαίτερες καινοτομίες και εφαρμογές ειδικότερα στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων, η Interamerican είναι πρωτοπόρος και στην ψηφιακή πραγματογνωμοσύνη. Η εταιρεία έχει θέσει σε χρήση το “e-survey”, που αρχικά λειτούργησε τον Οκτώβριο του 2013 ως stand alone εφαρμογή σύνταξης ψηφιακής πραγματογνωμοσύνης από τα συνεργαζόμενα συνεργεία. Τον Ιούλιο του 2014, ενσωματώθηκε στην πλατφόρμα του OnE (Operations ‘n’ Excellence: ενιαίο σύστημα λογισμικού για τη διαχείριση των γενικών ασφαλίσεων και της βοήθειας) και έκτοτε, λειτουργεί ως το μοναδικό εργαλείο καταγραφής εκτίμησης ζημιάς, τόσο για τα συνεργαζόμενα με την εταιρεία συνεργεία όσο και για τα ανεξάρτητα.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου της Εταιρείας, «η ιδέα της εφαρμογής “e-survey” βασίζεται στην δυνατότητα συνεχόμενης αξιολόγησης της ζημιάς από τον πραγματογνώμονα και το διακανονιστή, μέχρι την τελική έγκρισή της από το διακανονιστή, με στόχο την άμεση και αντικειμενική αξιολόγηση του κόστους της ζημιάς. Με τη λειτουργία της εφαρμογής, καλύπτονται τα βασικά ζητήματα της διαδικασίας πραγματογνωμοσύνης:

  • η ανάκτηση των χαρακτηριστικών του προς εξέταση ζημιωθέντος οχήματος από την βάση δεδομένων της εταιρείας  
  • η καταγραφή της αναλυτικής προσφοράς του συνεργείου (εργασίες και ανταλλακτικά)
  • η καταγραφή της αξιολόγησης της προσφοράς από τον πραγματογνώμονα
  • η αξιολόγηση από τον διακανονιστή, η οποία κατευθύνει είτε σε τελική έγκριση είτε σε επανέλεγχο της ζημιάς.

Όσον αφορά στη διαδικασία που ακολουθείται για τον πελάτη, αυτή διαχωρίζεται ανάλογα με το συνεργείο επιλογής εκ μέρους του (συνεργαζόμενο συνεργείο ή ανεξάρτητο). Αν το όχημα έχει οδηγηθεί σε συνεργαζόμενο συνεργείο, ο πελάτης το επισκέπτεται σε εργάσιμη ημέρα. Το συνεργείο άμεσα διενεργεί την αρχική εκτίμηση στο “e-survey”, η οποία σε πραγματικό χρόνο είναι εμφανής στον ελεγκτή πραγματογνώμονα και στον διακανονιστή που χειρίζεται την υπόθεση. Αυτοί, επιλαμβάνονται της ζημιάς και ακολουθούνται τα βήματα που περιγράφονται ανωτέρω».

Στο ίδιο δελτίο η Interamerican επισημαίνει ότι διαθέτει «το CarPoint, ιδιόκτητο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Αυτοκινήτου στο οποίο λειτουργεί ο τομέας των αποζημιώσεων και ένα υπερσύγχρονο συνεργείο-φανοποιείο, που πλαισιώνεται από ένα δίκτυο 7 CarPoint συνεργείων (franchise) - 3 στην Αττική και από ένα σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης. Τα CarPoint συνεργεία συμπληρώνονται από ένα πυκνό πανελλαδικό δίκτυο 89 συνεργαζομένων συνεργείων και 10 συνεργείων αποκλειστικά για μοτοσικλέτες.

Η Interamerican, με καταβεβλημένες αποζημιώσεις στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων 56,9 εκατ. ευρώ κατά το 2016 (53.732 περιπτώσεις), ενώ αποζημιώνει και περί τις 20.000 δικούς της πελάτες μη υπαίτιους ετησίως, με έναν μοναδικό μηχανισμό εξυπηρέτησης. Η εταιρεία έχει ελαχιστοποιήσει με τις ακολουθούμενες διαδικασίες και τη χρήση του “e-survey” τα παράπονα για αποζημιώσεις στον κλάδο, αντιστοιχίζοντας έναν παραπονούμενο ανά 1.398 αποζημιώσεις», σημειώνεται εν κατακλείδι στο δελτίο τύπου.

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

Η Interamerican προσαρμόζει τη στρατηγική ανάπτυξη του πελατολογίου της και στον τομέα της αποταμίευσης και των επενδύσεων, εστιάζοντας στην αναδυόμενη ανάγκη συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής κάλυψης. Οι δραματικές μεταβολές στην κοινωνική ασφάλιση και τις συντάξεις καθιστούν επιτακτική την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων και η εταιρεία εισήγαγε κατά το τελευταίο δίμηνο στην πλατφόρμα του Συστήματος Capital το πρόγραμμα Interamerican Capital PENSION, με εντυπωσιακά αποτελέσματα διάθεσης στην αγορά από το εταιρικό δίκτυο πωλήσεων.

Το πρόγραμμα αντιστοιχίζει λύσεις στους τρεις συνήθεις τύπους σύνταξης της κοινωνικής ασφάλισης: με τη δημιουργία κεφαλαίου ζωής έναντι της σύνταξης γήρατος, με την ασφάλιση εισοδήματος έναντι της σύνταξης αναπηρίας και με την ασφάλιση ζωής έναντι της σύνταξης χηρείας.

Βασικά πλεονεκτήματα του Interamerican Capital PENSION, που έχει ελάχιστη διάρκεια δέκα ετών, είναι:

  • οι χαμηλές τακτικές καταβολές, που ξεκινούν από 50 ευρώ μηνιαίως, με δυνατότητα εκτάκτων καταβολών από 600 ευρώ ετησίως για την ενίσχυση της αποταμίευσης
  • η επιλογή της διάρκειας και της συχνότητας της αποταμίευσης
  • η πρόσβαση σε οποιαδήποτε χρηματοοικονομική αγορά, με ελάχιστο ποσόν επένδυσης τα 600 ευρώ
  • η προστασία του στόχου αποταμίευσης σε περίπτωση απώλειας ζωής, μέσω ασφαλιζομένου κεφαλαίου, που φθάνει μέχρι 6.000 ευρώ.

Το Capital PENSION εμπλουτίζει το «Σύστημα Αποταμίευσης και Επένδυσης Interamerican Capital». Επενδυτικά, η πλατφόρμα ανοικτής αρχιτεκτονικής Capital παρέχει τη δυνατότητα στον επενδυτή της ελεύθερης επιλογής από το εύρος των αμοιβαίων κεφαλαίων που διατίθενται κατά την έκδοση του επενδυτικού-αποταμιευτικού ασφαλιστηρίου, καθώς και τη δυνατότητα αλλαγής της επενδυτικής πολιτικής με διαφοροποίηση επιλογών σε αμοιβαία κεφάλαια, που μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Στη λήξη του προγράμματος, ο ασφαλισμένος λαμβάνει τον λογαριασμό επένδυσης εφάπαξ ή σε προκαθορισμένες δόσεις.

Προσαρμοσμένο στη λογική των προσιτών ασφαλίστρων, το Capital PENSION αποτελεί μια ορθολογική προσέγγιση για την αντιμετώπιση το «εισοδηματικού σοκ» κατά την τρίτη ηλικία καθώς και κάθε απρόβλεπτης ανάγκης, εφόσον η συνταξιοδοτική αποταμίευση και οι ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχει, διασφαλίζουν ροές εισοδήματος. Το πρόγραμμα Capital PENSION συμπληρώνει ουσιαστικά στο «Σύστημα Capital», στον πυλώνα αποταμίευσης-σύνταξης, το πρόγραμμα Capital SAVE. Το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων της πλατφόρμας Capital διαχειρίζονται επενδυτικοί οίκοι σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Επισημαίνεται ότι η επένδυση σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ), εφόσον περιλαμβάνει μεταφορές κεφαλαίων εκτός Ελλάδος, υπόκειται στους ισχύοντες περιορισμούς για την ανάληψη.  

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Interamerican Research Center, οι πολίτες, στο σημερινό περιβάλλον της αβεβαιότητας, από την πρώτη περίοδο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους (25-24 ετών) πρέπει να προετοιμάζονται για αναπάντεχα γεγονότα, δημιουργώντας ένα κεφάλαιο έκτακτης ανάγκης το οποίο προσδιορίζεται κατ’ ελάχιστο στο ύψος των εισοδημάτων δύο ετών, παράλληλα με ασφάλιση υγείας, ζωής και ανικανότητας. Το άριστο ποσοστό αποταμίευσης-επένδυσης επί του ετησίου εισοδήματος, κατά τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, κυμαίνεται περί το 10%. Για τη συνταξιοδοτική περίοδο, θα πρέπει οι ασφαλισμένοι να προετοιμάζονται μετριάζοντας σταδιακά τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου τους, με έμφαση στο εισόδημα και όχι στην υπεραξία των αποδόσεων, ενώ κατά την περίοδο της συνταξιοδότησης προτεραιότητα αποτελεί ο έλεγχος της υγείας και η ποιότητα ζωής.

Δημοσιεύτηκε σε Προϊόντα

Η Interamerican, ως μέλος της κοινοπραξίας -όπως και η μητρική της εταιρεία ACHMEA- συμμετείχε στη διεθνή συνάντηση υγείας της EURAPCO, που οργανώθηκε στις 23 και 24 Μαρτίου στη Γερμανία, με κεντρικό θέμα την «Ψηφιακή Υγεία». Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν από τους εκπροσώπους των οκτώ μεγάλων ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών, που απαρτίζουν τη συμμαχία, οι σύγχρονες εφαρμογές και καινοτομίες της ψηφιακής τεχνολογίας, που αλλάζουν το «τοπίο» και τις παραμέτρους πρόληψης και θεραπείας, καθορίζοντας μια νέα κατάσταση πραγμάτων και στην ασφάλιση υγείας. Κατά το διήμερο της συνάντησης, έξι νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) παρουσίασαν λύσεις υψηλής τεχνολογίας που έχουν αναπτύξει για την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, εξασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα ζωής και θετικές προσδοκίες στην καθημερινότητα των ασθενών.

Ο κ. Γιώργος Βελιώτης, Γενικός Διευθυντής Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της Interamerican, εκπροσωπώντας την εταιρεία και ως πρόεδρος του EURAPCO Health Group, είχε την ευκαιρία να διασταυρώσει τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην Ευρώπη με την ελληνική πραγματικότητα στη βάση της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας. Η Interamerican εναρμονίζεται με τις σύγχρονες εξελίξεις και, πέρα από τι σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, σχεδιάζει τη λειτουργική του κλάδου υγείας -από τα προϊόντα μέχρι την ανάληψη του κινδύνου, τον έλεγχο και τις διαδικασίες αυτοματοποίησης (εφαρμογές «Genius», «i-CARE» κ.ά.)- επάνω στη στρατηγική της απόλυτης ψηφιοποίησης και της καινοτομίας, επιζητώντας το βέλτιστο αποτέλεσμα και τη συγκράτηση του κόστους, που αποτελεί την κύρια προτεραιότητα στην υγεία. «Με ξεκάθαρη πελατοκεντρική πολιτική, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα σταθερό βηματισμό προς την Ψηφιακή Υγεία, παρακολουθώντας και συνδιαμορφώνοντας τις νέες ιδέες, μέσω και της συμμετοχής της στην EURAPCO και υιοθετώντας καινοτόμες πρακτικές, προς όφελος των ασφαλισμένων», υπογραμμίζει ο κ. Βελιώτης.

H Interamerican δίνει έμφαση στον τομέα της πρόληψης, έχοντας αναπτύξει ένα πρωτοπόρο στην Ελλάδα Σύστημα Υγείας που βασίζεται στο πανελλαδικό δίκτυο υγείας, με 1.417 συμβεβλημένους ιατρούς όλωn των ειδικοτήτων, 540 ειδικούς συνεργάτες-χειρουργούς που αμείβονται απευθείας από την εταιρεία για επεμβάσεις, 250 διαγνωστικά κέντρα και 32 κλινικές. Τα προγράμματά της είναι τύπου Medisystem (εξετάσεων – νοσοκομειακής κάλυψης), Medihospital (νοσοκομειακής κάλυψης) και Medicash (επιδοματικά) και διαβαθμίζονται σε τρία επίπεδα καλύψεων: «Freedom», «Optimum» και «Benefit», στη λογική των ετησίως ανανεούμενων συμβολαίων που η Interamerican εισήγαγε πρώτη στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, με προστιθέμενη αξία τις υπηρεσίες Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας και την παροχή, για ορισμένα προγράμματα, δεύτερης ιατρικής γνώμης από το παγκόσμιο δίκτυο κορυφαίων ιατρών «Best Doctors».

Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η εταιρεία επισημαίνεται ότι «με μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα υγείας από ατομικά συμβόλαια -δηλαδή, χωρίς τα ασφάλιστρα των ομαδικών ασφαλίσεων- 84 εκατ. ευρώ κατά το 2016, η μοναδική στην ελληνική ασφαλιστική αγορά με ιδιόκτητες υποδομές πρωτοβάθμιας φροντίδας και νοσηλείας, επιβεβαιώνει την ηγετική παρουσία της στον κλάδο και μέσω της διεθνούς αναγνώρισης και συμμετοχής της σε κέντρα εξελίξεων, όπως είναι η μεγάλη ευρωπαϊκή κοινοπραξία EURAPCO».

Στη φωτ. ο κ. Γιώργος Βελιώτης, Γενικός Δ/ντής Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της Interamerican, και πρόεδρος του EURAPCO Health Group, με εκπροσώπους εταιρειών μελών της EURAPCO κατά τη πρόσφατη συνάντηση του Health Group.

 

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

H οδική βοήθεια της Interamerican θέτει τις υπηρεσίες της σε διαρκή επιφυλακή κατά τις ημέρες του Πάσχα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στους τέσσερεις μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας με τους οποίους έχει αποκλειστική συνεργασία παροχής υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, η αυξημένη κίνηση, με την έξοδο και επιστροφή των εκδρομέων, θα υποστηρίζεται σε 24ωρη βάση από το πυκνό πανελλαδικό δίκτυο οδικής βοήθειας της εταιρείας: τα 111 σημεία εξυπηρέτησης, τον στόλο των 222 ιδιόκτητων οχημάτων για κάθε περιστατικό (μοτοσικλέτες, πλατφόρμες, γερανοί), το εξειδικευμένο προσωπικό και τις  υπηρεσίες autohelp, καθώς και τους 65 συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών.

Με βάση τα στοιχεία του 2016, η οδική βοήθεια της Interamerican ανταποκρίνεται καθημερινά κατά μέσο όρο, σε 1.112 περιστατικά. Ήδη, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους εξυπηρετήθηκαν 85.442 κλήσεις για οδική βοήθεια επιτόπου υπηρεσιών, ρυμούλκησης, μεταφοράς στην έδρα και autohelp. Η χρήση τηλεματικής από την εταιρεία παρέχει επιπλέον δυνατότητες αμεσότητας και βελτίωσης διαδικασιών στην αντιμετώπιση προβλημάτων των οδηγών. Οι υπηρεσίες οδικής βοήθειας απαντούν στον αριθμό κλήσης 1158.

Στο ίδιο δελτίο επισημαίνεται ότι με πελατολόγιο 1,1 εκατομμυρίου ασφαλισμένων, η Interamerican Βοήθειας είναι ηγέτιδα δύναμη στην οδική ασφάλεια, με μέσο χρόνο προσέγγισης του περιστατικού τα 35 λεπτά και με υψηλό ποσοστό σύστασης της εταιρείας σε τρίτους (ειδικός δείκτης Νet Promoter Score: 72). Μαζί με την άμεση ιατρική βοήθεια τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ, της δίνουν μερίδιο αγοράς στον τομέα Βοήθειας που υπερβαίνει το 30%. 

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

Η Ιnteramerican, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού ενδιαφέροντός της για τον τομέα πρωτογενούς παραγωγής και την ασφάλιση με διαμεσολάβηση υψηλού επαγγελματικού επιπέδου, συνεργάζεται με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την εκπαίδευση και εξειδίκευση ασφαλιστικών συμβούλων του εταιρικού δικτύου πωλήσεων σε θέματα σχετικά με τις αγροτικές καλλιέργειες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε πρώτη φάση παρακολούθησαν συνολικά 32 συνεργάτες της εταιρείας, που πιστοποιήθηκαν από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για τις γνώσεις που απέκτησαν. Οι θεματικές ενότητες στις οποίες αναπτύχθηκε το πρόγραμμα αφορούσαν σε βασικά στοιχεία γνώσης για τις καλλιέργειες: συμβατικής και βιολογικής καλλιέργειας με όργωμα, υπαιθρίων και υπό κάλυψη κηπευτικών καλλιεργειών, αμπελοκαλλιέργειας και οινοποιΐας, δενδρωδών καλλιεργειών, ανθοκομίας υπαίθριας και υπό κάλυψη, καθώς και καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Ακόμη, η εκπαίδευση περιέλαβε και αναφορά σε μεθόδους επικοινωνίας και εισαγωγής της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα, πληροφόρηση για τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), τις ενισχύσεις και προϋποθέσεις είσπραξης, τα επενδυτικά προγράμματα για τις αγροτικές καλλιέργειες και την εγκατάσταση νέων αγροτών, την ανάλυση του αγροτικού εισοδήματος και την παραγωγική εξειδίκευση γεωργικών επιχειρήσεων (μεγέθη και οριοθέτηση).

Σκοπός της συνεργασίας της Ιnteramerican με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι η ανάπτυξη γνώσεων των συνεργατών της εταιρείας για τον δύσκολο κλάδο της γεωπονίας, η αναγνώριση των χαρακτηριστικών και των κινδύνων των καλλιεργειών ανά είδος, καθώς και των χαρακτηριστικών του αγροτικού και υπαίθριου πληθυσμού της χώρας μας, ώστε να είναι αποτελεσματική η προσέγγισή του με στόχο την αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών και τη σωστή ασφαλιστική κάλυψη. Η εκπαίδευση των ασφαλιστικών συμβούλων της Ιnteramerican, συνολικής διάρκειας 32 ωρών, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Παράλληλα, η εταιρεία υποστηρίζεται στην εκπαίδευση των δύο ομάδων συνεργατών που έχει οργανώσει για τις αγροτικές ασφαλίσεις –των εξειδικευμένων συμβούλων και αυτών που δραστηριοποιούνται σε γεωργικές περιοχές της Ελλάδος– από τη μητρική ACHMEA, η οποία έχει μακρά παράδοση στις γεωργικές ασφαλίσεις στις Κάτω Χώρες και διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία. Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης υλοποιείται από τη Διεύθυνση αγροτικών Ασφαλίσεων (επικεφαλής η Έφη Κοκορέλη) και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Συνεργατών της εταιρείας (επικεφαλής ο Νίκος Σωφρονάς).

Σήμερα στη χώρα μας, ο αγροτικός τομέας, με συνεισφορά στο ΑΕΠ περί το 4% και με προοπτική κομβικού ρόλου στην προσπάθεια ανάκαμψης της εθνικής οικονομίας, ασφαλιστικά αποτελεί πρόκληση. Επισημαίνεται ότι στην ασφάλιση του αγροτικού τομέα, η Ιnteramerican εισήλθε το 2016 με νέα, πρωτοποριακά προγράμματα, εστιάζοντας στη συστηματική αντιμετώπιση πολλαπλών φυσικών και επιχειρηματικών κινδύνων. Η εταιρεία παρέχει στον επαγγελματία αγρότη τη δυνατότητα επιλογής και σύνθεσης καλύψεων για αγροτικές κατοικίες και κτήρια (γεωργικά, κτηνοτροφικά), εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και εξοπλισμό θερμοκηπίων, γεωργικά μηχανήματα υπαίθρου και αγροτικά οχήματα, μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας, φυτική παραγωγή υπαίθρια και εντός θερμοκηπίου, μεταφορές αγροτικών προϊόντων και αστική ευθύνη έναντι τρίτων: γενική, εργοδότη και προϊόντος. Ειδικότερα όσον αφορά στην ασφάλιση της φυτικής παραγωγής, αυτή παρέχεται είτε ως κάλυψη φυτικής παραγωγής θερμοκηπίου είτε υπαίθριων καλλιεργειών για σειρά κινδύνων, εξειδικευμένων για την κάθε κατηγορία.

Στη φωτ. εξειδικευμένοι στις αγροτικές ασφαλίσεις συνεργάτες της Interamerican, στην είσοδο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

Η Εταιρεία και φέτος, για 25η χρονιά, συμμετείχε με ομάδα ένδεκα συντονιστών του δικτύου agency και δύο διοικητικών στελεχών της στο συνέδριο της GAMAInternationalLAMP 2017”, στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ (19-23 Μαρτίου).

Το συνέδριο, που παρακολούθησαν 2.700 συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων από 16 χώρες, είχε θεματικό τίτλο «Προκαλούμε Αλλαγές και εισάγουμε Καινοτομίες», αγγίζοντας χαρακτηριστικές προτεραιότητες της Interamerican στην οργάνωση και διοίκηση των πωλήσεων. Οι εργασίες του συνεδρίου αναπτύχθηκαν στις επιμέρους θεματικές ενότητες για τον ρόλο των γυναικών στις ασφαλίσεις και το financial planning, τους τρόπους ανάπτυξης της κοινωνικής αναγνώρισης της ασφαλιστικής αγοράς, τις μεθόδους προσέλκυσης πελατών με υψηλά εισοδήματα, το μοντέλο του μελλοντικού γραφείου πωλήσεων και τη σημασία που έχει η εμπειρία του πελάτη στην προσέγγισή του από τον ασφαλιστή.

Στην αποστολή της εταιρείας συμμετείχαν οι κ.κ. Β. Βασιλόπουλος, Ν. Χαμουζάς, Γ. Τοζακίδης, Κ. Παναγόπουλος, Η. Αντωνίου, Κ. Λαζαρίδης, Κ. Μαθιούδη, Β. Καρράς, Α. Πεφανίου, συντονιστές γραφείων του εταιρικού δικτύου agency, και οι κ.κ. Λ. Γερασίμου, Σ. Λουραντάκης, δ/ντές διοικητικών γραφείων πωλήσεων, που συνοδεύτηκαν από τον κ. Η. Μάλλιο, διευθυντή πωλήσεων tied agency, και Ν. Σατερλή, διευθύντρια πωλήσεων κλάδου ζωής. Επισημαίνεται ότι ο κ. Β. Βασιλόπουλος βραβεύθηκε για δεύτερη φορά με την κορυφαία διάκριση «FirstinClassAward».

Σκοπός της GAMA International είναι η διάχυση της σύγχρονης γνώσης και η ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα ανάπτυξης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού πωλήσεων, καθώς και η ανάδειξη καινοτόμων λύσεων στην οργάνωση και στελέχωση ασφαλιστικών γραφείων, με στόχο τις υψηλές αποδόσεις παραγωγής.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Εταιρεία, «η προτεραιότητα που δίνει η Interamericanστην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων, με σημαντική επένδυση στο σχέδιο “Genesis” το οποίο εισήλθε με επιτυχία στο δεύτερο έτος υλοποίησης, τροφοδοτείται ιδιαίτερα από το περιεχόμενο και τον επαγγελματισμό που φέρει ο παγκόσμιος οργανισμός GAMAInternational». Για τον ίδιο λόγο, η εταιρεία αποτελεί ισχυρό χορηγό της εκπροσώπησης της GAMA και στη χώρα μας, από τα πρώτα βήματα της GAMA Hellas.

Αναφερόμενος στη συμμετοχή της Interamerican στο συνέδριο της Ουάσιγκτον, ο κ. Η. Μάλλιος τόνισε: «To υψηλό επίπεδο της οργάνωσης και οι κορυφαίοι ομιλητές συνέβαλαν στο να αποκομίσουμε ενδιαφέρουσες παραστάσεις, τεχνικές και ιδέες που βελτιώνουν το επαγγελματικό επίπεδό μας στην καθημερινή προσπάθεια να προσφέρουμε μεγαλύτερη ασφαλιστική αξία στους πελάτες μας».

 

Φωτογραφία:

Η ομάδα της INTERAMERICAN στον χώρο εκδηλώσεων. 

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

Το δίκτυο συνεργαζομένων πρακτόρων και μεσιτών ενισχύει συνεχώς τη θέση του στη στρατηγική διανομής της Interamerican, στο πλαίσιο της πολυκαναλικής πολιτικής της εταιρείας για τη διάθεση των ασφαλιστικών προϊόντων της «με κάθε τρόπο που θα ήθελε να αγοράσει ο πελάτης».

Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η Εταιρεία αναφέρει ότι ήδη, οι συνεργαζόμενοι ενεργοί πράκτορες και μεσίτες, που φθάνουν τους 792 σύμφωνα με τα στοιχεία κλεισίματος του 2016, πέρυσι είχαν κατά 39,9% συμμετοχή στη συνολική παραγωγή μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων της εταιρείας στις γενικές ασφαλίσεις και κατά 11,7% στην παραγωγή των ασφαλίσεων ζωής και υγείας (πρόσφατα, η Interamerican ανακοίνωσε αποτελέσματα συνολικής παραγωγής 2016 που στις γενικές έφθασαν τα 186 εκατ., στην υγεία τα 84 εκατ. και στη ζωή τα 59 εκατ. ευρώ). Βελτίωση υπήρξε και στην κατάταξη προτίμησης της Interamerican εκ μέρους του πρακτορειακού δικτύου, εφ’ όσον σύμφωνα με τα στοιχεία φετινής έρευνας, το 44,3% των συνεργατών έχουν πρώτη σε προτίμηση συνεργασίας την εταιρεία στην ασφαλιστική αγορά και το 26,8% δεύτερη. Η συνεχής βελτίωση της προτίμησης αποτελεί στόχο προτεραιότητας της Interamerican στη σχέση της με τους συνεργάτες του ελεύθερου δικτύου.

Ειδικότερα, το δίκτυο συνεργαζομένων πρακτόρων και μεσιτών πέρυσι εξισορρόπησε περαιτέρω την κατανομή των εργασιών του στις γενικές ασφαλίσεις, με αύξηση δραστηριότητας στους εκτός ασφάλισης οχημάτων κλάδους των γενικών ασφαλίσεων (σε 34% από 31% κατά το 2015), επιτυγχάνοντας βελτίωση παραγωγής ιδιαίτερα στον κλάδους αστικής ευθύνης (19,7% αύξηση), πλοίων - σκαφών (27%) και τεχνικών ασφαλίσεων (19,8%), ενώ εντυπωσιακή ήταν και η αύξηση της νέας παραγωγής στις ομαδικές ασφαλίσεις κατά 45%. Παράλληλα, το δίκτυο αύξησε τον αριθμό των ασφαλισμένων οχημάτων σε 210.000. Ιδιαίτερα παραγωγικό είναι και το πρώτο τρίμηνο του 2017 για τους brokers, με αύξηση τζίρου εργασιών στις γενικές ασφαλίσεις κατά 6,7% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2016 και περαιτέρω εξισορρόπηση χαρτοφυλακίου (55% στον κλάδο οχημάτων και 45% στους λοιπούς κλάδους).

Η υποστήριξη που παρέχει η εταιρεία στο πρακτορειακό δίκτυο είναι προηγμένη ψηφιακή μέσω της αναβαθμισμένης πλατφόρμας «ask me”, με λειτουργικά εργαλεία-εφαρμογές που διευκολύνουν την απλοποίηση και ταχύτητα διεκπεραίωσης των εργασιών (ψηφιακό γραφείο συνεργάτη). Παράλληλα, στο επίπεδο της διαρκούς εκπαίδευσης υλοποιείται πυκνό πρόγραμμα σεμιναρίων για ασφαλιστικά προϊόντα, με φυσική παρουσία σε ημερίδες και webinar. Κατά την πρόσφατη έρευνα ικανοποίησης των συνεργαζομένων brokers, το “ask me” βαθμολογήθηκε με 4,22 (άριστα το 5), ενώ και ο δείκτης ικανοποίησης για την εκπαίδευση-ενημέρωσή τους εμφανίζεται βελτιωμένος κατά 6,5%. Είναι σημαντικό ότι, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής επαναπιστοποίησης των διαμεσολαβούντων, η Interamerican εκπαίδευσε και επαναπιστοποίησε κατά το 2016, μέσω του αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού κέντρου της, συνολικά 700 brokers.

Στη φωτ. στιγμιότυπο από εκπαιδευτική ημερίδα της Interamerican για συνεργαζόμενους brokers.

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες
Page 1 of 36

elite_insurance

 
 
 

minettas_slug

 

Social Icons

Οροι Χρησης

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.