Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 4/5/2017 η πρώτη από μια σειρά Τεχνικών Ημερίδων που διοργάνωσε η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος, με εισηγητή τον κ. Γιάννη Χατζηβασίλογλου.

Η Ημερίδα με τίτλο Seminars In Progress: Η καμπύλη επιτοκίων στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας και οι προσαρμογές της, φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και αποτέλεσε ένα forum ανταλλαγής απόψεων επί τεχνικών θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του Solvency II.

Αναλογιστές, μέλη της Ένωσης καθώς και στελέχη από τους κλάδους του Αναλογισμού & Διαχείρισης Κινδύνου, αποτέλεσαν το κοινό της εκδήλωσης, θέτοντας ερωτήματα για θέματα που απασχολούν μεγάλο μέρος του κλάδου.

Στόχος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος είναι η χθεσινή εκδήλωση να αποτελέσει την αρχή για μια σειρά αντίστοιχων εκδηλώσεων προκειμένου να δημιουργηθεί πεδίο διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων.

Καθώς υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον, η Ημερίδα θα επαναληφθεί. Για σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να επισκέπτεστε το site της ΕΑΕ, www.actuaries.org.gr

Δημοσιεύτηκε σε Διάφορα

«Seminars In Progress: Η καμπύλη επιτοκίων στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας και οι προσαρμογές της» είναι το θέμα της πρώτης από μια σειρά Τεχνικών Ημερίδων που διοργανώνει η Ένωση Ασφαλιστών Ελλάδος.

Η ημερίδα, με  εισηγητή τον κ. Ι. Χατζηβασίλογλου, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017, 6.00 – 9.00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων της  Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Την Ημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν τα Μέλη και οι Μαθητές της Ένωσης Αναλογιστών καθώς και Λοιπά Στελέχη της Αναλογιστικής Λειτουργίας & Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνου.

Καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες, απαιτείται έγκαιρη δήλωση συμμετοχής.

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

Η αναλογιστική λειτουργία στις ασφαλιστικές εταιρείες έχει κομβικό ρόλο στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του νόμου για τη Φερεγγυότητα (Solvency ΙΙ), που ισχύει από τον Ιανουάριο του 2016. Στην ευθύνη του αναλογιστικού τομέα, σε κάθε ασφαλιστικό οργανισμό, είναι να συντονίζει και να επιβλέπει τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων, να εκφράζει άποψη επί της συνολικής εταιρικής πολιτικής για την ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων, καθώς και επί της αντασφαλιστικής πολιτικής και των συμβάσεων. Ακόμη, η αναλογιστική λειτουργία συμβάλλει στην αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων –κυρίως, όσον αφορά στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας (SCR), τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (MCR) και την ιδία αξιολόγηση κινδύνου και φερεγγυότητας (ORSA). Στο εύρος αυτό, η Interamerican έχει οργανώσει και υποστηρίζει ιδιαίτερα την Αναλογιστική Διεύθυνσή της, με σκοπό την ενδελεχή μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων της αβεβαιότητας και γεγονότων που ενδέχεται να συμβούν μελλοντικά, υλοποιώντας με επιτυχία κάθε απαίτηση του Solvency ΙΙ. Επιπλέον, η εταιρεία Ζημιών είναι η πρώτη και μοναδική ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με εγκεκριμένο Μερικό Εσωτερικό Μοντέλο εκτίμησης κεφαλαιακών απαιτήσεων (Partial Internal Model).

Παράλληλα, η Interamerican διαχέει την τεχνογνωσία της στις σύγχρονες αναλογιστικές πρακτικές συνεργαζόμενη και με εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πρόσφατα, συμμετείχε σε επιστημονική ημερίδα με θέμα τη «Λειτουργία Αναλογιστικού Τμήματος Ασφαλιστικής Επιχείρησης», που οργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, με σύμπραξη του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου και του Συλλόγου Αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος Αναλογιστικής Επιστήμης και Διοικητικής Κινδύνου.

Καλεσμένοι εισηγητές της ημερίδας ήταν ο Γιάννης Χατζηβασίλογλου, προϊστάμενος του Τμήματος Αναλογιστών της Τράπεζας της Ελλάδος, το Αναλογιστικό Τμήμα της Interamerican Ζημιών με επικεφαλής τον διευθυντή του Τμήματος Γιάννη Τοτό, καθώς και ο υπεύθυνος της Anytime Παναγιώτης Κούβαλης.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν, αφορούσαν στον ρόλο του Αναλογιστή στις λειτουργίες μιας ασφαλιστικής εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων και μεταξύ άλλων, έγινε ειδικότερη αναφορά για την αναλογιστική προσέγγιση στο πλαίσιο για την Φερεγγυότητα (Solvency II), την κεφαλαιακή επάρκεια, τη διαδικασία αποθεματοποίησης και την τιμολόγηση και ανάπτυξη προϊόντων.

Η μεγάλη προσέλευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών επιβεβαίωσε το αυξημένο ενδιαφέρον για τα θέματα Aναλογιστικής στην ασφαλιστική βιομηχανία. Η ημερίδα αποτέλεσε συνέχεια μιας σειράς αναλόγων επιτυχών εκδηλώσεων, στη βάση της πολυετούς συνεργασίας της Interamerican με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, με αντικείμενο εκπαιδευτικό-ενημερωτικό.

Στη φωτ. τα στελέχη της Interamericanστο πάνελ της εκδήλωσης.

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

Αυτό είναι το θέμα τηςεπιστημονικής Ημερίδας που διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η Ένωση Αποφοίτων.

Ο κύριος στόχος της ημερίδας είναι η παρουσίαση των λειτουργιών και των προκλήσεων του τμήματος, που αποτελεί την καρδιά των Ασφαλιστικών Εταιρειών στους ρυθμούς του Solvency II.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, 17:00 – 21:00, στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστήμιου Πειραιώς.

Η προσέγγιση του θέματος της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί σε τρία μέρη:

Κατά το πρώτο μέρος ο κος Ιωάννης Χατζηβασίλογλου (ASA, CERA, FHAS, MAAA) Προϊστάμενο τμήματος - Αναλογιστής της Τράπεζας της Ελλάδος και Εξωτερικός Συνεργάτης του Π.Μ.Σ. «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» του Πα.Πει. θα παραθέσει ομιλία με θέμα «Ο κύκλος ελέγχου των εργασιών της Αναλογιστικής λειτουργίας στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ».

Κατά το δεύτερο μέρος, θα γίνει η παρουσίαση των Λειτουργιών του Αναλογιστικού Τμήματος μιας Ασφαλιστικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων.  

Η παρουσίαση θα γίνει με τη μορφή πάνελ στο οποίο θα συμμετέχουν ο Διευθυντής Αναλογιστών Γενικών Ασφαλίσεων του ομίλου Interamerican, κ. Ιωάννης Τοτός, ο Διευθυντής Κλάδου Αυτοκινήτων Interamerican Ζημιών, κ. Παναγιώτης Κούβαλης, και στελέχη του Αναλογιστικού Τμήματος της Interamerican Ζημιών, καθώς επίσης και ο κ. Ιωάννης Χατζηβασίλογλου με την ιδιότητα του επόπτη της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στα πλαίσια του δεύτερου μέρους θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες στην ημερίδα να εμπλακούν ενεργά σε αυτήν μέσα από τις ερωτήσεις τους που θα μπορούν να θέσουν στο πάνελ κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

Κατά το τρίτο μέρος θα παρατεθούν τα Συμπεράσματα της Ημερίδας από τον κ. Ιωάννη Τοτό.

Η ημερίδα πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος και του ομίλου Interamerican.

Δημοσιεύτηκε σε Διάφορα

Συνάντηση Μελών MDRT και Υποψηφίων 2017

Πώς οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι μπορούν να κατακτήσουν το μέλλον, να εξελιχθούν ως επαγγελματίες, να θεμελιώσουν την εμπιστοσύνη των πελατών τους και να κάνουν εν τέλει τη διαφορά; Οι απαντήσεις –κι όχι μόνο σ’ αυτά τα ερωτήματα– θα δοθούν στην ετήσια συνάντηση μελών MDRT και υποψηφίων 2017, όπου οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν ιδέες, πρακτικές, μεθοδολογίες και κορυφαίες στρατηγικές για κάθε πτυχή της ασφαλιστικής δραστηριότητας που εφαρμόζονται διεθνώς με εξαιρετική επιτυχία.

 

updated: 2/2/17: Η Επιτροπή Επικοινωνίας Μελών MDRT Ελλάδος 2016-2017, ανακοίνωσε το Πρόγραμμα της “Συνάντησης Μελών MDRT και Υποψηφίων 2017”, που διοργανώνεται την επόμενη Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017, στο Ξενοδοχείο Domotel Kastri (Συνεδριακό κέντρο "Εξέλιξη") στην Αίθουσα του Αμφιθέατρου, με ώρα προσέλευσης 08:45.

 

Το Πρόγραμμα της Συνάντησης έχει ως εξής:

08:45 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ -ΕΓΓΡΑΦΕΣ

09:30 Έναρξη εργασιών

Κυριάκος Χατζηστεφάνου (Greece)2013-2014 & 2016-2017 Εκπρ/πος Επικοινωνίας Μελών MDRT Ελλάδος, Μέλος MDRT 9 χρόνια, 2013-2014 & 2016-2017 Country Chair Greece, 9 years MDRT member

Καλωσόρισμα | “Γιατί να γίνω μέλος του MDRT”

 

10:00 Χαιρετισμοί Χορηγών

 

10:30 Ivo Valkenburg (Netherlands) Συγγραφέας, Κεντρικός Ομιλητής, Επιχειρηματικός Καθοδηγητής και Σύμβουλος Σε Ηγέτες του Επιχειρηματικού Κόσμου. Heart People (Συναισθηματική νοημοσύνη), Heart Economics (γνήσιος πλούτος και ευτυχία), Οικονομικός Σχεδιασμός.

Θέμα | “Προσθέτοντας Νόημα …στα Χρήματα”

 

11:10 ΔΙΑΛΕΙΜΑ – ΚΑΦΕΣ COFFEE BREAK

 

11:35 Έθελ Αγγελάτου – Greece (Εκπαιδευτής LinkedIn & Σύμβουλος LinkedIn Trainer & Consultant)

LinkedIn | Πώς να προβάλλετε τη δική σας “ΕΓΩ Α.Ε.”

 

12:15 MDRT SPEAKS: Members & Aspirants Orlando 2017

  • Vanessa Y. Bucklin (U.S.A.) Μέλος MDRT 4 χρόνια
  • Στηβ Γεωργακοπούλου (Greece) Μέλος MDRT 3 Χρόνια
  • Μάνος Εμμανουήλ (Greece) Μέλος MDRT 1 χρόνο
  • Γεώργιος Θεοδοσίου (Greece) Μέλος MDRT 2 χρόνια
  • Γεώργιος Παρασκευόπουλος (Cyprus) Μέλος MDRT 6 χρόνια
  • Αριστέα Σαράντη (Greece) Υποψήφιο Μέλος MDRT
  • Αθανάσιος Σάκης Χατζόγλου (Greece) Μέλος MDRT 1 χρόνο
  • Στέλλα Ψυχουντάκη (Greece) Μέλος MDRT 1 χρόνο

 

14:15 ΔΙΑΛΕΙΜΑ – ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ BREAK – LIGHT LUNCH

 

15:05 Κώστας Σιμάτος (Greece) Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, HR training and development consultant

Θέμα | “ Η Ασφαλιστική Ορχήστρα του Μέλλοντος “

 

15:45 Yossi Manor (Israel) Εκπρ/πος Επικοινωνίας Μελών MDRT, 25 Χρόνια Μέλος του MDRT, 2 Χρόνια Top of the Table Europe Chair, 25 YRS MDRT Member with 2 Top of the Table qualifications

Θέμα | “ Κοιτάω Μπροστά και Εξελίσσομαι ”

 

16:15 Naji Haddad 2016 -2017 (Lebanon) Εκπρ/πος Επικοινωνίας Μελών MDRT Λιβάνου, 8 Χρόνια Μέλος MDRT Country Chair Lebanon, 8 YRS MDRT Member

Θέμα | “ Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο”

 

17:00 Λήξη Ημερίδας

 

Την εκδήλωση υποστηρίζουν χορηγικά:

Πλατινένιος Χορηγός: Interamerican

Χρυσοί χορηγοί: ΑΧΑ Ασφαλιστική, MetLife, NN.

Χορηγός Επικοινωνίας: Ασφαλιστική Αγορά – aagora.gr


 

Στις 10 Φεβρουαρίου η Συνάντηση Μελών MDRT και Υποψηφίων 2017

“Συνάντηση Μελών MDRT και Υποψηφίων 2017” διοργανώνει η Επιτροπή Επικοινωνίας Μελών MDRT Ελλάδος 2016-2017. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017, στο Ξενοδοχείο Domotel Kastri, Συνεδριακό κέντρο "Εξέλιξη", Αίθουσα Αμφιθέατρου (Ελ. Βενιζέλου 154 και Ρωμυλίας, Νέα Ερυθραία Τ.Κ. 14671, Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 3571000, 210 6291111, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Το πρόγραμμα της συνάντησης, το οποίο θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, περιλαμβάνει: Γεύμα-καφέ, Ομιλίες διακεκριμένων συναδέλφων μελών του MDRT, Ανάπτυξη Πρακτικών & Ιδεών Πωλήσεων στα πρότυπα του MDRT εναρμονισμένα σε περιόδους κρίσης, Εκπαιδευτικές Εισηγήσεις για τις εξελίξεις στο επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου, διαδραστικές ομιλίες και μία εξαιρετική ομαδική δραστηριότητα με εντυπωσιακά αποτελέσματα!

Η ώρα προσέλευσης στην ημερίδα θα είναι 08:45 π.μ. και η ολοκλήρωσή της στις 16:00.

Το κόστος συμμετοχής θα ανέρχεται στην τιμή των 50€ όπου θα συμπεριλαμβάνει την κατανάλωση γεύματος και καφέ.

Η Δήλωση Συμμετοχής ξεκίνησε και γίνεται ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET στην παρακάτω διεύθυνση:

https://form.jotformeu.com/70025635523348

Η “Συνάντηση Μελών MDRT και Υποψηφίων 2017” απευθύνεται ΜΟΝΟ σε μέλη του MDRT που πληρούν τις παραγωγικές προϋποθέσεις του 2016 και Υποψήφια μέλη, που επιθυμούν να γνωρίσουν το MDRT από κοντά και να γίνουν μέλη του το 2017-2018.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή το συντομότερο, με καταλυτική ημερομηνία τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017.

Προσοχή: Λόγω περιορισμένων θέσεων συμμετοχής (100 θέσεις), θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις εγγραφές, που θα συνοδεύονται με την αντίστοιχη πληρωμή.

Για κάθε πληροφορία ή απορία σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται για τις παραπάνω εγγραφές, αλλά και για την αποστολή προτάσεων,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν:

Facebook: MDRT Hellas

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

και με τα μέλη της 2016-2017 MCC MDRT Greece

Country Chair Greece: Chatzistefanou Kyriakos   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chair South Greece: Zervoudaki Sofia                   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chair North Greece: Georgacopoulos Stavroula       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chair Attiki: Markouizos Karolos                             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chair IFA (Independent Financial Advisors): Fotiou Anastasios      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chair Interamerican: Symperas Pavlos                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chair Metlife: Stathopoulos Panagiotis                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δημοσιεύτηκε σε Διαμεσολαβούντες

Με άριστη οργάνωση και ιδιαίτερη επιμέλεια, η Ορίζων Ασφαλιστική διοργάνωσε  με επιτυχία, στην Πρέβεζα, στις 7 Νοεμβρίου 2016, Ημερίδα Συνεργατών Δυτικής Ελλάδος. Συνεργάτες της Εταιρείας παρευρέθησαν στο ξενοδοχείο Margarona Royal Hotel”, τους οποίους υποδέχθηκε το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας.

Οι Συνεργάτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν άκρως ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις που είχαν ως σκοπό την άμεση ενημέρωσή τους για τα νέα προϊόντα της Εταιρείας, καθώς και εκπαίδευση σε τεχνικές ασφαλίσεις, όπως αυτές του κλάδου Περιουσίας & κλάδου Αστικής Ευθύνης.

Η παρουσίαση  έγινε από τον κ. Γεώργιο Τσακατούρα, Διευθυντή Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης, ο οποίος στην ομιλία του ενημέρωσε εκτενέστερα τους παρευρισκόμενους για τα νέα άκρως ανταγωνιστικά προγράμματα της Εταιρείας, και τρόπους προώθησής τους στην αγορά, καλύπτοντας πάντα τις ανάγκες των ασφαλιζομένων.

Στην ημερίδα  παρευρέθηκαν οι Επιθεωρητές Πωλήσεων, κ.κ. Μαρία Ντούνη και Δημήτριος Θεοφίλου, Επιθεωρητής Πωλήσεων, οι οποίοι είναι πάντα δίπλα στις ανάγκες των συνεργατών της Ορίζων Ασφαλιστικής.

Η παρουσίαση έκλεισε με χαμόγελο και αισιοδοξία για μια νέα παραγωγική χρονιά, και με την υπόσχεση και από τα δύο μέρη, Συνεργάτες & Εταιρεία, ότι θα συνεχίσουν να πορεύονται δυναμικά για την επίτευξη των κοινών τους στόχων.

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

Eπιτυχημένη ημερίδα του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου, για τις επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα μας

 

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το δείπνο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Νοεμβρίου στο “Adam room” των Lloyds’s, υπό την αιγίδα του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου, με την ευγενική χορηγία της Carpenter Turner.

Ο αντιπρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Carpenter Turner, κ. Αλέξανδρος Τέρνερ, δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την βραδιά, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, ο πρέσβης της Ελλάδος στην Αγγλία, κ. Δημήτρης Καραμήτσος-Τζίρας, ο κ. Paul Kazarian της Japonica Partners, ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ο κ. Χάρης Οικονομόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου, o κ. Massimo Reina, CEO, Continental Europe & MENΑ της Guy Carpenter, και άλλοι.

Όπως επισημαίνει ο  κ. Τέρνερ, «διαλέξαμε το “Adam room” των Lloyd’s διότι είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος». Το δωμάτιο χρησιμοποιείται κυρίως από το Συμβούλιο των Lloyd΄s και είναι μια προσαρμογή της τραπεζαρίας του Bowood House στο Wiltshire. Έχοντας αγοράσει το δωμάτιο σε δημοπρασία, ο αρχιτέκτονας του κτηρίου των Lloyd’s, Terence Heysham, συνέλαβε την ιδέα να δημιουργήσει εκ νέου το Great Room στο σύνολό του, στο νέο κτήριο. Σήμερα, το “Adam Room” παρέχει μία εντυπωσιακή αντίθεση ανάμεσα στον κλασικό σχεδιασμό του και την ιδιαίτερα μοντέρνα αρχιτεκτονική του κτηρίου των LLOYD'S.

Το δείπνο ακολούθησε την πολύ επιτυχημένη ημερίδα του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου, που σκοπό είχε την ενημέρωση του επιχειρηματικού κοινού στο Λονδίνο για επενδυτικές ευκαιρίες στην χώρα μας.

Σύμφωνα με τον κ. Τέρνερ, ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η τοποθέτηση του κ. Paul Kazarian της Japonica Partners, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε πως το χρέος της Ελλάδας ως προς το ΑΕΠ της χώρας δεν ξεπερνάει το 49% (έναντι 179% που συνήθως αναφέρεται δημοσίως), σύμφωνα με μελέτη που ο ίδιος χρηματοδότησε και κόστισε περί τα $35,000,000. Επίσης τόνισε πως, προκειμένου να είναι ανταγωνιστική και να προσελκύει επενδύσεις μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, θα έπρεπε, κατ’ ελάχιστον, να δημοσιοποιεί οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με κάποιο από τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα, για παράδειγμα IPSAS ή IFRS, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Μία τέτοια εξέλιξη θα επέτρεπε στους επενδυτές να κατανοούν καλύτερα τον αντισυμβαλλόμενό τους (την Ελλάδα) και ως εκ τούτου να επενδύουν με μεγαλύτερη «όρεξη». Δηλαδή, τόνισε πως η χώρα μας πρέπει να επενδύσει στην εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια.

 

Στη φωτ., το “Adam room” των Lloyd’s.

Δημοσιεύτηκε σε Διάφορα

Ημερίδα με θέμα «Ελλάδα - Γαλλία: Προοπτικές, Προτάσεις για μια βιώσιμη κοινωνική Ασφάλιση» διοργάνωσε χθες, 9 Νοεμβρίου, το Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Στόχος της ημερίδας ήταν η αναφορά μεταρρυθμίσεων στην κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα, η παρουσίαση προτάσεων βελτίωσής της, αλλά και η παρουσίαση πετυχημένων τρόπων εφαρμογής αντίστοιχων θεσμικών μέτρων στη Γαλλία. Στα panels της ημερίδας συμμετείχαν μεταξύ άλλων και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, ο κ. Hervé Colas, Διευθυντής INPC (Εθνικό Ινστιτούτο Συλλογικής Κοινωνικής Πρόνοιας της Γαλλίας), εκπρόσωποι (Γάλλοι και Έλληνες) των ασφαλιστικών εταιρειών Groupama Gan Vie και Groupama Ασφαλιστική, καθώς και καθηγητές ειδικοί στα θέματα κοινωνικής ασφάλισης, όπως  οι κ.κ. Κ. Παπαδημητρίου, Ά. Στεργίου, Δ. Κρεμαλής.

Η Groupama Ασφαλιστική, ως η μόνη ασφαλιστική εταιρεία μεταξύ των χορηγών, προσέφερε την πολυετή τεχνογνωσία της στο θέμα της ημερίδας, με ομιλητή τον κ. Κωνσταντίνο Πάντο (Αναπληρωτή Διευθυντή Ζωής), ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Τα κίνητρα συμπλήρωσης της σύνταξης πρέπει να ενισχυθούν και από άλλες πηγές, εκτός των ταμείων της κοινωνικής ασφάλισης, με απλές διαδικασίες. Στην Groupama Ασφαλιστική αυτό το αντιλαμβανόμαστε ως αναλυτική ενημέρωση του πελάτη μας, διαφάνεια σε όλα τα βήματα, αποδοτικότητα στη διαχείριση κεφαλαίων, απλότητα και ταχύτητα στις συναλλαγές. Εμείς, όλα αυτά τα προσεγγίζουμε πρώτα από την πλευρά του άμεσα ενδιαφερόμενου, δηλαδή του ασφαλισμένου. Προσπαθούμε και πιστεύουμε ότι καταφέρνουμε σε μεγάλο βαθμό να κάνουμε τα πράγματα ΑΠΛΑ, για τον πελάτη».

 

 

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

Η ΑΧΑ Ελλάδας ήταν η Εταιρεία που επιλέχθηκε να φιλοξενήσει το 1ο Corporate Meeting (30/8 – 1/9) της νεοσύστατης Περιφέρειας ΑΧΑ Emerging Markets – EMEA LATAM. Περισσότερα από 200 στελέχη 29 χωρών (Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή και Αφρική, Λατινική Αμερική) συμμετείχαν σε μία συνάντηση που χαρακτηρίστηκε «κορυφαία σε όλα τα επίπεδα».

Οι εργασίες της τριήμερης συνάντησης, στο Divani Appollon Palace & Thalasso στο Καβούρι, άνοιξαν με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΧΑ στην Ελλάδα, κ. Ερρίκο Μοάτσο, να αναφέρει: «Είναι τιμή και χαρά για εμάς να σας καλωσορίζουμε στη χώρα μας. Η ΑΧΑ βρίσκεται στην Ελλάδα από το 2007 και μέχρι σήμερα έχουμε ολοκληρώσει σημαντικά βήματα για να χτίσουμε μια ισχυρή κουλτούρα, να μετασχηματίσουμε το μοντέλο μας και να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητά μας, με κύριο όχημα την καινοτομία και μακροχρόνιο στόχο την κερδοφόρα ανάπτυξη.
Ευχαριστώ τους ανθρώπους μας στην Ελλάδα για τον επαγγελματισμό τους, τη σκληρή τους δουλειά και, κυρίως, για την υψηλή δέσμευσή τους, χάρις στην οποία κατακτήσαμε την 1η Θέση των
BestWorkplacesγια το 2016. Κάθε μέρα γινόμαστε πιο αποδοτικοί, ερχόμαστε πιο κοντά στους πελάτες μας και είμαστε ήδη έτοιμοι, ώστε από “μια Εταιρεία που αποζημιώνει” να γίνουμε “μια Εταιρεία συνοδοιπόρος του πελάτη”».

Στη συνέχεια, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Περιφέρειας ΑΧΑ Emerging Markets EMEA – LATAM, κ. Wilm Langenbach, αναφέρθηκε στους στρατηγικούς άξονες, επισημαίνοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρισκόμαστε στην Αθήνα, όπου ο Ερρίκος Μοάτσος και η ομάδα του στην Ελλάδα, μαζί με την ομάδα της Περιφέρειας, εργάστηκαν σκληρά ώστε να έχουμε μία εξαιρετική συνάντηση, την πρώτη ως Περιφέρεια AXA Emerging Markets EMEALATAM.
Στο πλαίσιο του
Corporate Meeting αναλύουμε τη νέα φιλοδοξία και τις στρατηγικές μας προτεραιότητες ως προς το πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου για το 2020 και συζητάμε τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομίας που πρόκειται να μας επηρεάσουν σε αυτό το ταξίδι. Ως σύνολο από αναπτυσσόμενες οικονομίες μπορούμε κερδίσουμε από σημαντικές ευκαιρίες της αγοράς, εστιάζοντας στην ισχυρή ανάπτυξη της κερδοφορίας μας και στον μετασχηματισμό μας για το μέλλον».

Στη διάρκεια του συνεδρίου και στο πλαίσιο της ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα στις χώρες της Περιφέρειας, παρουσιάστηκαν από τους συμμετέχοντες καινοτόμες ιδέες και λύσεις –κυρίως στον τομέα της  ψηφιακής λειτουργίας της ασφαλιστικής δραστηριότητας– καθώς επίσης και βέλτιστες πρακτικές σχετικές με την εξυπηρέτηση του πελάτη. Σκοπός των παραπάνω είναι η διάχυση ιδεών και η ευρύτερη αξιοποίηση των καλών πρακτικών σε περισσότερες χώρες της Περιφέρειας.

Η διοργάνωση περιλάμβανε αρκετές εξωτερικές δραστηριότητες, από τις οποίες ξεχώρισε η βιωματική γνωριμία των συμμετεχόντων με το Κέντρο της Αθήνας. Η σημαντικότερη στιγμή όλης της εκδήλωσης ήταν η γνωριμία των συνέδρων με «Το Εργαστήρι», τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία, που η ΑΧΑ στηρίζει για περισσότερα από εννέα χρόνια. Ένας από τους γονείς των παιδιών παρουσίασε συνοπτικά τις δράσεις του Οργανισμού και μίλησε για τη σημαντική στήριξη από πλευράς της ΑΧΑ στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες προσκλήθηκαν να στηρίξουν «Το Εργαστήρι», αγοράζοντας από το ειδικό Bazaar αντικείμενα που είχαν φτιάξει τα παιδιά, αλλά και να προσφέρουν περαιτέρω οικονομική ενίσχυση εφόσον το επιθυμούσαν. Αποτέλεσμα αυτής της παρότρυνσης, ήταν μέσα σε δέκα λεπτά, οι άνθρωποι της ΑΧΑ από τις 29 χώρες να συγκεντρώσουν ένα σημαντικό ποσό υποστηρίζοντας έτσι την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου.

Την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου ο Wilm Langenbach επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της ΑΧΑ Ελλάδας όπου είχε την ευκαιρία να συναντηθεί τόσο με στελέχη της Εταιρείας όσο και με ταλαντούχους νεοπροσλαμβανόμενους. Στη διάρκεια των συναντήσεων, ο CEO της Περιφέρειας, αναφέρθηκε στη στρατηγική και τις προτεραιότητες του Ομίλου, ενώ απάντησε στις ερωτήσεις των παρευρισκομένων.

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

Ημερίδα ενημέρωσης των συνεργαζομένων Πρακτόρων και του δικτύου των Ιndependent Financial Advisors νοτιοδυτικής Ελλάδος οργάνωσε πρόσφατα η Interamerican στην Πάτρα. Παρουσιάστηκαν θέματα σχετικά με την ασφάλιση υγείας, όπου η εταιρεία δραστηριοποιείται κατά προτεραιότητα με σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα νέα, πρωτοποριακά προγράμματα αγροτικών ασφαλίσεων, την τεχνολογία και τις εφαρμογές της στις εταιρικές λειτουργίες και τις πωλήσεις, καθώς επίσης τα συστήματα και τις διαδικασίες υποστήριξης των συνεργατών πωλήσεων. Τα θέματα ανέπτυξαν τα διοικητικά στελέχη Μ. Μοσχονάς, Σ. Χατζηπαυλής, P. Bannerton, Έ. Κοκορέλη και Γ. Ντόντος. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 65 τοπικοί συνεργάτες της Interamerican.

Ειδικότερα για την υποστήριξη και εξυπηρέτηση των συνεργαζομένων Πρακτόρων, παρουσιάστηκε το πρότυπο «Broker First», που αφορά σε νέους τρόπους εκτέλεσης εργασιών με χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας (αναβαθμισμένη πλατφόρμα «askme», ηλεκτρονική διαχείριση αιτήσεων, ειδοποιήσεις) και στο νέο Contact Centre, στο οποίο καταγράφεται σημαντική αύξηση επικοινωνίας της εταιρείας με τους Πράκτορες για την εξυπηρέτησή τους.

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες
Page 1 of 10

elite_insurance

 
 
 

minettas_slug

 

Social Icons

Οροι Χρησης

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.