Editorial Μάιος 2017

Όταν οι … “κάνουλες” της πληροφόρησης καθίστανται ερμητικά κλεισμένες και η καθεστηκυία πρόθεση συνίσταται στην απόλυτα ελεγχόμενη ροή των ειδήσεων, τότε η όποια προσπάθεια ανάλυσης και ενημέρωσης ερμηνεύεται ως εχθρική.

Μέγα το λάθος!
Μέγιστη η ζημιά!

Με δεδομένη την καλή πίστη, ένα κλαδικό έντυπο οφείλει, αφενός, να σέβεται τους κανόνες της αγοράς, αφετέρου, όμως να συνδιαμορφώνει αυτούς τους κανόνες.

Ο σεβασμός σε κανόνες που “ανακοινώνονται” και προτάσσουν όχι τη στρατηγική στόχευση, αλλά την απειλή της ποινής στη συνεργασία, εκπίπτουν και αποστερούνται και του σεβασμού, αλλά και της αποτελεσματικότητας.

Ο ασφαλιστικός κλάδος στην Ελλάδα έχει μακρά πλέον πορεία, γεμάτη εμπειρίες εξ αποτελέσματος, αλλά και διεθνή πλέον εμπειρία.

Δεν μπορούμε, λοιπόν, με βάση τα προαναφερόμενα, να δικαιολογήσουμε την –γιατί να το κρύψωμεν άλλωστε–  επιφυλακτικότητα, που αγγίζει τα όρια της φοβίας, εκ μέρους των φορέων της ιδιωτικής ασφάλισης, να επικοινωνούν τη δραστηριότητά τους με καταρχήν εμπιστοσύνη στα Μέσα, τα οποία, δεδηλωμένα και αποδεδειγμένα, συντάσσονται στον σκοπό της διάδοσης της ιδέας της ασφάλισης.

Αν τα φαινόμενα χειραγώγησης των ειδήσεων αλλά και των προβληματισμών για τα κακώς κείμενα, καθώς και η προσπάθεια κατασκευασμένης παρουσίασης για τα καλώς κείμενα, εκφράζουν τη μειοψηφία όσων συνθέτουν την Αγορά, τότε το φαινόμενο μπορεί να χαρακτηριστεί ανεκτό.

Στην περίπτωση, όμως, που συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή, είναι επιλογή της πλειοψηφίας, τότε είναι επιζήμιο και αντιδραστικό.

Πολλές φορές οι αναγνώστες, που διψούν και επιζητούν από την έντυπη και ηλεκτρονική ενημέρωση ειδήσεις και κριτικές τοποθετήσεις, παρασύρονται και ψέγουν τα Μέσα.
Αυτό είναι λάθος!

Λάθος, όμως, και μάλιστα μεγάλο είναι και τα Μέσα, από την πλευρά τους, με τρόπο κόσμιο και αντικειμενικό, να μην αντιδρούν!

Αυτό πράττουμε κι εμείς σήμερα, δράττοντας την ευκαιρία της εκδηλωθείσας προσπάθειας της νέας ηγεσίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος να αλλάξει κάποια πράγματα στον χώρο και να εντείνει την προσπάθειά της για τη διαμόρφωση μιας νέας, εξωστρεφούς συμπεριφοράς προς το καταναλωτικό κοινό και την Πολιτεία.


Δημοσιεύτηκε σε Editorial

Editorial, Απρίλιος 2017

«Είκοσι χρόνια που βιοπορίζομαι στην ασφαλιστική βιομηχανία βλέπω τον δείκτη της παραγωγής ασφαλίστρων ως ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος να είναι κολλημένος στο 2%», είπε ο νέος Δ/νων Σύμβουλος της Interamerican, κ. Γιάννης Καντώρος, σε πρόσφατη δημόσια επικοινωνία του.

Και δεν τον βλέπει μόνον αυτός! Τον βλέπουμε όλοι μας, όσοι υπηρετούμε την ελληνική ασφαλιστική αγορά, και δεν αισθανόμαστε καθόλου υπερήφανοι για τις επιδόσεις μας. Από τις δικές μας επιδόσεις προκύπτει το τέλμα και από τις δικές μας ενέργειες παράγεται το αρνητικό αποτέλεσμα.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι διοικούντες αυτές επιμένουν όχι μόνον εδώ και είκοσι χρόνια, αλλά πολλά περισσότερα, στο να διαχειρίζονται και όχι στο να δημιουργούν.

Η πώληση των υπηρεσιών, ενώ θα έπρεπε να έπεται της αναδείξεως των αναγκών, προηγείται και εντατικοποιείται, με στόχο τη διεύρυνση μεριδίων αγοράς, τη μεγιστοποίηση των κερδών, την επίτευξη της μέγιστης δυνατής αναγνωρισιμότητας της εταιρείας, κ.ο.κ.

Ποιος επιμελείται και ασχολείται ουσιαστικά με τη διάδοση της ιδέας της ασφαλίσεως;

Ποιος προκρίνει όχι να πείσει τον καταναλωτή, αλλά να διαφωτίσει τον άνθρωπο, ότι υπάρχει ο τρόπος να επιλύσει τις βασικές βιοτικές του ανάγκες, να προστατεύσει την περιουσία του, να αναλάβει τις αστικές του ευθύνες;

Οι άνθρωποι πρώτα επιδέχονται – υποδέχονται – παραδέχονται  την ιδέα και μετά καταφεύγουν στα κατάλληλα αντικείμενα.

Σκοπός δεν πρέπει να είναι να κάνουμε περισσότερες ασφάλειες. Σκοπός είναι να κάνουμε τους συνανθρώπους μας να αισθανθούν, να σκεφθούν και να αποδεχθούν ότι με την ασφάλιση επιλύουν προβλήματα, που έχουν άμεση σχέση με την ίδια, τη δική τους, ύπαρξη.

Η ασφάλιση, σαν ανθρώπινη ανάγκη, απαιτεί μια δαπάνη για την ικανοποίησή της, όπως άλλωστε και όλες οι άλλες ανθρώπινες ανάγκες.

Ασφαλώς, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ένεκα ελλείψεως υλικών μέσων, αποστερούνται της ικανοποιήσεως ακόμα και στοιχειωδών ανθρωπίνων αναγκών, όπως η μόρφωση, η καλή διατροφή, η στέγη, η ψυχαγωγία, η περίθαλψη. Μοιραία, λοιπόν, πρέπει να ωθήσουμε σε μια αξιολόγηση κατά προτεραιότητα αυτών των αναγκών. Ύστερα, ας αποφασίσει ο καθείς κατά το δοκούν.

Είναι μεγάλη, ίσως και αποκλειστική, η ευθύνη των Φορέων της Ασφαλίσεως στην Ελλάδα για την καθήλωση, επί δεκαετίες, των κατά κεφαλήν ασφαλίστρων ως ποσοστό του ΑΕΠ περί το 2%!

Είναι μεγάλη και καταστροφική ακόμη και η επίκληση του γεγονότος αυτού σαν προοπτική ανάπτυξης, αφού σε άλλα, προηγμένα κράτη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης το ποσοστό αυτό αγγίζει το 8%-10%. Κι αυτό διότι, απλούστατα, αποδεικνύει αυτή η… προοπτική την ανεπάρκεια αυτών που την επικαλούνται. Αποδεικνύει, περίτρανα, ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, δεκαετίες τώρα!

Σήμερα, έχουμε γίνει όλοι μας σοφότεροι από τη γενικότερη οικονομική κρίση. Έχουμε κατανοήσει, περισσότερο παρά ποτέ, την ανάγκη της ιδιωτικής ασφάλισης, η οποία έχει απενοχοποιηθεί στη συνείδηση των καταναλωτών. Τώρα είναι η στιγμή που οι νέοι ηγήτορες των ασφαλιστικών εταιρειών πρέπει να αξιοποιήσουν και να επενδύσουν στην εδραίωση αυτής της αντίληψης και μετά να “εξαντληθούν” στην προσπάθεια πώλησης των υπηρεσιών. Αφού έχουν συνειδητοποιήσει το τέλμα στο οποίο βυθιζόμαστε επί δεκαετίες, ας αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες, αποτολμώντας ρήξεις. Ρήξεις με όλα εκείνα που οδήγησαν σε τέλμα την ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία.

Δημοσιεύτηκε σε Editorial

Editorial Μάρτιος 2017

1977-2017
Όπως τότε και σήμερα... συνεχίζουμε!

Tότε, στα τέλη της δεκαετίας του 1970, που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής προσπαθούσε να χτίσει τη Μεταπολίτευση και να θωρακίσει τη Δημοκρατία στην Ελλάδα…

Τότε, που στην ασφαλιστική μας αγορά κυριαρχούσαν οι επτά αδερφές ασφαλιστικές εταιρείες της Εθνικής Τράπεζας και της Εμπορικής: Εθνική, Αστέρας, Πλοίων & Αεροσκαφών, Πανελλήνιος, Γενικές Ασφάλειες, Φοίνιξ, Ιονική.

Τότε, που δεν ήταν υποχρεωτική η ασφάλιση αυτοκινήτου και ανθούσε ο κλάδος κεφαλαιοποίησης...

Τότε, που ο Δημήτρης Κοντομηνάς προσπαθούσε να αγοράσει από τους Αμερικάνους την Interamerican και ο Ναύαρχος Σεμερτζίδης λειτουργούσε την Cannon Ασφαλιστική…

Τότε, που ο Γεώργιος Πλυτάς έδρευε με τις Ασφάλειες Πλυτά στο Σύνταγμα…

Τότε, που η οργάνωση Ταμπουρά έστηνε τη νέα εποχή για την Ασπίς Πρόνοια…

Τότε, που εκπροσωπούσαν τις ασφαλιστικές εταιρείες δύο Ενώσεις, εκείνη των Εν Ελλάδι Εργαζομένων Εταιρειών και εκείνη των Ασφαλιστών Ελλάδος…

Τότε, που κυριαρχούσαν οι Γενικοί Πράκτορες…

Τότε, που ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα ξεπερνούσε τις εκατόν εβδομήντα…

Τότε, που κυκλοφορούσαν μόνον δύο ασφαλιστικά περιοδικά, η «Ιδιωτική Ασφάλιση» των Σάββα Τσάση και Παναγιώτη Δρακάτου, και η «Οικονομική Ασφαλιστική», του Γιώργου Ζαχαρίου.

Τότε, το 1977, ιδρύθηκε και κυκλοφόρησε (τον Μάρτιο του 1977) η «Ασφαλιστική Αγορά».

Δεν είχε ιδρυθεί το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών και δεν είχε ενταχθεί ακόμη η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Τότε, ιδρύετο η Ευρωπαϊκή Πίστη και η American Life διαφήμιζε στον ημερήσιο Τύπο τις προοπτικές του επαγγέλματος του ασφαλιστή Ζωής.

Τότε, ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής ίδρυε και λειτουργούσε τη Συνεταιριστική και επιβαλλόταν ασφάλιστρο υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) στα οχηματαγωγά πλοία.

Τότε, που ξεκινούσαν οι προβληματισμοί για την υποχρεωτική ασφάλιση ενάντια στον κίνδυνο του σεισμού και οι εφημερίδες έγραφαν κάθε μέρα για τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα αυτοκινήτων, που επέτρεπε το Υπουργείο Εμπορίου.
Τότε, που ο πληθωρισμός έτρεχε με διψήφιο νούμερο και η δραχμή άντεχε…
Τότε…, τότε…

Ύστερα από σαράντα χρόνια που έχουν καταγραφεί με λεπτομέρειες, μέρα με την ημέρα, χρόνο με τον χρόνο, το περιοδικό «Ασφαλιστική Αγορά» διερωτάται για την πρόοδο που έχει επιτελεσθεί στην ασφαλιστική μας βιομηχανία.

Θυμάται και μνημονεύει τους πρωταγωνιστές, γιατί τους έζησε…
Θυμάται και στηλιτεύει όσους ασέλγησαν και έβλαψαν τον Θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης, γιατί τους πολέμησε…

Μπορεί να διακρίνει αλλά και να συγκρίνει το χθες με το σήμερα, και στα σχήματα αλλά και στα πρόσωπα…

Η ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία έχει ασφαλιστική ιστορία και αυτή είναι πολύ χρήσιμη, όχι απλά σαν ανάμνηση, αλλά σαν οδηγός στη μέλλουσα πορεία της.

Η «Ασφαλιστική Αγορά», με την τρίτη γενιά στο τιμόνι της, φιλοδοξεί να ανταποκριθεί και να καταγράψει αντικειμενικά τη νέα εποχή της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, που και θα υπάρχει και θα είναι καλύτερη από εκείνη του παρελθόντος, και για τους Φορείς και για τους Καταναλωτές.

Χρόνια πολλά, «Ασφαλιστική Αγορά»!

Δημοσιεύτηκε σε Editorial
Wednesday, 08 February 2017 07:56

Τίποτα και Τύπος

Editorial, Φεβρουάριος 2017

Επίκαιρο παρά ποτέ είναι σήμερα το θέμα της βαθιάς κρίσης που μαστίζει τον ημερήσιο οικονομικό και πολιτικό Τύπο, αλλά και γενικότερα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην πατρίδα μας.

Η απαξίωση των εφημερίδων ειδικότερα, ύστερα από την πρωτοφανή ρήση του Πρωθυπουργού: «καλύτερα να μη διαβάζετε εφημερίδες…», καθιστά το φαινόμενο, συν τοις άλλοις, χαρακτηριστικό της παρακμής που η Χώρα διέρχεται.

Ο Τύπος, είτε ως θεσμός, είτε ως τέταρτη εξουσία, είτε ως επιχειρηματική δραστηριότητα, προϋποτίθεται ότι τυγχάνει της έξωθεν καλής μαρτυρίας. Οι αναγνώστες τον διαβάζουν και τον εμπιστεύονται, η εξουσία αποδέχεται τον έλεγχό της από αυτόν και, τέλος, η εμπορική του δραστηριοποίηση τυγχάνει αυταπόδεικτα συμβατή προς τους Νόμους και τους κανόνες που διέπουν κάθε άλλη δράση, εντός των πλαισίων που η συντεταγμένη Πολιτεία έχει θεσπίσει.

Σήμερα, παρατηρούμε ότι οι αναγνώστες έχουν μειωθεί δραματικά. Η Νομοθετική, η Εκτελεστική και η Δικαστική Εξουσία σαφώς και έπαψαν να θεωρούν έστω και ετεροθαλή αδελφή τους τον Τύπο, γι’ αυτό, με έμφαση στις ενέργειές τους, αποστασιοποιούνται και εξαντλούν τις επιφυλάξεις τους σε κάθε ευκαιρία. Ευκαιρία, είτε που τους δίδεται, είτε που αυτές οι ίδιες εξουσίες κατασκευάζουν.

Ο ακρογωνιαίος λίθος της Δημοκρατίας, η Ελευθερία του Τύπου, μοιάζει να τίθεται στις συνειδήσεις μας υπό αμφισβήτηση. Ακόμα και στους τοίχους, βλέπουμε συνθήματα υβριστικά για τα Μέσα και τους δημοσιογράφους!

Ως ανήκοντες και εμείς στη μεγάλη οικογένεια του Ελληνικού Τύπου, εμείς, τα εξειδικευμένα περιοδικά, με το όποιο μέγεθος διαθέτουμε, νοιώθουμε ότι απειλούμεθα και μάλιστα αδίκως.

Εμείς, και αναγνώστες διαθέτουμε, και μακράν πάσης σχέσεως και “διαπλοκής” με τις Συνταγματικές Εξουσίες ευρισκόμεθα, και ουδεμία επαγγελματική – επιχειρηματική μας δραστηριότητα εκφεύγει των κανόνων, που διέπουν ακόμη και τα… ψιλικατζίδικα!

Εμείς, αποκλειστικά εξειδικευμένου αντικειμένου έντυπο, διαχρονικά, αναδεικνύουμε και επιδεικνύουμε, και ουδέποτε υποδεικνύουμε.

Επικαλούμεθα και αγωνιωδώς επιζητούμε τη στήριξη της οικονομικής και επιχειρηματικής τάξεως επί του αντικειμένου της οποίας υπεύθυνα εξειδικευόμαστε και άνευ της καλής μαρτυρίας των μελών αυτής δεν υπάρχουμε, αλλά και εξαντλούμε τις επισημάνσεις μας επί των καλώς ή κακώς κειμένων, κάτω από την αίρεση πάντοτε της συγκεκριμένης κοινής μας γνώμης.

Χωρίς τα πιο πάνω να σημαίνουν ότι δεν διαφοροποιούμεθα ή και δεν συγκρουόμεθα με κακώς εννοούμενα συμφέροντα –μάρτυς μας τα γεγονότα που τα τελευταία σαράντα χρόνια της κυκλοφορίας μας έχουν επισυμβεί–, επιζητούμε σήμερα και διεκδικούμε, μέσα στο θολό αυτό τοπίο της αμφισβήτησης του ρόλου του Τύπου, μια διαφορετική αντιμετώπιση. Μια στήριξη.

Αν, όπως λέει ο σοφός λαός, καταλήξουμε πως «κολιός και κολιός από το ίδιο βαρέλι», τότε θα πληγούμε και εμείς και οι επιχειρήσεις και οι υπάλληλοι και οι πάσης φύσεως συνεργαζόμενοι επαγγελματίες του κλάδου μας.

Αυτά προς γνώσιν των… φυλάκων.
Οι καιροί ου μενετοί.

Δημοσιεύτηκε σε Editorial

Πρέπει –αν όχι λογικά–, εθιμικά, να είμαστε και να δηλώνουμε αισιόδοξοι για τον καινούριο χρόνο.
Η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει προ πολλού αλλάξει. Οι πρωταγωνιστές διαδέχονται τους “βετεράνους”. Αυτό ισχύει και για τα πρόσωπα και για τα σχήματα.

Η πολυετής και μακροχρόνια παρουσία όχι μόνο δεν συνιστά πλέον για κανέναν πλεονέκτημα αλλά, αντιθέτως, εγείρει επιφυλάξεις και ενστάσεις. Θυμηθείτε:

Επώνυμα άτομα-επαγγελματίες και επιχειρηματίες αποχωρούν όσο πιο “διακριτικά” τους επιτρέπουν τα ανομήματά τους, χωρίς αναγνώριση, χωρίς την έξωθεν καλή μαρτυρία. και τα παραδοσιακά σχήματα-εταιρείες αγωνίζονται να μετονομασθούν και να “εκσυγχρονισθούν”, για να μη θυμίζει τίποτα το ένδοξο (;) παρελθόν τους.

Πρωτοφανή πράγματα! Γεγονότα με νόημα, αιτίες και συμπεράσματα.

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά, μικρή στον πληθυσμό, αναιμική σε δυναμισμό, με στερημένη φαντασία στον σχεδιασμό του στόχου και του προορισμού της, εισπράττει τα επίχειρα των επιδόσεών της.

Ουδέποτε ο θεσμός της Ασφάλισης άνθισε και κάρπισε διεκδικώντας μόνον μερίδια αγοράς, κέρδη για τους μετόχους και αναλογιστική αποτύπωση αποθεμάτων και περιθωρίων φερεγγυότητας.
Πάντοτε ο θεσμός της Ασφάλισης όπου και όποτε άνθισε ήταν όταν αναλάμβανε το ρίσκο και εμφανιζόταν διατεθειμένος να υπηρετήσει την ανθρώπινη αδυναμία. όταν διαφοροποιούνταν συστηματικά και όχι συστημικά από άλλες μορφές επιχειρηματικής πρακτικής και γι’ αυτό οι νομοθετούντες τα πλαίσια της λειτουργίας του προέβλεπαν και αναγνώριζαν τη διαφορετικότητα του θεσμού. όταν οι αναλογιστές υπηρετούσαν τον θεσμό και δεν τον καθόριζαν. όταν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές διέδιδαν τον θεσμό και δεν “πωλούσαν”. όταν οι διοικητικοί δεν οικειοποιούνταν το επάγγελμα και, τέλος, όταν οι επόπτες με σεβασμό έλεγχαν και εν ονόματι του θεσμού επέβαλαν, όταν έπρεπε, τις κυρώσεις.

Τώρα, σήμερα, τα πράγματα δεν είναι έτσι…

Η οικονομική κρίση ελέγετο ότι ισχυροποιεί τη χρησιμότητα του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης.
Η ανεπάρκεια και οι αστοχίες στο σύστημα της Κοινωνικής Ασφάλισης ελέγετο ότι αυξάνουν τις προοπτικές για τη συμπληρωματική ιδιωτική ασφάλιση.

Τώρα, σήμερα, τι από όλα αυτά έχει γίνει;

Οι άνθρωποι, φίλοι αναγνώστες! Οι άνθρωποι, με ονοματεπώνυμο, είναι υπεύθυνοι και για το σήμερα και για το αύριο.

Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος.

Είθε, το 2017,
οι νέοι άνθρωποι που εισέρχονται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά
να μας χαρίσουν με τις πράξεις τους
μια Καλύτερη Χρονιά!

Δημοσιεύτηκε σε Editorial

Editorial, Δεκέμβριος 2016

Η ασφαλιστική αγορά αλλά και οι ασφαλισμένοι είναι εν αναμονή εξελίξεων, με μικρά περιθώρια αισιοδοξίας, για το μέλλον και τη βιωσιμότητα του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

Οι προσπάθειες από την πλευρά της ασφαλιστικής αγοράς, δηλαδή των εταιρειών, έχουν μείνει στο στάδιο όπου αναμένεται απάντηση στην επιστολή της ΕΑΕΕ, που ζητά τη σύσταση σχετικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Η απάντηση στο αίτημα αυτό από τον Υπουργό κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο αναμένεται να δοθεί άμεσα, καθώς έπαυσαν προσωρινά και οι διαπραγματεύσεις στην Αθήνα με την Τρόικα (τα παραπάνω γράφονται τις τελευταίες μέρες του Νοεμβρίου). Ωστόσο, η πλευρά των ασφαλιστών, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη ως προς την έκβαση της υπόθεσης [σ.σ.: τελικά η έκβαση αυτής της υπόθεσης ήταν θετική και προέκυψε όταν η "Α.Α." ήταν στο τυπογραφείο - δείτε εδώ].

Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν έχει ακόμα αποφανθεί ως προς τη συνταγματικότητα του νόμου που ορίζει πλαφόν στις αποζημιώσεις που δίνει το Επικουρικό Κεφάλαιο (ειδικά σε ό,τι αφορά το ποσό των €6.000 για ψυχική οδύνη, οι γνωρίζοντες το θεωρούν χαμένη υπόθεση, παρότι πουθενά σε ευρωπαϊκή χώρα δεν αποδίδεται αποζημίωση για ψυχική οδύνη ανώτερη των 5.000 ευρώ). Τα παραπάνω σημαίνουν, με απλά λόγια, ότι το περιβόητο άνοιγμα του Επικουρικού θα πρέπει να αναθεωρηθεί προς τα πάνω κατά περίπου 54 – 59 εκατ. ευρώ!

Ποιες είναι, όμως, οι πλευρές «συμφερόντων» που διακυβεύονται στη διευθέτηση του ζητήματος του Επικουρικού;

Εκτός από τις προφανείς δύο, δηλαδή, αφενός, τους ασφαλισμένους και τις ασφαλιστικές εταιρείες που καλούνται αυτή τη στιγμή να πληρώνουν τον λογαριασμό και, αφετέρου, τους δικηγόρους, που όπως οι ίδιοι έχουν ισχυρισθεί θίγονται συμφέροντά τους καθώς λαμβάνουν μέρος των επιδικασθέντων αποζημιώσεων για ψυχική οδύνη, υπάρχει και η πλευρά των εκκαθαριστών, για την οποία σπανίως γίνεται λόγος.

Μεγάλο κομμάτι των προβλημάτων του Επικουρικού πηγάζει από το γεγονός ότι καλείται να αποζημιώσει εκτός από τις περιπτώσεις ατυχήματος που εμπλέκονται άγνωστα ή ανασφάλιστα οχήματα –αυτός ήταν και ο σκοπός σύστασής του– και τις περιπτώσεις των ασφαλισμένων οχημάτων σε εταιρείες των οποίων η άδεια έχει ανακληθεί και βρίσκονται σε εκκαθάριση. Σε αυτό πλέον η αγορά αντιτίθεται, καθώς μεταξύ άλλων με ευθύνη οπωσδήποτε όχι του Επικουρικού οι ανακλήσεις αδειών τα τελευταία χρόνια δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Τι γίνεται, όμως, όταν ανακληθεί η άδεια μιας εταιρείας;

Σήμερα, οι εκκαθαριστές έχουν το 1ο προνόμιο έως ότου ολοκληρωθεί η εκκαθάριση μιας εταιρείας, προκειμένου από τα αποθεματικά της εν λόγω εταιρείας να πληρώνονται οι αμοιβές τους για όσο διάστημα χρειαστούν οι υπηρεσίες τους. Στην ελληνική πραγματικότητα έχουμε περιπτώσεις εκκαθαριστών που απασχολούνται σε περισσότερες από τέσσερις ή πέντε ή και παραπάνω υπό εκκαθάριση εταιρείες. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν την 1η προτεραιότητα σε χρηματικά αποθέματα που έχουν ουσιαστικά δημιουργηθεί από τα χρήματα των ασφαλισμένων, ενώ το Επικουρικό που θα πρέπει να τους αποζημιώσει, την 5η προτεραιότητα!

Υπενθυμίζουμε ότι αρμόδιος για τα ζητήματα που άπτονται των εκκαθαριστών και επηρεάζουν προφανώς και συμφέροντα γραφείων μελετών, δικηγόρων, κ.λπ. που εμπλέκονται σε υποθέσεις εκκαθάρισης είναι ο κ. Γεώργιος Πάσχας, Δ/ντής της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος.  

Πηγές που γνωρίζουν το θέμα εκφράζουν τον φόβο ότι είναι πιθανό το θέμα του Επικουρικού να αντιμετωπιστεί και αυτό με μια επιπόλαιη και πρόχειρη λύση, που θα επιβαρύνει με ένα έκτακτο ποσό τα ασφαλιστήρια του κλάδου αυτοκινήτου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί επιφανειακά μόνο το άμεσο πρόβλημα του μεγάλου ανοίγματος που αντιμετωπίζει το ταμείο.  

Η ΕΑΕΕ, το τελευταίο διάστημα, ασχολήθηκε όσο ήταν αναγκαίο με το θέμα του Επικουρικού; Μήπως είχε μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των επικεφαλής των εταιρειών η λύση του θέματος του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, διότι αυτό θα επιβαρύνει άμεσα τα ασφάλιστρά τους; Άραγε, αποκλείουν κάτι αντίστοιχο να συμβεί και με το Επικουρικό στο μέλλον;
Δημοσιεύτηκε σε Editorial

Editorial Νοέμβριος 2016 - Η Ευρώπη βοά. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά στενάζει. Η νέα τάξη πραγμάτων επιδίωξε την “ενδυνάμωση” της εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και έχουμε καταλήξει σε έναν αδιέξοδο στραγγαλισμό, εκ μέρους της ασφαλιστικής εποπτείας, του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης.

Τάχατες για τα συμφέροντα του καταναλωτή, όλο και πιο ασφυκτικά, περίεργα και ανώνυμα ευρωπαϊκά κέντρα μεθοδεύουν, ώστε: «Ο ρόλος των εποπτικών αρχών να διαμορφώνεται ανάλογα και να αυξάνονται οι ανάγκες για περαιτέρω ενδυνάμωση των μέσων που διαθέτουν, προκειμένου να ασκούν τα νέα τους καθήκοντα επαρκώς»!!!

Δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοοικονομικής Εποπτείας, ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, εκδόθηκαν οδηγίες, εισήχθησαν κανόνες.

Εν τούτοις, «οι Ευρωπαίοι όλο και περισσότερο αντιλαμβάνονται την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρόβλημα και όχι ως λύση –ως ένα γραφειοκρατικό μεγαθήριο, που ενισχύει τις πιέσεις της παγκοσμιοποίησης και δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις κρίσεις της»!!!

Απαιτήσεις γνώσεων και ικανοτήτων, απαιτήσεις πληροφοριών και κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας, συνεχής επαγγελματική επιμόρφωση και ενημέρωση, λευκό ποινικό μητρώο, διαφάνεια, υποχρεώσεις προσδιορισμού απαιτήσεων και αναγκών, παροχές συμβουλών, απαιτήσεις διακυβέρνησης, τυποποιημένα έγγραφα πληροφοριών…

Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ξοδεύτηκαν και θα ξοδευτούν, ενώ εκατοντάδες ασφαλιστικές επιχειρήσεις στενάζουν και κλείνουν από τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Χιλιάδες επαγγελματίες ασφαλιστές περιθωριοποιούνται και τους κόπους τους καρπούνται οι τράπεζες, τα «ευαγή» αυτά ιδρύματα που κάθε μέρα ανακεφαλαιοποιούνται με τον ιδρώτα και το αίμα του συνόλου των απανταχού ανέργων και αναξιοπαθούντων.

Ένα και μόνον ερώτημα:

  • Πού είναι οι κανόνες που το σύστημα, η βιομηχανία της εποπτείας, απεργάζεται για τα προσόντα των ατόμων που επανδρώνουν τις εποπτικές αρχές;
  • Τι προβλέπεται για τα… λευκά κολάρα που επανδρώνουν τις υδροκέφαλες υπηρεσίες ελέγχου και εποπτείας, για να επιτυγχάνουν να δυσκολεύουν τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της ασφαλιστικής βιομηχανίας, πάντοτε σε βάρος του ανυπεράσπιστου καταναλωτή και του όμηρου πολίτη;
  • Ποια είναι τα προσόντα που απαιτούνται για όλους αυτούς που θεσπίζουν κανόνες και καταναλώνουν τα χρήματα των παραγωγικών τάξεων;

 

Δημοσιεύτηκε σε Editorial

Επιστρέφοντας από το Συνέδριο της Ύδρας, το 18ο αισίως, διακατεχόμαστε από σκέψεις που οδηγούν σε προβληματισμούς.

Οι ηγήτορες των ασφαλιστικών εταιρειών με την απουσία τους από το Συνέδριο της Ύδρας εκφράζουν, ίσως, την κόπωσή τους και την απαισιοδοξία τους για την πορεία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Πώς αλλιώς μπορεί κανείς να ερμηνεύσει την παρουσία μονάδων και την απουσία δεκάδων;

Τα στελέχη που εκπροσώπησαν τις ελληνικές εταιρείες τολμάμε να πούμε ότι περισσότερο ασχολούνται και ανησυχούν για το μέλλον το εργασιακό τους, παρά για το αντικείμενο των εργασιών τους.

Η Ύδρα μπορεί να αποτελεί μία ασφαλιστική συνάντηση, εξειδικευμένη, πλην όμως χτίστηκε και εξελίχθηκε σαν μια πολύ καλή αφορμή συνεύρεσης των στελεχών και δημιουργίας κλίματος και συναναστροφής φιλικής. Αυτό το κλίμα ήταν χρήσιμο και είναι επιπλέον αναγκαίο σε καιρούς χαλεπούς, όπως αυτοί που διανύουμε.

Οι διαφαινόμενες αλλαγές στο ελληνικό ασφαλιστικό τοπίο και ιδιαίτερα στην επάνδρωση των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών, όπου νέα πρόσωπα εισήλθαν και πρόκειται να εισέλθουν, αλλά και νέα σχήματα που διαμορφώνονται, σε συνδυασμό με την ανανέωση που διαπιστώσαμε ότι έχει επέλθει στους εκπροσώπους των αντασφαλιστών, πιστοποιεί μια επάλληλη κρίση. Κρίση επιπέδου και ουσίας.

Δεδομένου ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά, όπως κι αν εξελιχθούν τα πράγματα, θα συνεχίσει να υπάρχει και να λειτουργεί, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να προνοήσουμε ώστε τα ελάχιστα θετικά του παρελθόντος να μη χαθούν, αλλά αντίθετα να αξιοποιηθούν.

Θα ήταν άδικο από το σημείωμα αυτό να μην εξαρθεί το γεγονός της καλής οργάνωσης του Συνεδρίου και το επίπεδο των εισηγήσεων, που μπορεί να μην είχαν πολλούς ακροατές, ήταν όμως αντιπροσωπευτικές του ρόλου που επιτελεί η Ιδιωτική Ασφάλιση και οι φορείς της στην Οικονομία και την Κοινωνία.

Τέλος, κατά την ταπεινή μας άποψη, και αναφερόμενοι στα χρήσιμα κατά τα άλλα happenings που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, στα οποία πρωταγωνιστούν ελληνικά αντασφαλιστικά γραφεία, θα θέλαμε να αμβλυνθεί η αίσθηση –την οποία και πάλι σημειώνουμε ότι εμείς εισπράξαμε– αντιπαλότητας.

Η αγορά μας δεν αντέχει, ούτε ως προς το εύρος ούτε ως προς το βάθος, προσωπικότητες και σχήματα που να επιδιώκουν και να επιθυμούν αποκλεισμούς.

Δημοσιεύτηκε σε Editorial

Editorial Σεπτεμβρίου

Ανήκουμε σε αυτούς που θεωρούν ότι οι ασφαλιστές που ασχολούνται ΥΠΕΡΜΕΤΡΑ με τα ανασφάλιστα οχήματα μας θυμίζουν… δημοσίους υπαλλήλους που αγωνίζονται για τη διατήρηση των κεκτημένων προνομίων τους!

Παρά ταύτα, και επειδή ανήκουμε, μάλλον, στη μειοψηφία, δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε ότι αυτό το θέμα έχει εξελιχθεί άσχημα για τους ασφαλιστές, που κατηγορούνται ανοικτά για λάθη και παραλείψεις.
Απαιτείται η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος να δώσει κάποιες πειστικές απαντήσεις – διευκρινίσεις και στους Κυβερνητικούς παράγοντες και στον σύμμαχό της κατά τ’ άλλα Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, για το τι έχει πράξει επ’ αυτού του θέματος.
Στα “λόγια” του τελευταίου, μονίμως και εποικοδομητικά τελούντος στη δημοσιότητα Προέδρου, θέλουμε να αναφερθούμε για το “δεύτερο” θέμα που απασχολεί τον κλάδο μας: Τις ΕΠΥ.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε (βλ.: Τα “στραβά μάτια” για τις ΕΠΥ βλάπτουν την ιδιωτική ασφάλιση) στον αναγκαίο έλεγχο προσώπων «που ηγούνται (ΕΠΥ) και έχουν μελανό παρελθόν».
«(…) Υπάρχουν ΕΠΥ που οι άνθρωποι που τις διοικούν έχουν αφήσει τεράστια χρέη στην αγορά. Πώς αυτοί συνεχίζουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα που αφήνει “φέσια”;».
Επειδή, κύριε Πρόεδρε του ΕΕΑ, ούτε σας απάντησε ούτε θα σας απαντήσει κανείς, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι:
1. Ο Διοικητής της ΤτΕ, κ. Γιάννης Στουρνάρας, εκποίησε την Εμπορική Τράπεζα και τις ασφαλιστικές ΦΟΙΝΙΞ – Metrolife Εμπορική και όμως, είναι ο ελεγκτής – επόπτης της αγοράς μας.
2. Ο έγκριτος αναλογιστής, κ. Γιάννης Περιστέρης, ορίσθηκε Ασφαλιστικός Διαχειριστής από την Τράπεζα της Ελλάδος στον Όμιλο της International Life, έχοντας θητεύσει στην αποτυχημένη προσπάθεια του Ομίλου του Ιατρικού Κέντρου για τη διάσωση της ασφαλιστικής La Vie.
3. H επόπτρια Τράπεζα της Ελλάδος ενέκρινε τη μεταβίβαση της Αγροτικής Ασφαλιστικής στην ERGO αλλά και δεν επέτρεψε την επίλυση των προβλημάτων της χρηματοδότησης του Επικουρικού Κεφαλαίου.

Δεν θα μακρηγορήσουμε ούτε θα αναλύσουμε, κύριε Χατζηθεοδοσίου, περαιτέρω.
Θα συμφωνήσουμε, όμως, τελικά μαζί σας, ότι Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ. Καθορίζει τις τύχες της αγοράς μας και χαρακτηρίζει τους υπεύθυνους ή… ανεύθυνους!

Δημοσιεύτηκε σε Editorial
Thursday, 07 July 2016 06:27

EU: To be or not to be…

Editorial Ιούλιος-Αύγουστος 2016

Τριάντα τέσσερα χρόνια είναι πολλά για να δικαιολογήσουμε, επί εγνωσμένου προβλήματος, τις αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από το κείμενο που ακολουθεί, το οποίο συντάχθηκε τον Μάιο του 1982 και υπογράφεται από το Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Franz Andriessen, προκύπτει εντυπωσιακά ότι πολύ πριν την παγκόσμια οικονομική κρίση η Ευρώπη… τρίκλιζε!
Από τα τότε 10 κράτη μέλη στα 28 και τα προβλήματα μεγαλώνουν! Και μεγαλώνουν, διότι από το 1975 και μετά όχι μόνον τα πλουσιότερα κράτη μέλη γίνονται ισχυρότερα, αλλά και τα φτωχά φτωχότερα!
Ας δούμε, όμως, τι εφοβείτο ο Andriessen το 1982, όπως ακριβώς το δημοσίευσε στο επίσημο EUROFORUM του περιοδικού ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:

«…βρισκόμαστε σ’ ένα επίφοβο αδιέξοδο…
Η κοντόφθαλμη πολιτική, ο στενόκαρδος εθνικισμός και η περίπλοκη ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, όλα αυτά είναι συμπτώματα της παρακμής του ευρωπαϊκού κράτους.
Εδώ και μερικά χρόνια, η ανάπτυξη της Κοινότητας έχει ανακοπεί. Η οικονομική κρίση αποδεικνύεται εμπόδιο αντί για πρόκληση για ανάληψη κοινής δράσης.

Όλοι συμφωνούμε ότι μέχρι τώρα καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε την καταιγίδα μόνο χάρη στην Κοινή Αγορά.
Όλοι συμφωνούμε ότι η οικονομική ανάκαμψη θα παραμείνει όνειρο, αν προσπαθήσουμε να την επιδιώξουμε μόνοι μας. Όλοι συμφωνούμε ότι τα δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε (απασχόληση, ενέργεια, πληθωρισμός) απαιτούν κοινή απάντηση. Όλοι συμφωνούμε ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να μιλά με μια ενιαία, αποφασιστική φωνή, στην πολιτική, τα οικονομικά και εμπορικά θέματα.

Παρ’ όλα αυτά, δεν κατορθώνουμε να λάβουμε τις απαραίτητες αποφάσεις!
Βρισκόμαστε σε μια παράδοξη κατάσταση: κωλυσιεργούμε, δεν πιστεύουμε στο μέλλον της Ευρώπης, ταυτόχρονα όμως γνωρίζουμε πως μόνο μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι δυνατό να διαφυλάξει την ευημερία και την ελευθερία μας.

Οι ιδέες δεν λείπουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αδρανήσει. Προτάσεις που υπέβαλε στο πλαίσιο της Εντολής, δείχνουν τον δρόμο για ένα νέο ευρωπαϊκό ξεκίνημα. Υπάρχει επίσης η κοινή γερμανο-ιταλική πρωτοβουλία (το σχέδιο Γκένσερ-Κολόμπο). Οι Γάλλοι έχουν υποβάλει ένα σχέδιο «νέας πνοής». Πρόσφατα μόλις, η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για περαιτέρω ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άλλωστε, απέδειξε ότι διαθέτει γόνιμο νου.

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχει ακινητοποιηθεί. Και αυτή είναι η αιτία των σημερινών προβλημάτων μας. Παρ’ όλα τα πλεονεκτήματά τους (σ.σ.: μειονεκτήματα τους;), οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες αποτελούν οικονομική και νομική πραγματικότητα. Δεν υπάρχει δρόμος γυρισμού προς τα πίσω. Μας λείπει, όμως, μια αληθινή πολιτική αφοσίωση στην ιδέα της Ευρώπης. έχουμε χάσει την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Η συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι ότι η Ευρώπη σημαίνει ολοένα και λιγότερα στον μέσο Ευρωπαίο, παρόλο που τώρα έχει τη δυνατότητα να εκλέξει το δικό του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Καθώς η οικονομική κατάσταση χειροτερεύει, αυτή η έλλειψη πολιτικής αποφασιστικότητας αποδεικνύεται ολοένα και πιο επικίνδυνη. Βρισκόμαστε σ’ ένα επίφοβο αδιέξοδο. Οφείλουμε να κινητοποιήσουμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, προκειμένου να ξεφύγουμε από την αναποφασιστικότητά μας. Αν αποτύχουμε, η συνεχιζόμενη πολιτική αποδυνάμωση θα οδηγήσει αναπόδραστα στην οικονομική αποσύνθεση, με όλες τις κακές συνέπειες για την απασχόληση και την ευημερία.

Franz Andriessen
Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»

eu-gaston-tornΔεκέμβριος 1980 - Ο (τότε) νέος Πρόεδρος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κ. Γκαστόν Τορν, παρουσιάζει τον νέο χάρτη της Ευρώπης των «Δέκα».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hgetes-eu-1981

 

 

 

 

«Για να μένουν… οι αναμνήσεις», έγραφε τον Δεκέμβριο του 1981 η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (μηνιαία έκδοση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

 

 

 

 

Απέναντι στην αδράνεια (;) αντιμετώπισης των προβλημάτων επί δεκαετίες, διαβάζουμε τη δήλωση του τεχνοκράτη προέδρου της Insurance Europe, κ. Sergio Balbinot, ο οποίος σήμερα μας λέει:

«Με βαθιά λύπη ακούσαμε ότι οι άνθρωποι του Ηνωμένου Βασιλείου ψήφισαν για να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή  Ένωση. Ελπίζουμε, τώρα, αυτοί που χαράσσουν την πολιτική να λειτουργήσουν γρήγορα και να περιορίσουν τον αντίκτυπο της αβεβαιότητας που θα δημιουργηθεί για καταναλωτές και επιχειρήσεις».  

Ας προσέξουμε την… αιχμή: «Αυτοί που χαράσσουν την πολιτική… να περιορίσουν τον αντίκτυπο…»!

Αυτός πρέπει να είναι, λοιπόν, ο στόχος; Ο περιορισμός του αντίκτυπου της αβεβαιότητας;
Και φταίνε μόνον οι πολιτικοί, κύριε Balbinot; Σε τίποτα δεν φταίνε οι συνάδελφοί σας;

Και τώρα στα αποκλειστικά δικά μας, τα ασφαλιστικά…
Όταν ο Παγκόσμιος Ηγέτης των Ασφαλίσεων, το λίκνο που δημιούργησε τον Θεσμό στη σύγχρονη μορφή του, εγκαταλείπει την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα προκαλείται, αφού το αποφάσισε, να τα …μαζεύει και γρήγορα (!!!), δεν γεννά μόνον αβεβαιότητα για το μέλλον μας, το μέλλον της Ευρώπης.

Η πόλωση και η αντιπαράθεση, αν εξελιχθούν είτε σε πολιτικά εργαλεία είτε σε οικονομική στρατηγική, τότε φοβούμεθα ότι απειλούνται πολύ πιο επικίνδυνα πράγματα.

Η Ελληνική Ναυτιλία έχει επιλέξει να εδρεύει στο Λονδίνο…

Οι ρυθμιστικές κανονιστικές διατάξεις που έχουν εκπονηθεί τελευταία, κυρίως το Solvency II, έχουν σχεδιαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο…

Θα δούμε την ασφαλιστική βιομηχανία της Μεγάλης Βρετανίας να διεκδικεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανάλογες ρυθμίσεις, όπως εκείνες που παραχωρήθηκαν στις Βερμούδες με το Solvency;

Τι θα γίνει και ποιος θα διαδεχθεί τους Βρετανούς στις καίριες θέσεις που κατέχουν; Πρόσωπα που θα τους διαδεχθούν ασφαλώς θα υπάρξουν. Θα συνεχίσουν ή θα αλλάξουν, όμως, τις επιλογές των προκατόχων τους;

Ήδη, η εσπευσμένη παραίτηση του μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Λόρδου Hill, υπεύθυνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών, και η μεταφορά αυτού του σημαντικού χαρτοφυλακίου στον Αντιπρόεδρο, κ. Valdis Dombrovskis, δίνει το στίγμα ανατροπών.

 

Τέλος, και ολίγον πολιτικός προβληματισμός…
Στους δύο παγκόσμιους πολέμους που ρήμαξαν την Ευρώπη, η λύση-λύτρωση και για τους δύο ήρθε από δυνάμεις εκτός Ευρώπης.
Θα επαναληφθεί, άραγε, το φαινόμενο;

Δημοσιεύτηκε σε Editorial
Page 1 of 6

elite_insurance

 
 
 

minettas_slug

 

Social Icons

Οροι Χρησης

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.