Παραγωγή 8μήνου 2016

Αύξηση της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων σε μηνιαία βάση κατά 25,1% για δεύτερο συνεχόμενο μήνα εντός του 2016 καταγράφηκε τον Αύγουστο. Όπως προκύπτει από την έρευνα που διεξάγει  η ΕΑΕΕ και στην οποία συμμετείχαν 56 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τον Αύγουστο του 2016, οι ασφαλίσεις Ζωής αύξησαν την παραγωγή τους σε μηνιαία βάση (+36,3%) για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών κατέγραψαν επίσης άνοδο κατά 15,8% (ο έκτος μήνας με αύξηση εντός του οκταμήνου του 2016).

Ως συνέπεια, η μείωση της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων του οκταμήνου Ιανουαρίου-Αυγούστου περιορίστηκε στο -0,9%, έναντι του αντίστοιχου οκταμήνου του 2015 και ανήλθε σε €2.459.038.506,24  

Ειδικότερα, το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016, η παραγωγή των Ασφαλίσεων Ζωής ανήλθαν σε €1.209.806.917,57 (-2,6%), η παραγωγή των Ασφαλίσεων κατά Ζημιών ανήλθε σε €1.249.231.588,67 (+0,8%), εκ των οποίων, η Αστική ευθύνη οχημάτων κατέγραψε €484.153.084,46 (-11,2%) και οι Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών €765.078.504,21 (+10,3%)

Περισσότερα εδώ

Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής 1ο 6μηνο2016

Στα €995 εκατ. περίπου ανήλθε η παραγωγή ασφαλίστρων Ασφαλίσεων Ζωής κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, με τα €738 εκατ. να αφορούν ατομικές ασφαλίσεις και τα €257 εκατ. Ομαδικές ασφαλίσεις. Τα παραπάνω ποσά αντιστοιχούν σε 1.724.875 ατομικά συμβόλαια (22.518 περισσότερα από το πρώτο τρίμηνο) και σε 7.329 ομαδικά συμβόλαια (66 περισσότερα από το 1ο τρίμηνο).

Οι αποζημιώσεις που δόθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε €932 εκατ. Από αυτά, τα €757 εκατ. αφορούν σε ατομικά συμβόλαια και τα €175 εκατ. σε ομαδικά.

Υψηλότατο είναι το ποσοστό των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν λόγω εξαγοράς, καθώς αγγίζει το 55%.

Κυρίαρχο κανάλι διανομής παραμένουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, αφού στις ατομικές ασφαλίσεις κατέχουν το 68,1% της παραγωγής (55,6% οι αποκλειστικής συνεργασίας και 12,5% οι μη αποκλειστικής), ενώ στις ομαδικές κατέχουν το 35,4% (13,8% οι αποκλειστικής συνεργασίας και 21,6% οι μη αποκλειστικής).

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα που διεξάγει η Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων και Υγείας της ΕΑΕΕ.

Στην έρευνα περιλαμβάνονται τα στοιχεία 21 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες συγκέντρωσαν το 99,88% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στις ασφαλίσεις Ζωής, σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2015. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 11 δραστηριοποιούνται μόνο στις ασφαλίσεις Ζωής και 10 είναι Μικτές.

Ολόκληρη η έρευνα εδώ.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Εταιρειών 2015

Αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 27,2%,  των επενδύσεων κατά 7%, του ενεργητικού κατά 4,3%, αλλά και των μετά φόρων κερδών (+25,2%) κατέγραψαν οι 62 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στη χώρα μας κατά το 2015, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που δημοσίευσε η ΕΑΕΕ και στην οποία καταγράφονται τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία του συνόλου των ενεργών ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών (με έδρα στην Ελλάδα), Πανελλαδικών Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών και των Υποκαταστημάτων στην Ελλάδα των αλλοδαπών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων).

Ολόκληρη η μελέτη εδώ.

 

Ειδικότερα κατά το 2015 δραστηριοποιήθηκαν 62 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 41 ήταν ανώνυμες, οι 19 υποκαταστήματα αλλοδαπών και οι 3 Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί. Οι 12 δραστηριοποιήθηκαν στις Ασφαλίσεις Ζωής, οι 39 στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών και οι11 ήταν μικτές.

 

Το σύνολο του Ενεργητικού έφτασε τα €16,0 δισ., εκ του οποίου τα €12,9 δισ. είχε διατεθεί σε επενδύσεις (συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων για λογαριασμό ασφαλισμένων οι οποίοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο). Τόσο το Ενεργητικό όσο και οι επενδύσεις αυξήθηκαν σε σχέση με το 2014 (+4,3% και 7,0%, αντίστοιχα).

 

Το σύνολο των μετοχικών κεφαλαίων ανήλθε στο €1,4 δισ. (έναντι €1,3 δισ. το 2014) και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων προσέγγισε τα €3 δισ. (€2,3 δισ. το 2014), καταγράφοντας αύξηση 6,5% λαο 27,2%, αντίστοιχα.

 

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις που σχηματίστηκαν για το 2015 ήταν €11,4 δισ. και αναλύονται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Δισ. €

2015

2014

Μεταβολή

Ζημιών

3,56

3,34

+6,6%

Ζωής

6,06

6,19

-2,2%

Λοιπές Ζωής1

1,82

2,22

-18,2%

Σύνολο

11,44

11,75

-2,7%

1 Προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο

 

Το 2015, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατέγραψαν ως καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων κέρδη ύψους 413 εκατ. € (έναντι 377 εκατ. € το 2014), το οποίο επιβαρύνθηκε με φόρους ύψους 108 εκατ. €, φτάνοντας σε κέρδη μετά φόρων 306 εκατ. Υπενθυμίζεται ότι το 2014 το αντίστοιχο αποτέλεσμα ήταν κερδοφόρο κατά €244 εκατομμύρια  μετά τη φορολογία. (όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί).  

Εκατομμύρια €

2015

2014

Μεταβολή

Αποτέλεσμα ασφαλίσεων Ζωής

323,0

634,2

-49,1%

Αποτέλεσμα ασφάλισης Αστικής ευθύνης οχημάτων

332,1

364,3

-8,8%

Αποτέλεσμα Λοιπών κλάδων ζημιών

423,8

479,0

-11,5%

Σύνολο τεχνικών αποτελεσμάτων

1.078,9

1.477,5

-27,0%

Κέρδη (προ φόρων)

413,1

377,4

+9,5%

Σύνολο φόρων

107,6

133,4

-19,3%

Αποτέλεσμα χρήσης

305,5

244,0

+25,2%

Παραγωγή 7μήνου 2016

Ανάμικτα είναι τα μηνύματα όσον αφορά στην παραγωγή ασφαλίστρων, αφού όπως προκύπτει από την έρευνα που διεξάγει η ΕΑΕΕ μεταξύ των εταιρειών μελών της, τον Ιούλιο του 2016, οι ασφαλίσεις Ζωής διέκοψαν την καθοδική τροχιά που διατηρούσαν καθ’ όλο το προηγούμενο διάστημα του 2016, με μία άνοδο της τάξης του 36,1% έναντι του Ιουλίου του 2015.

Οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών, ωστόσο, επέστρεψαν στο αρνητικό πρόσημο μετά από πέντε διαδοχικές μηνιαίες αυξήσεις που έδειξαν κατά τους μήνες Φεβρουάριο έως Ιούνιο του 2016. Συνολικά, η μείωση της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων του επταμήνου Ιανουαρίου-Ιουλίου περιορίστηκε στο -3,2%, με την παραγωγή να ανέρχεται στο διάστημα αυτό στα €2.209.537.479,74.

Στην έρευνα της ΕΑΕΕ συνολικά ανταποκρίθηκαν 56 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,4% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2015. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 45 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Από τα στοιχεία που διέθεσαν οι παραπάνω εταιρείες προκύπτει ότι στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016, οι Ασφαλίσεις Ζωής κατέγραψαν παραγωγή ύψους  €1.086.546.324,47, μειωμένη κατά 5,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Η παραγωγή των Ασφαλίσεων κατά Ζημιών ανήλθε σε €1.122.991.155,27( -0,6% σε σχέση με το 7μηνο του 2015), εκ των οποίων η  Αστική ευθύνη οχημάτων κατέγραψε μείωση της τάξης του -12,8% και ανήλθε σε €432.838.094,26, ενώ οι Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών κατέγραψαν αύξηση 9,0%, ανερχόμενοι σε € 690.153.061,01.

Αναλυτικά η έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ

Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής 1ο τρίμηνο 2016

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι το πρώτο κανάλι διανομής στις Ασφαλίσεις Ζωής, όπως προκύπτει από έρευνα που διεξήγαγε η Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων και Υγείας της ΕΑΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής και μη αποκλειστικής συνεργασίας συνεισέφεραν το 70,4% της παραγωγής ασφαλίστρων Ατομικών Ασφαλίσεων (57,1% και 13,3%, αντίστοιχα).

Στις ομαδικές ασφαλίσεις, το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 32,8% (13,8% οι αποκλειστικής συνεργασίας και 19% οι μη αποκλειστικής), αλλά εκεί μην ξεχνάμε ότι έχουν να ανταγωνιστούν τις τράπεζες, οι οποίες εισφέρουν το 35,4% της παραγωγής Ομαδικών Ασφαλίσεων, με το 98%, ωστόσο, αυτής να αφορά ασφάλιση δανειοληπτών!

Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων και Υγείας της ΕΑΕΕ αποφάσισε τη συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων του κλάδου, αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις Ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό διαμόρφωσε σχετικό ερωτηματολόγιο (με αρχική εφαρμογή στο πρώτο τρίμηνο του 2016), εστιάζοντας στην καταγραφή των μεγεθών της παραγωγής και των αποζημιώσεων υπό το πρίσμα του αναλαμβανομένου κινδύνου. Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο:

  • Διαχωρίζει τις ασφαλίσεις Ζωής σε ατομικές και ομαδικές.
  • Εξετάζει τις εργασίες της Ζωής με βάση τον κίνδυνο (ασφάλιση Ζωής, ασφάλιση υγείας, ασφάλιση Ζωής συνδεδεμένη με επενδύσεις).
  • Αναλύει την παραγωγή ασφαλίστρων ανά κανάλι διανομής.

Στην έρευνα του Α’ τριμήνου 2016 ανταποκρίθηκαν συνολικά 21 ασφαλιστικές επιχειρήσεις–μέλη της ΕΑΕΕ οι οποίες εκτιμάται ότι συγκέντρωσαν αθροιστικά το 99,88% της παραγωγής ασφαλίστρων (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα πλέον δικαιωμάτων συμβολαίων) σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του έτους 2015 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

elite_insurance

 
 
 

minettas_slug

 

Social Icons

Οροι Χρησης

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.