Η ΕΑΔΕ για τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας

15
Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος ΕΑΔΕ

Δελτίο Τύπου για όσα συζητήθηκαν στη συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας, κ. Τάσο Πετρόπουλο, και εκπροσώπους του ΕΕΑ, στις 3 Φεβρουαρίου, και αφορούσαν στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές εξέδωσε η ΕΑΔΕ.

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει (δείτε εδώ), στη συνάντηση συμμετείχαν από πλευράς του ΕΕΑ οι κ.κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος, Παναγιώτης Κολλάρος, Οικονομικός Επόπτης,  Νίκος Λεβετσοβίτης, Αντιπρόεδρος,  Παναγιώτης Παντελής, Φοροτεχνικός Σύμβουλος,  και εκ μέρους της ΕΑΔΕ ο κ. Δημήτρης Γαβαλάκης.

Εκτός των θεμάτων που  αφορούσαν συνολικά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα οποία εξέθεσε ο πρόεδρος του ΕΕΑ, τέθηκαν και θέματα που αφορούν ειδικά τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές.

Στο δελτίο Τύπου της ΕΑΔΕ επισημαίνεται ότι «όσον αφορά το γενικό πλαίσιο του νόμου καταγράφηκε εκ νέου η πλήρης αντίθεσή της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης για τα καθορισμένα ποσοστά εισφορών, αναδεικνύοντας εκ νέου την ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος, η οποία αφορά την αδιαμφισβήτητη δήλωση του 100% του εισοδήματος  μέσω των εκκαθαρίσεων προμηθειών, που εκδίδουν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Με δεδομένη την απόφαση της Κυβέρνησης για υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών με ποσοστό επί των καθαρών κερδών, υποβλήθηκε η πρόταση στον Υφυπουργό για προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών επί συγκεκριμένου ποσοστού κερδών και όχι επί του συνόλου του ποσού που παρουσιάζεται ως κέρδος.

Επίσης για το θέμα που αφορά τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας και το ερώτημα που προκύπτει για το εάν  εμπίπτουν στις διατάξεις που προβλέπουν την καταβολή των 2/3 των εισφορών από τον εργοδότη, προέκυψε η ανάγκη για εκ νέου διαβούλευση, λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και των συνεπειών του.

Τέλος, τέθηκε εκ νέου το χρόνιο πρόβλημα της ασφάλισης των νεοεισερχομένων στο επάγγελμα,  κατά το στάδιο της εκπαίδευσης, πριν την πιστοποίηση τους και την έναρξη της δραστηριότητας τους,  μετά την κατάργηση του θεσμού του Δοκίμου».