Groupama Φοίνιξ :: Με κέρδη € 13,9 εκατ. προ φόρων και προβλέψεων για απομείωση αξίας των ομολόγων Ελληνικού δημοσίου έκλεισε το 2011

655

Εξαιρετική αντοχή και σταθερότητα επέδειξε η Groupama Φοίνιξ σε ένα δύσκολο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, καθώς έκλεισε τη χρήση 2011 παρουσιάζοντας θετικό καθαρό αποτέλεσμα ύψους € 13,9 εκατ. προ φόρων και προβλέψεων για απομείωση αξίας των ομολόγων του Ελληνικού δημοσίου. 

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου, το θετικό αυτό αποτέλεσμα προκύπτει κατά κύριο λόγο από την περαιτέρω βελτίωση των τεχνικών αποτελεσμάτων της σε σχέση με το 2010, αλλά και από τη σημαντική αύξηση της παραγωγής της στον κλάδο Ζωής (+7,2%), με μείωση του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας που δεν υπερβαίνει το 2,3%, έναντι μείωσης 6,5% για την υπόλοιπη αγορά.

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών (μεικτά ασφάλιστρα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) της Groupama Φοίνιξ ανήλθε το 2011 στα € 191,2 εκατ., έναντι € 195,8 εκατ. για το 2010. Αναλυτικότερα:
• € 123 εκατ. αφορούν στις γενικές ασφαλίσεις και
• € 68,2 εκατ. στις ασφαλίσεις ζωής

Αυτή η συγκράτηση του κύκλου εργασιών σε ένα έντονα υφεσιακό περιβάλλον οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανταγωνιστικότητα των προγραμμάτων της, τονίζεται στο ίδιο δελτίο, καθώς και στη δυναμική των δικτύων της, τα οποία ενισχύθηκαν αφενός με την υπογραφή σημαντικού αριθμού νέων συμβάσεων συνεργασίας με σημαντικούς πράκτορες και ασφαλειομεσίτες της αγοράς (112) και αφετέρου με την επέκταση του αποκλειστικού δικτύου συνεργατών της (115 νέα μέλη).

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση της παραγωγή της Groupama Φοίνιξ στον κλάδο Ζωής (+7,2%), ενώ η υπόλοιπη αγορά υποχώρησε κατά 6,4%. Αυτή η εντυπωσιακή απόδοση σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον οφείλεται κυρίως στα εξαιρετικά αποτελέσματα στις παραδοσιακές ασφαλίσεις ζωής (+26,1%), όπου η Groupama Φοίνιξ ξεπέρασε κατά πολύ το μέσο όρο της αγοράς, καθώς και στην αύξηση της παραγωγής στις ομαδικές ασφαλίσεις (+3,3%). 

Γενικότερα τα αποτελέσματα του κλάδου Ζωής αποτυπώνουν την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα της γκάμας προγραμμάτων Ζωής της εταιρείας, καθώς ενδεικτικά το 2011, σε συνέργεια με τον Όμιλο Groupama, εγκαινιάστηκε νέα σειρά ασφαλιστικών – επενδυτικών προϊόντων εφάπαξ καταβολής, με εγγύηση κεφαλαίου, εγγυημένη ελάχιστη απόδοση και συμμετοχή στην απόδοση των ευρωπαϊκών αγορών. 

Στο επίπεδο της υπόλοιπης αγοράς βρίσκεται η μεταβολή στους γενικούς κλάδους, όπου αποτυπώθηκε πιο έντονα η επίδραση της ύφεσης (-6,9%, έναντι -6,5% κατά μέσο όρο για την υπόλοιπη αγορά). 

Ειδικότερα στον κλάδο Αυτοκινήτου, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας σημείωσε μείωση 5,5% σε σχέση με το 2010, έναντι 6,4% για την υπόλοιπη αγορά, και διαμορφώθηκε στα € 74,6 εκατ.

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζουν στο σύνολό τους και τα τεχνικά αποτελέσματα της χρήσης 2011, όπου ειδικότερα ξεχωρίζει ο κλάδος Πυρός της εταιρείας, όπως και το 2010.

Ιδιαίτερα ικανοποιητικά παρουσιάζονται τα τεχνικά αποτελέσματα και στον κλάδο Αυτοκινήτου, με περαιτέρω βελτίωση σε σχέση με το 2010. Τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνουν τη συνετή πολιτική ανάληψης κινδύνων, τον αποτελεσματικό έλεγχο του τεχνικού ρίσκου και, γενικότερα, την ποιότητα του χαρτοφυλακίου της εταιρίας.

Η καλύτερη σε σύγκριση με την αγορά μεταβολή του κύκλου εργασιών, σε συνδυασμό με τη σημαντική βελτίωση των τεχνικών αποτελεσμάτων, αλλά και τη συγκράτηση των γενικών εξόδων της εταιρείας (παρά την αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων) επέτρεψε στη Groupama Φοίνιξ να παρουσιάζει θετικό καθαρό αποτέλεσμα € 13,9 εκατ. (προ φόρων και προβλέψεων για απομείωση αξίας των ομολόγων Ελληνικού δημοσίου), έναντι € 4,9 εκατ. το 2010. 
Το καθαρό αποτέλεσμα αυτό όμως επηρεάστηκε καθοριστικά από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού δημοσίου (PSI),  το οποίο ολοκληρώθηκε το Μάρτιο 2012 και στο οποίο η εταιρεία συμμετείχε για το σύνολο των τίτλων που κατείχε στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στις 31 Δεκεμβρίου 2011. Ως εκ τούτου, η εταιρεία σχημάτισε πρόβλεψη απομείωσης της αξίας των εν λόγω τίτλων ύψους € 123,2 εκατ. και το τελικό καθαρό αποτέλεσμά της διαμορφώθηκε στα € -109,3 εκατ. προ φόρων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της χρήσης 2011, ο Γενικός Διευθυντής της Groupama Φοίνιξ, κ. Bertrand Woirhaye, δήλωσε:
«Σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η Groupama Φοίνιξ, στηριζόμενη στα δυνατά της σημεία, παρουσίασε για το 2011, εκτός PSI, ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα της ιστορίας της. Το αποτέλεσμα αυτό αποτυπώνει τη γρήγορη και αποτελεσματική μετατροπή που ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια και που μεταφράζεται σήμερα σε αισθητή αύξηση του μεριδίου αγοράς της εταιρίας. Η ισορροπία του χαρτοφυλακίου, η ποιότητα των καλύψεων και υπηρεσιών, ο δυναμισμός των δικτύων πωλήσεων της και η καινοτομία που διακρίνει την εταιρία μας, αποτελούν σήμερα γερά θεμέλια που μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι παρά το βάρος της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους. Βέβαια η αισιοδοξία αυτή προκύπτει και από το γεγονός ότι ο Όμιλος Groupama στον οποίον ανήκουμε επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αγορά και στη θυγατρική του, στηρίζοντας την εταιρία μας και τους πελάτες της και προβαίνοντας στην απαραίτητη ανακεφαλαίωση. Από τις αρχές του τρέχοντος έτους,  συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να προσαρμοστούμε ακόμα καλύτερα στο μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της χώρας μέσω της καλύτερης δυνατής σχέσης κόστους / ποιότητας, της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών με πραγματική προστιθέμενη αξία, αλλά και της μεγαλύτερης διαφάνειας των διαδικασιών μας. Στόχος μας για τα επόμενα χρόνια είναι να καταστήσουμε τη  Groupama Φοίνιξ την αγαπημένη εταιρεία των ελλήνων ασφαλισμένων.»