Groupama Ασφαλιστική: €147,3 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2014

644

Τα βασικά μεγέθη του 2014 ανακοίνωσε πρόσφατα η Groupama Ασφαλιστική, η οποία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις «σταθερές αξίες» της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, όπου έχει σημαντική παρουσία εδώ και 87 χρόνια –λειτουργεί αδιάκοπα από το 1928– και όνομα αναγνωρισμένο από τους πελάτες της για την αξιοπιστία και την ποιότητα των υπηρεσιών της. Τα ασφαλιστικά προγράμματα που διαθέτει στην αγορά η Groupama Ασφαλιστική είναι προϊόν της μακροχρόνιας εμπειρίας της εταιρείας στην Ελλάδα, αλλά και των συνεργειών που προωθεί ο διεθνής Όμιλος Groupama ανάμεσα στις θυγατρικές του στη Γαλλία και στο εξωτερικό.

Τα στοιχεία 2014 έχουν, συνοπτικά, ως εξής:

 • €147,3 εκατ. κύκλος εργασιών
  • €57,6 εκατ. ασφαλίσεις Ζωής
  • €89,7 εκατ. ασφαλίσεις Ζημιών
 • €15,5 εκατ. κέρδη προ φόρων
 • 366% περιθώριο φερεγγυότητας (έναντι 259% το 2013)
 • €111,3 εκατ. καταβληθείσες αποζημιώσεις
 • 229.415 πελάτες
 • 322 εργαζόμενοι
 • 250 ασφαλιστικοί & χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι («Agents »)
 • 974 συνεργαζόμενοι πράκτορες και ασφαλειομεσίτες
 • 50 ασφαλιστές αποκλειστικής συνεργασίας της «Group Merimna», θυγατρικής πρακτορειακής της Groupama Ασφαλιστικής.

Με πολλά θετικά έκλεισε το 2014 για την Groupama Ασφαλιστική

Στον κλάδο Αυτοκινήτου, εμπλουτίστηκε το χαρτοφυλάκιό της με 15.000 νέα ασφαλισμένα οχήματα, χάρη στην προσαρμογή της τιμολόγησης στις νέες συνθήκες της αγοράς σε πολλές περιοχές της χώρας. Όπως σημειώνεται σχετικά, χάρη στην ποιότητα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, η προσαρμογή αυτή συντελέστηκε χωρίς έκπτωση στον αριθμό ή την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ διατηρήθηκαν οι κανόνες και αρχές ανάληψης που εφαρμόζει η εταιρεία προς όφελος των ασφαλισμένων της.

Στον κλάδο Πυρός, η ανανέωση των προγραμμάτων ασφάλισης κατοικίας οδήγησε στην αύξηση της νέας παραγωγής, παρά το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν διαθέτει συμφωνία τραπεζασφάλειας.

Στις ασφαλίσεις Ζωής, και ιδιαίτερα στον τομέα της Υγείας, η Εταιρεία διεύρυνε περαιτέρω την γκάμα προϊόντων που προσφέρει με νέα ετησίως ανανεωνόμενα προγράμματα, αλλά συνεχίζοντας παράλληλα και τη διάθεση των ισόβιων, προκειμένου να καλύψει τις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών, ενώ δεν προέβη παρά σε οριακές ή και μηδενικές αυξήσεις ασφαλίστρων.

Με παραγωγή ύψους €14 εκατ. ευρώ, εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα της Εταιρείας σε ό, τι αφορά στα προϊόντα τύπου Unit Linked. Και εδώ αντισταθμίζεται η έλλειψη συμφωνίας τραπεζασφάλειας, αφενός, από την ποιότητα των προϊόντων που με επιτυχία προσφέρει η Εταιρεία εδώ και τρία χρόνια (ZEN, OBSIDIENNE, PEARL) ως επί το πλείστον σε συνεργασία με τον Όμιλο Groupama, και αφετέρου από την τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει σήμερα.

Τέλος, σε επίπεδο ομαδικών συμβολαίων, αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τη δύσκολη συγκυρία, η Groupama Ασφαλιστική κατάφερε να διατηρήσει τους κύριους πελάτες της στα DAF, ενώ στα ομαδικά Υγείας προσέθεσε στο χαρτοφυλάκιό της τρεις μεγάλες εταιρείες, με 12.500 ασφαλισμένους συνολικά.

Δυναμική εκκίνηση για το 2015

Το 2015 ξεκίνησε δυναμικά για την Groupama Ασφαλιστική, με νέα προϊόντα, τόσο στις γενικές ασφαλίσεις όσο και στις ασφαλίσεις ζωής.

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα προγράμματα EXPERT του κλάδου Πυρός, που καλύπτουν εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους και ήδη διατίθενται, καθώς και το πρόγραμμα Sante Priorite για τις σοβαρές ασθένειες, που θα διατεθεί πολύ σύντομα, ενώ ετοιμάζεται και ένα επιπλέον ετησίως ανανεωνόμενο πρόγραμμα υγείας, σε συνεργασία με νοσηλευτικό ίδρυμα του ιδιωτικού τομέα.

Βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη τρεις καμπάνιες διάθεσης προϊόντων UL, ενώ έχουν προγραμματιστεί και άλλες καμπάνιες διάθεσης εξ ίσου καινοτόμων και ελκυστικών ασφαλιστικών/επενδυτικών λύσεων εντός του 2015.

Για την Groupama Ασφαλιστική, όμως, η καινοτομία δεν αφορά μόνο στις ασφαλιστικές λύσεις που προτείνει, αλλά και στα συστήματα που βελτιώνουν περαιτέρω τη λειτουργική της ευστοχία και αποτελεσματικότητα. Όπως σημειώνεται σχετικά, «ο νέος διαδικτυακός χώρος πελατών που άνοιξε πρόσφατα και προσφέρει πλήθος χρήσιμων πληροφοριών και δυνατοτήτων στους ασφαλισμένους της Εταιρείας, δεν αποτελεί παρά μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης των υπηρεσιών της προς όφελος των πελατών, αλλά και των συνεργαζόμενων ασφαλιστών της».

Κύριοι δείκτες του Ομίλου Groupama για το 2014

Από την αισθητή βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος χαρακτηρίζονται τα αποτελέσματα του Ομίλου Groupama το έτος 2014, ενώ ο κύκλος εργασιών και τα καθαρά κέρδη συνάδουν με τη στρατηγική του, όπως και τα καθαρά κέρδη και το βελτιωμένο κατά 53 μονάδες (σε σχέση με το 2013) περιθώριο φερεγγυότητας.

Συνοπτικά, οι κύριοι δείκτες του Ομίλου έχουν ως εξής:

 • €13,6 δις Κύκλος εργασιών
 • €257 εκατ. Καθαρά κέρδη
 • €8,1 δις Ίδιοι πόροι
 • 253% Περιθώριο φερεγγυότητας
 • €10,6 δις ακαθάριστες μη πραγματοποιθείσες υπεραξίες
 • 13 εκατ. Πελάτες
 • 34.000 Υπάλληλοι

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Groupama SA, κ. Thierry Martel: «Το 2014, με τη σημαντική αύξηση των εσόδων εκμετάλλευσής του, ο Όμιλος Groupama επιβεβαίωσε την επιτυχή κινητοποίηση όλων των εργαζομένων του για την εξυπηρέτηση των πελατών του και τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του».

Στη φωτ. ο κ. Bertrand Woirhaye, Γενικός Δ/ντής της Groupama Ασφαλιστικής.