Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης του ΕΙΑΣ ο Ν. Σοφρωνάς

22
Σοφρωνάς Νίκος ΕΙΑΣ Interamerican

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.), μετά την παραίτηση του Γενικού Διευθυντή κου Γιάννη Παπακωνσταντίνου, ανέθεσε στον κο Νίκο Σωφρονά καθήκοντα Εντεταλμένου Συμβούλου Διοικήσεως.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κος Σωφρονάς αναλαμβάνει να διευθύνει και να αναπτύξει περαιτέρω το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, το Ανθρώπινο Δυναμικό και τις Υπηρεσίες του Ινστιτούτου, έως την επιλογή νέου Γενικού Διευθυντή.

Ο κος Σωφρονάς είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Α.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Ινστιτούτου και Διευθυντής Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης και Νέων Δικτύων του Ομίλου INTERAMERICAN.

Το Διοικητικό Συμβούλιο περιβάλει με πλήρη εμπιστοσύνη τον κο Σωφρονά και εύχεται καλή επιτυχία στα καθήκοντά του.

Επίσης,  ευχαριστεί τον κο Παπακωνσταντίνου και εύχεται καλή εξέλιξη στη σταδιοδρομία του.