Αυξημένη κατά 4,6% η παραγωγή ασφαλίστρων το 2016

259
παραγωγή ασφαλίστρων

Αύξηση 4,6% παρουσίασε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων του 2016, ανερχόμενη τελικά στα € 3,78 δισ.

Αυτό προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), στην οποία συμμετείχαν 56 ασφαλιστικές επιχειρήσεις- μέλη της, που αντιπροσωπεύουν το 97,1% περίπου της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων.

Αναλυτικότερα, από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των ανωτέρω εταιρειών για το 2016 με τις αντίστοιχες του 2015 προκύπτει ότι:

  • ΟιΑσφαλίσεις Ζωής ανέρχονται σε € 1,91 δισ., σημειώνοντας αύξηση 6,1%.
  • Οι Ασφαλίσεις Ζημιών ανέρχονται σε € 1,87 δισ., με αύξηση 3,1%.

Ο κ. Δ. Μαζαράκης, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης ανέφερε:

«Η παραγωγή ασφαλίστρων της ελληνικής αγοράς το 2016 δημιουργεί ταυτόχρονα ικανοποίηση για τη χρονιά που πέρασε αλλά και αισιοδοξία για το 2017. Την ίδια όμως στιγμή, η αβεβαιότητα και η αστάθεια στο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον, η άμεσα και έμμεσα συνεχιζόμενη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και των επιχειρήσεων, το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου, δεν επιτρέπουν εφησυχασμό αλλά εγρήγορση και συνεχή προσαρμογή στα νέα δεδομένα και προκλήσεις.

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια, η Ασφαλιστική Αγορά έχει καταφέρει να προσαρμοστεί σε πολύ καλό βαθμό και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει το 2017, επιδιώκοντας την ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ασφαλισμένους, ασφαλιστές, εργαζόμενους, μετόχους και ελληνική κοινωνία».

Ολόκληρη η μελέτη εδώ.