Ασφαλισμένο για P&I το Αγία Ζώνη ΙΙ

1831

Ασφαλιστική κάλυψη για Protection & Indemnity (P&I) στην αγγλική Lodestar Marine για $5 εκατ. διέθετε, σύμφωνα με πληροφορίες, το δεξαμενόπλοιο Αγία Ζώνη ΙΙ, που βυθίστηκε στις 10 Σεπτεμβρίου στη Σαλαμίνα. Το ίδιο το πλοίο, όπως δήλωσε ο πλοιοκτήτης του, δεν ήταν ασφαλισμένο.

Η βύθιση του Αγία Ζώνη ΙΙ, που μετέφερε περίπου 2.500 τόνους καυσίμων, προκάλεσαν μια απίστευτη οικολογική καταστροφή στα παράλια της Αττικής, φέρνοντας στο προσκήνιο την κάλυψη Protection & Indemnity (P&I).

Τι είναι η Protection & Indemnity (P&I)  insurance

Πρόκειται για κάλυψη Αστικής Ευθύνης (Third Party Liability Insurance) για πλοιοκτήτες (Shipowners), διαχειριστές πλοίων (Shipoperators) και ναυλωτές (Charterers). Καλύπτει σχεδόν όλους τους κινδύνους θαλάσσιας ευθύνης που συνδέονται με τη λειτουργία ενός σκάφους, εκτός από εκείνους που καλύπτονται από ασφαλιστήρια Hull (ασφάλιση από ζημιές στο κύτος, τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό ενός σκάφους) και Cargo (ασφάλιση φορτίου).

Η συγκεκριμένη ασφάλιση είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε πλοίο, ανεξαρτήτως σημαίας και χωρητικότητας, για να εισέλθει στα ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα είναι υποχρεωμένο να διαθέτει κάλυψη P&I.

Τα P&I Clubs

Η κάλυψη Protection & Indemnity (P&I) προσφέρεται από συγκεκριμένους αλληλασφαλιστικούς οργανισμούς που δημιούργησαν οι πλοιοκτήτες στα τέλη του 19ου αι., προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες περιπτώσεις αστικής ευθύνης, που οι Lloyd’s Underwriters δεν ήταν διατεθειμένοι να ασφαλίσουν. Ο πρώτος τέτοιος αλληλασφαλιστικός οργανισμός ιδρύθηκε το 1855 στο Λονδίνο, με την επωνυμία “Shipowners Mutual Protection Society”.

Σήμερα λειτουργούν 13 τέτοιοι αλληλασφαλιστικοί οργανισμοί (clubs). Ένας από αυτούς είναι και η νορβηγική Gard, που καλύπτει, σύμφωνα με πληροφορίες, το Blue Star Patmos, το οποίο είχε προσαράξει σε ξέρα στις 30 Αυγούστου στην Ίο, αποκολλήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου και μεταφέρθηκε για δεξαμενισμό στο Πέραμα. Κατά τον δεξαμενισμό του το πλοίο είχε διαρροή καυσίμων, που δημιούργησε πετρελαιοκηλίδα μικρής έκτασης.

 Η μεγαλύτερη σύμβαση αντασφάλισης αστικής ευθύνης στον κόσμο

Τα P&I Club δημιούργησαν στα 1899 το International Group of P&I Clubs. Μέσω αυτού ασφαλίζεται για P&Ι risks το 90% του παγκόσμιου στόλου.

Το International Group of P&I Clubs έχει τη δυνατότητα να αγοράζει υψηλά επίπεδα αντασφάλισης σε συλλογική βάση. Αυτό επιτρέπει σε κάθε Club να παρέχει πολύ υψηλότερα επίπεδα κάλυψης από ό,τι είναι κανονικά διαθέσιμα στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα, η ασφάλιση λειτουργεί σε τρία επίπεδα. Καταρχάς, το Club θα πληρώσει απαιτήσεις μέχρι ενός ορισμένου ποσού. Στη συνέχεια, το Group θα πληρώσει τις επιπλέον απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις πάνω από το ποσό που θα πληρώσουν οι δύο προηγούμενοι θα αντασφαλιστεί ως μία συλλογική σύμβαση. Μάλιστα, λέγεται ότι είναι η μεγαλύτερη σύμβαση αντασφάλισης αστικής ευθύνης στον κόσμο.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι για ρύπανση από πετρέλαιο η κάλυψη μπορεί να φτάσει το $1 δις και συνολικά το σύνολο των αστικών ευθυνών που μπορεί να προκύψουν (π.χ. απαιτήσεις του πληρώματος ή των επιβατών, κ.ά.) μπορούν να φτάσουν τα $3,2 δις.

Η κάλυψη που δίνεται δεν είναι τυποποιημένη. Αντίθετα, προσαρμόζεται από τους underwriters ανάλογα με τη φύση του κινδύνου, τον χαρακτήρα και το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης που επιθυμεί ο ασφαλισμένος, το ιστορικό ζημιών του, την οικονομική του κατάσταση, κ.ά.

Κίνδυνοι που καλύπτονται

Οι κίνδυνοι που καλύπτει συνήθως ένα ασφαλιστήριο P&I αφορούν:

  • Θάνατο και τραυματισμό των ναυτικών, των επιβατών, των τρίτων.
  • Υποχρεώσεις όσον αφορά τους λαθρεπιβάτες ή τα άτομα που σώζονται στη θάλασσα.
  • Υποχρεώσεις που προκύπτουν από σύγκρουση.
  • Υποχρεώσεις που προκύπτουν από προσάραξη.
  • Υποχρεώσεις που προκύπτουν από βλάβες σε σταθερά και πλωτά αντικείμενα.
  • Υποχρεώσεις που προκύπτουν από ρύπανση.
  • Υποχρεώσεις που προκύπτουν από την απομάκρυνση των ναυαγίων.
  • Υποχρεώσεις που προκύπτουν από εργασίες ρυμούλκησης.
  • Υποχρεώσεις που προκλήθηκαν από αμέλεια του πληρώματος.
  • Ευθύνη έναντι φορτίου.

Να σημειωθεί ότι ένα P & I Club λειτουργεί ταυτόχρονα ως ασφαλιστική εταιρεία, ως δικηγορική εταιρεία και ως διακανονιστής ζημιών. Αυτό σημαίνει ότι ένα Club θα πρέπει να είναι σε θέση να βοηθήσει έναν πλοιοκτήτη στην αντιμετώπιση κάθε πτυχής ενός ατυχήματος, από την εξεύρεση εμπειρογνωμόνων και εργολάβων/τεχνικών για την αντιμετώπιση του άμεσου ατυχήματος μέχρι τις νομικές συμβουλές και την πληρωμή των αξιώσεων.

Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι το ασφαλιστήριο P & I είναι ουσιαστικά συμβόλαιο αποζημίωσης, ο ασφαλιστής δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει, εκτός αν ο ασφαλισμένος πρέπει να πληρώσει πραγματικά την απαίτηση.

Εταιρείες που προσφέρουν κάλυψη P&I

Επιπλέον των P&I Clubs, υπάρχουν και αρκετές εταιρείες που παρέχουν κάλυψη P & I με σταθερό ασφάλιστρο. Το όριο ευθύνης, ωστόσο, που μπορούν να καλύψουν είναι μάλλον περιορισμένο σε σύγκριση με τα Clubs. Μια τέτοια εταιρεία, είναι και η Lodestar Marine, με έδρα το Λονδίνο, στην οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ασφαλισμένο το τάνκερ Αγία Ζώνη ΙΙ.

Όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της, ιδρύθηκε το 2011 και παρέχει λύσεις P & I σταθερής ασφαλιστικής κάλυψης για ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και χειριστές πλοίων έως 40.000gt. Η εταιρεία παρέχει κάλυψη έως $500 εκατ. Το όριο αυτό μπορεί να επεκταθεί, φτάνοντας το $1 δις από την κάλυψη που της παρέχουν τα Lloyd’s του Λονδίνου και οι εταιρικές αγορές.

Όσον αφορά στην περίπτωση του Αγία Ζώνη ΙΙ, ο ίδιος ο πλοιοκτήτης δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι το πλοίο δεν ήταν ασφαλισμένο (προφανώς αναφερόταν στις καλύψεις Hull και Cargo). Όσον αφορά την κάλυψη P&I,  πληροφορίες που δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν, λένε ότι ήταν ασφαλισμένο για $5 εκατ.

Θα φτάσει αυτό το ποσό για να καλύψει τις απαιτήσεις που αναμένεται να εγερθούν;

Είναι ένα ερώτημα που, ωστόσο, δεν αμφισβητεί τη σημασία της ασφαλιστικής κάλυψης.