Παραγωγή ασφαλίστρων 4μήνου 2013

4

Όλη τη …ζημιά την κάνουν οι επενδύσεις
Στο -62,3% κινήθηκε ο κλάδος ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις στο 4μηνο του 2013 και στην επίδρασή του οφείλεται το -12,2% στο οποίο κινήθηκε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στο διάστημα Ιανουαρίου Αυγούστου 2013 (-22,3% οι Ασφαλίσεις Ζωής, -4,2% οι ασφαλίσεις κατά ζημιών).

Αυτό προκύπτει από την έρευνα της ΕΑΕΕ μεταξύ 61 εταιρειών μελών της, που συγκέντρωναν το 92,5% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,3% των ασφαλίσεων Ζωής το 2011.

Περισσότερα για τα ευρήματα της έρευνας εδώ.