Όμιλος ERGO :: Σταθερά θετικά αποτελέσματα και το 2011

654

Παρά τις αναταραχές που βίωσαν οι αγορές κεφαλαίου, η ERGO πέτυχε να κρατήσει σταθερά τα ενοποιημένα αποτελέσματά της (349 από 355 εκατ. Ευρώ). Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε ελαφρώς κατά 0,7% σε 20,3 (από 20,1) δισ. ευρώ.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου, Torsten Oletzky, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2011 δήλωσε: «Και αυτή τη χρονιά εντείναμε τις προσπάθειές μας να εφαρμόσουμε τις αξίες που πρεσβεύουμε, οι οποίες συνοψίζονται από το 2010 στο μήνυμα «Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω». Βελτιώνουμε συνεχώς τη σαφήνεια της γλώσσας με την οποία εκφράζονται οι όροι των συμβολαίων καθώς και την ποιότητα των συμβουλών και των υπηρεσιών μας. Είμαι βέβαιος ότι η πρόοδος σε αυτούς τους τομείς θα προσδώσει ένα επιπλέον θετικό αποτέλεσμα στη δουλειά μας».
 
Ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου, Christoph Jurecka,  σχολίασε τα οικονομικά στοιχεία ως εξής: «Λόγω των δραματικών εξελίξεων στις αγορές κεφαλαίων, μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με το σταθερό αποτέλεσμα των 349 εκ. ευρώ. Ήταν θετικό ότι ο κύκλος των εργασιών μας παρέμεινε αμετάβλητός το 2011». Το αποτέλεσμα των επενδύσεων στα 4,1 δισ. ευρώ, επιβαρύνθηκε σημαντικά λόγω των απομειώσεων στο χαρτοφυλάκιό μας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Αντίθετα, οι πωλήσεις συμμετοχών και η αύξηση της αξίας των προϊόντων αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου είχαν θετική επίδραση. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιό μας αυξήθηκε ελαφρώς στα 117 δισ. ευρώ στο τέλος του 2011. Επιπλέον, τα εκτός ισολογισμού αποθεματικά αποτίμησης υπολογίστηκαν στα 4,9 δισ. ευρώ.
Το 2012, η ERGO έχει ως στόχο να πετύχει ενοποιημένο αποτέλεσμα της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιχειρηματική ανάπτυξη κλάδων
Η ERGO κατέγραψε μικρή πτώση στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στον Κλάδο Ζωής (Γερμανία), κατά 3,2 % στα 5,1 δισ. ευρώ. Μια αιτία γι’ αυτή την τάση αποτελεί η σημαντική μείωση των ενιαίων ασφαλίστρων, η οποία παρατηρήθηκε σε όλη τη γερμανική ασφαλιστική αγορά. Η θετική τάση της νέας παραγωγής που βασίζεται στα περιοδικά ασφάλιστρα αντισταθμίστηκε από τη μείωση των συμβολαίων με ενιαία ασφάλιστρα. Με βάση το ΙΕΑ (ισοδύναμο ετήσιο ασφάλιστρο), η συνολική νέα παραγωγή ήταν ελαφρώς αυξητική.

Τα έσοδα από ασφάλιστρα στον κλάδο της Υγείας αυξήθηκαν κατά 3,5% στα 6,0 δισ. ευρώ, με τα έσοδα από ασφάλιστρα που καταγράφηκαν στη Γερμανία να έχουν αύξηση κατά 3,1% στα 4,9 δισ. ευρώ. Η μείωση της τάξης του 11,6% των νέων εγχώριων εργασιών δικαιολογείται από το γεγονός ότι ένα μείζον συμβόλαιο είχε λήξει το προηγούμενο έτος. Η άρση της αναμονής των τριών ετών στην αρχή του 2011 είχε θετικό αντίκτυπο στη νέα παραγωγή των ασφαλιστικών καλύψεων υγείας συνολικά. Όσον αφορά στα έσοδα από ασφάλιστρα στις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, η ανάπτυξη ήταν ανοδική κατά 5,0% στα 1,1 δισ. ευρώ.

Στο τέλος του 2011, η ERGO μεταβίβασε τις διεθνείς ασφαλιστικές της εταιρείες υγείας στη  Munich Health Holding AG, η οποία είναι επίσης μέλος του Ομίλου της Munich Re.

Στη Γερμανία, τα έσοδα από ασφάλιστρα στις Γενικές Ασφαλίσεις αυξήθηκαν κατά 2,1% στα 3,23 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μερίδιο της ανάπτυξης, σε ποσοστό 8,1% αφορά εμπορικούς / βιομηχανικούς κινδύνους. Όσον αφορά στην ασφάλιση αυτοκινήτων, η ERGO ήταν και πάλι σε θέση να καταγράψει αύξηση 3,8% στα ασφάλιστρα. Αύξηση σημειώθηκε επίσης στην ασφάλιση νομικής προστασίας σε ποσοστό 0,4%. Αντίθετα, ως αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού των συμβολαίων εφάπαξ καταβολών, τα ασφάλιστρα των ατυχημάτων υπέστησαν μείωση 3,5%.

Φθάνοντας στο 93,6% το combined ratio, ήταν μεν υψηλότερο από το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους (90,3%), αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο, συγκρινόμενο με την αγορά στο σύνολό της. Ο βαρύς χειμώνας και οι πολλές έντονες βροχές και καταιγίδες του περασμένου καλοκαιριού έκαναν αισθητή την παρουσία τους. Επιπλέον, αυξήθηκαν και τα αποθέματα για την αστική ευθύνη: από τη μία πλευρά ως αποτέλεσμα των μεγάλων ζημιών που προέκυψαν και από την άλλη ως προληπτικό μέσο προστασίας από τους κινδύνους. Το combined ratio αναμένεται να βρίσκεται σε επίπεδο κάτω του 95% και τον επόμενο χρόνο.

Το σύνολο των εσόδων από ασφάλιστρα στις απευθείας πωλήσεις παρουσίασε ανάπτυξη κατά το οικονομικό έτος 2011, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,7% στα 1,42 δισ. ευρώ. Μια σημαντική αύξηση της τάξεως του 12,6% επιτεύχθηκε από την Direkt ERGO στις ασφαλίσεις υγείας, η οποία μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στα συμπληρωματικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, δεδομένου ότι η εταιρεία δεν προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη για την υγεία.

Τα ασφάλιστρα που καταγράφηκαν από την ERV για την ταξιδιωτική ασφάλιση ανέβηκαν κατακόρυφα με αύξηση 13,5% στα 488 (από 430) εκ. ευρώ. Η ανάπτυξη στην εγχώρια αγορά ήταν 11,6% ενώ και οι διεθνείς εργασίες αυξήθηκαν κατά 14,3%.

Τα έσοδα από ασφάλιστρα της ERGO International μειώθηκαν κατά 2,% στα 4,3 δισ. ευρώ. Αν λάβει κανείς υπόψη τις επιπτώσεις από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, η παραγωγή των ασφαλίστρων ήταν στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος. Υπήρξε μια αύξηση 2,1 τοις εκατό στην παραγωγή ασφαλίστρων στις Γενικές ασφαλίσεις. Η ERGO πέτυχε υγιή ανάπτυξη στην Πολωνία. Αντίθετα, οι προσπάθειες αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων στην Τουρκία και τη Νότια Κορέα είχαν αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά στοιχεία. Η ERGO ήταν σε θέση να μειώσει το combined ratio στο 105,6%, το οποίο ήταν ωστόσο αρκετά υψηλό.

 Όσον αφορά στις ασφαλίσεις ζωής, η παραγωγή ασφαλίστρων ήταν χαμηλότερη κατά 6,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Όπως συνέβη και στη Γερμανία, η ERGO International κατέγραψε λιγότερα εφάπαξ ασφάλιστρα, κυρίως λόγω της αλλαγής της φορολογικής νομοθεσίας στην Αυστρία.

Αυστηρή εστίαση στον πελάτη
Ένας από τους κύριους στόχους της ERGO είναι να καταστεί ευκολότερο για τον πελάτη να κατανοήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Περίπου 20 εκατομμύρια αντίτυπα εγγράφων αναθεωρήθηκαν πλήρως μέχρι το τέλος του 2011, προκειμένου να συμμορφωθούν με τα κριτήρια σαφήνειας της γλώσσας της ERGO. 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφάλισης για την ασφάλιση αστικής ευθύνης, η κάλυψη της οδικής βοήθειας και η ασφάλιση του περιεχομένου της κατοικίας ξαναγράφτηκαν από την αρχή, με απλούς και κατανοητούς όρους, και μειώθηκαν δραστικά σε όγκο, έτσι ώστε οι πελάτες να είναι σε θέση να κατανοήσουν πιο γρήγορα το σημαντικό περιεχόμενο. Στη διάρκεια του 2012 θα ακολουθήσουν περισσότερα προϊόντα με όρους σε απλή και κατανοητή γλώσσα.

Από τις αρχές του 2011, ο «Πρεσβευτής του Πελάτη» της ERGO είναι ενδεικτικό της στενής επικοινωνίας μαζί του, καθώς υπερασπίζεται τα συμφέροντα του πελάτη στη διαμόρφωση κάθε ροής εργασίας και παρεμβαίνει σε περιπτώσεις διένεξης. Εάν οι πελάτες νιώθουν ότι έχουν αδικηθεί, ο Πρεσβευτής του Πελάτη της ERGO φροντίζει να βρεθεί αποδεκτή από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη λύση.

«Το 2012, επίσης, θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στη μετατροπή των υποσχέσεων μας σε πράξεις, σε κάθε επαφή με τους πελάτες μας», τόνισε ο Torsten Oletzky.