Όμιλος Allianz: Αύξηση 11,4% των συνολικών εσόδων στο 3ο τρίμηνο του 2010

659

Iσχυρά αποτελέσματα για το 3ο τρίμηνο του έτους ανακοίνωσε ο Όμιλος Allianz και επιβεβαίωσε την πρόβλεψή του για τα λειτουργικά κέρδη του 2010. 
Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, τα συνολικά έσοδα στο 3ο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 11,4%, φθάνοντας τα €24,5 δισ. Στην ίδια περίοδο του 2009, το αντίστοιχο μέγεθος ήταν €22,0 δισ. €. Η οργανική ανάπτυξη1 των εσόδων έφθασε το 6,5%.Τα λειτουργικά κέρδη του τριμήνου αυξήθηκαν κατά 2,3% φθάνοντας τα €2,1 δισ., από €2,0 δισ. το αντίστοιχο 3ο τρίμηνο του 2009. Τα καθαρά κέρδη του €1,3 δισ. για το τρίμηνο επηρεάσθηκαν από υψηλότερες φορολογικές δαπάνες. Συγκρινόμενα με το €1,4 δισ. στο 3ο τρίμηνο του 2009, τα καθαρά κέρδη σημείωσαν μείωση 8,8%. 
Ο κ. Michael Diekmann, CEO της Allianz SE, δήλωσε: «Αυξήσαμε τα λειτουργικά κέρδη του 9μήνου κατά 19,8% φθάνοντας τα €6,1 δισ.  Με αυτή την ισχυρή επίδοση, αναμένω ότι τα λειτουργικά κέρδη για το σύνολο του έτους να προσεγγίσουν το υψηλότερο όριο του στόχου για €7,2 δισ.  με πιθανή θετική/αρνητική απόκλιση €500 εκ. Επίσης, για πρώτη φορά από το 2005, τα συνολικά έσοδα για το σύνολο του έτους προβλέπεται ότι θα ξεπεράσουν τα €100 δισ.» 
Σημειώνεται, τέλος, ότι η κεφαλαιακή θέση του Ομίλου Allianz παραμένει σταθερή, καθώς ο δείκτης φερεγγυότητας βρίσκεται στο 168% την 30ή Σεπτεμβρίου 2010, σε συνέχεια επίδοσης 170% στο τέλος του 2ου τριμήνου του 2010. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 2,5%, φθάνοντας τα €44,9 δισ. την 30ή Σεπτεμβρίου 2010, από €43,8 δισ. στο τέλος του Ιουνίου 2010.

1. Προσαρμοσμένα για συναλλαγματικές διαφορές και αποτελέσματα ενοποιήσεων.