Όμιλος ΝΝ: Αποτελέσματα β’ τριμήνου 2016

581

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση – χαμηλότερο λειτουργικό αποτέλεσμα

Με ανακοίνωση του ο ολλανδικός ασφαλιστικός όμιλος παρουσίασε τα αποτελέσματα των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων του στην Ολλανδία αλλά και διεθνώς. Τα αποτελέσματα αφορούν στο δεύτερο τρίμηνο του 2016 αλλά και συγκεντρωτικά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ο όμιλος σημειώνει πτώση σε αρκετούς δείκτες παρόλαυτά διατηρεί την ισχυρή κεφαλαιακή του βάση.

Συνοπτικά αναφέρουμε τα εξής:

 

 • Λειτουργικό αποτέλεσμα €321 εκατ., στο δεύτερο τρίμηνο του 2016, έναντι €488 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2015.
 • Καθαρό αποτέλεσμα €335 εκατ., στο δεύτερο τρίμηνο του 2016, έναντι €392 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2015.
 • Πρόοδος όσον αφορά την εξοικονόμηση κόστους στην Ολλανδία, η οποία έφερε την ετήσια βάση εξόδων στα €786 εκατ.
 • Ο δείκτης Solvency II αυξήθηκε σε 252%, από 241% το α’ τρίμηνο 2016.
 • Τα ρευστά κεφάλαια της μητρικής εταιρείας αυξήθηκαν σε €2,3 δις λόγω των μερισμάτων από όλα σχεδόν τα τμήματα δραστηριότητας του Ομίλου.
 • Προμέρισμα για το 2016 στα €0,60 ανά μετοχή ή περίπου €195 εκατ.
 • Το αποτέλεσμα προ φόρων μειώθηκε σε €426 εκατ., από €460 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2015.
 • Οι Νέες πωλήσεις στις Ασφαλίσεις Ζωής (APE) ήταν €284 εκατ., μειωμένες κατά 1,1% από το πρώτο τρίμηνο του 2016, σε σταθερή βάση νομίσματος.
 • Η αξία των νέων εργασιών (VNB) για τους πρώτους έξι μήνες του 2016 μειώθηκε κατά 10,6%, σε €101 εκατ., κυρίως λόγω της χαμηλότερης αξίας νέων εργασιών από την περιφέρεια Insurance Europe.

 

Η περιφέρεια Insurance Europe, στην οποία εντάσσεται και η Ελλάδα, έδωσε συνοπτικά τα εξής αποτελέσματα στον Όμιλο:

 • Το Λειτουργικό αποτέλεσμα της περιφέρειας Insurance Europe, στο δεύτερο τρίμηνο του 2016, μειώθηκε σε €52 εκατ., από €55 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2015, ενώ τους πρώτους έξι μήνες του 2016, το λειτουργικό αποτέλεσμαμειώθηκε σε €86 εκατ. από €95 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
 • Οι Νέες πωλήσεις στις Ασφαλίσεις Ζωής (APE), στο δεύτερο τρίμηνο του 2016, ανήλθαν σε  €123 εκατ., μειωμένες κατά 2,9% από το αντίστοιχο διάστημα του 2015 σε σταθερό νόμισμα, κυρίως λόγω της διακοπής συγκεκριμένου προϊόντος ασφάλισης συντάξεων στην Ελλάδα το περασμένο έτος.
 • Η Αξία των νέων εργασιών (VNB) για τους πρώτους έξι μήνες του 2016 ήταν €46 εκατ., μειωμένες από τα €55 εκατ. της ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους.
 • Το περιθώριο επενδύσεων ήταν €19 εκατ., από €20 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2015.
 • Τα Δικαιώματα και τα έσοδα από ασφάλιστρα αυξήθηκαν σε €137 εκατ., από €135 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2015.
 • Τα έξοδα διοικητικών λειτουργιών αυξήθηκαν σε €79 εκατ.
 • Το αποτέλεσμα προ φόρων ήταν €40 εκατ., λιγότερα από τα €44 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2015, ενώ το πρώτο 6μηνο του 2016 μειώθηκε σε €57 εκατ. από 88 εκατ. το 2015.