Όμιλος ΕΤΕ: 835 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη για το α’ εξάμηνο του 2008

659

835 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη ανακοίνωσε ο Όμιλος της ΕΤΕ για το α’ εξάμηνο του 2008, σημειώνοντας αύξηση κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 26% για το ίδιο διάστημα, αυξημένη κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες έναντι του α’ εξαμήνου του 2007.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό δελτίο τύπου, «οι επιδόσεις αυτές του Ομίλου είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανάπτυξης των τραπεζικών εργασιών, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές της Τουρκίας και της ΝΑ. Ευρώπης, παρά τη δυσμενή συγκυρία».
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, κ. Τάκης Αράπογλου, σχολιάζει ως εξής τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου:
«Σε μια περίοδο συνεχιζόμενων αναταραχών στις διεθνείς αγορές, ο Όμιλος για ακόμη ένα τρίμηνο πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται.
Η σταθερή και συνετή ανάπτυξή μας υποστηρίζει τα λειτουργικά μας έσοδα, εκτοξεύοντας τα λειτουργικά μας κέρδη σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η μοναδική δομή της χρηματοδοτικής βάσης μας θωρακίζει τον Όμιλο από τις συνεχιζόμενες αναταραχές στις διεθνείς αγορές, επιτρέποντάς μας να συνεχίσουμε τα επεκτατικά σχέδιά μας. Ο αυστηρός έλεγχος των εξόδων, παρά τη συνεχιζόμενη διεύρυνση του Ομίλου στη ΝΑ. Ευρώπη και την Τουρκία, οδηγούν στην εξαιρετική αποτελεσματικότητα που πέτυχε ο Όμιλος στο α’ εξάμηνο του 2008.
Είμαστε βέβαιοι ότι η συνετή αυτή ανάπτυξη, βασισμένη στην ισχυρή ρευστότητα και κεφαλαιακή θέση μας, θα μας βοηθήσει να πραγματοποιήσουμε τους στρατηγικούς μας στόχους».