Υδρόγειος Ασφαλιστική :: Οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2011

643

Με σημαντική αύξηση αποθεμάτων και επενδύσεων καθώς και συνεχιζόμενη κερδοφορία, που σφραγίζει τη συνολικά θετική της πορεία, έκλεισε το Α’ εξάμηνο του 2011 για την Υδρόγειο Ασφαλιστική.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται σε σχετικό δελτίο τύπου, το  Α’ εξάμηνο του έτους, η Υδρόγειος συνέχισε την εντυπωσιακή ενίσχυση των αποθεμάτων της, κατά € 22,3εκατ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το σύνολο των αποθεμάτων της εταιρείας, στις 30/6/2011, διαμορφώνεται στα  €180εκατ., από €157,7εκατ., στις 31/12/2010.

Επίσης, στις 30/6/2011:
· Το σύνολο του ενεργητικού της Υδρογείου διαμορφώνεται στα €242εκατ., από €224εκατ. στις 31/12/2010.
· Οι επενδύσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις παρουσιάζονται σημαντικά αυξημένες, κατά €17εκατ., διαμορφώνοντας το σύνολο των επενδύσεων σε χρεόγραφα και προθεσμιακές καταθέσεις στα €101εκατ.
· Τα καθαρά ασφάλιστρα ανέρχονται σε €63,6εκατ.
· Τα κέρδη της εταιρείας προβλέπονται να ανέλθουν στα €1,5εκατ., παρά τον υψηλό σχηματισμό των νέων αποθεμάτων κατά €22,3εκατ.
Το Α’ εξάμηνο του έτους, η εταιρεία κατέβαλε €34εκατ. σε αποζημιώσεις, παραμένοντας εστιασμένη στη φιλοσοφία της για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς πελάτες και ζημιωθέντες.
Παράλληλα, η Υδρόγειος, προετοιμαζόμενη εντατικά, ενόψει της εφαρμογής του πλαισίου Solvency II, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά €4εκατ. Το ποσό αυτό μαζί με τις υπεραξίες και τα κέρδη της εταιρείας ενισχύουν περαιτέρω –κατά €9,5εκατ.– τα ίδια κεφάλαιά της, το σύνολο των οποίων προβλέπεται να ξεπεράσει τα  €31εκατ.