Τα αποτελέσματα της ΝΝ και της Achmea για το 2014

642

Τα αποτελέσματά τους για το 2014 δημοσίευσαν οι δύο ολλανδικοί ασφαλιστικοί όμιλοι με δραστηριότητα και στην Ελλάδα, NN Group και Achmea.
Για τον πρώτο είναι χαρακτηριστικό ότι την καινούρια αρχή για τον όμιλο σηματοδοτεί το ότι μετά από 23 χρόνια, στις 2 Ιουλίου 2014, εισήλθε στις διαπραγματεύσεις του χρηματιστηρίου Euronext του Άμστερνταμ.
Η Achmea συνεχίζει την μεγάλη προσπάθεια αναδιοργάνωσης, με το πρόγραμμα που ονομάζει «Επιτάχυνση & Καινοτομία», επωμιζόμενη σχετικά κόστη που βαρύνουν σημαντικά τα αποτελέσματα του Ομίλου. Οι αλλαγές στις οποίες προχωρά ο όμιλος έχουν πάντα στόχο την άμεση απάντηση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών του.

 

Τα αποτελέσματα του Ομίλου Achmea για το 2014
Η συνεχιζόμενη διαδικασία μεταβολής του οργανισμού της Achmea και οι δυναμικές συνθήκες της αγοράς οδήγησαν τον ολλανδικό όμιλο σε μέτρια κέρδη, καθώς τα καθαρά κέρδη που κατέγραψε για το 2014 ήταν μειωμένα κατά 95% από το 2013 και ανήλθαν σε €16 εκατ.

Το αποτέλεσμα αυτό  επηρεάστηκε έντονα και από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα που επιβάρυναν τον Όμιλο  το 2014. Το λειτουργικό αποτέλεσμα έφθασε τα €388 εκατ., μειωμένο κατά 28% από το 2013 (€542 εκατ.).  

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα  παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στα €20,002 εκατ. (€20.225 εκατ. το 2013). Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά € 143 εκατ. το 2014 σε συγκρίσιμη βάση, ενώ  ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτό  ήταν η σημαντική εξοικονόμηση που έγινε σε προσωπικό και έξοδα στέγασης. Στόχος του Ομίλου παραμένει να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα κατά €450 εκατ. μέχρι το τέλος του 2016.

 

Αποτελέσματα Διεθνών Εργασιών

RESULTS

(€ MILLION)

2014

2013

Δ

Gross written premiums

1,109

1,242

-11%

Operating expenses

317

350

-9%

Profit before tax

-64

2

n/m

Gross Written Premiums per Country

2014

2013

Δ

Greece

335

368

-9%

Turkey

276

314

-12%

Slovakia

295

295

0%

Ireland

163

167

-2%

Other countries                          

40

98

-59

 

Για την Ελλάδα…
Αναφορικά με τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, η Achmea αναφέρει: «Η Interamerican προσφέρει ασφαλιστικά προϊόντα  Περιουσίας, Υγείας και Ζωής.  Οι συνεχιζόμενες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, επηρεάζουν την ανάπτυξη και καθιστούν δύσκολη την πρόβλεψη των τάσεων της αγοράς. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα μειώθηκαν σε €335 εκατ. το 2014, έναντι €368 εκατ. το 2013. Παρά το γεγονός ότι λειτούργησε σε μια αποδυναμωμένη αγορά, η Interamerican κατόρθωσε να αυξήσει το μερίδιό της στην αγορά ασφαλίσεων κατά Ζημιών. Για την Anytime, ο αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων  αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά 1% σε πάνω από 222.300 (το 2013, 220.300 συμβόλαια). Το χαρτοφυλάκιο της Anytime δείχνει μια σημαντική αύξηση στο ποσοστό των online πωλήσεων έναντι άλλων direct καναλιών, ως αποτέλεσμα των επενδύσεων που έχουν γίνει και της ψηφιοποίησης».

 

Τα αποτελέσματα του Ομίλου ΝΝ για το 2014
Καθαρό αποτέλεσμα ύψους €588 εκατ. κατέγραψε ο ολλανδικός όμιλος ασφαλίσεων ΝΝ για το 2014, έναντι €322 εκατ. το 2013. Το λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου αυξήθηκε σε €1.086 εκατ., από €905 εκατ. το 2013, κάτι που αντικατοπτρίζει το χαμηλότερο διοικητικό κόστος στην Ολλανδία, που προέκυψε ως αποτέλεσμα του προγράμματος αναμόρφωσης και του χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης. Το λειτουργικό αποτέλεσμα του τομέα Insurance Europe της ΝΝ μειώθηκε, κυρίως λόγω του χαμηλότερου περιθωρίου επενδύσεων και των επιπτώσεων των μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού στην Πολωνία.

Ενδεικτικό των περικοπών στις οποίες προχώρησε ο Όμιλος είναι ότι από το 2013 στο 2014 ο αριθμός των υπαλλήλων του συνολικά άλλαξε από 19.511 σε 12.486 και συγκεκριμένα από τους 12.309 υπαλλήλους που απασχολούσε διεθνώς το 2013, το 2014 μειώθηκαν σε 5.635.

Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα του τομέα Insurance Europe, που αντιπροσωπεύει το 15,5% των εργασιών του Ομίλου και όπου περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, ο Όμιλος ανακοίνωσε λειτουργικό αποτέλεσμα €176 εκατ. για το 2014, μειωμένο κατά 11,6% σε σύγκριση με τα €199 εκατ. το 2013. Τα έσοδα από ασφάλιστρα αυξήθηκαν από €507 εκατ. το 2013 σε €518 εκατ. το 2014. Αρνητική επίδραση στο αποτέλεσμα του τομέα είχαν οι μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού στην Πολωνία, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2014.
Το τεχνικό περιθώριο αυξήθηκε σε €194 εκατ. το 2014 από €191 εκατ. το 2013, κυρίως λόγω τεχνικών αλλαγών στην αγορά της Τουρκίας και των υψηλότερων αποτελεσμάτων νοσηρότητας στην Ελλάδα.
Το αποτέλεσμα προ φόρων μειώθηκε σε €207 εκατ. το 2014 από €243 εκ το 2013.