Συνεταιριστική Ασφαλιστική :: Οικονομικά Αποτελέσματα

642

Την θετική πορεία της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής σε μία ιδιαίτερα σύνθετη και δύσκολη περίοδο για την ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, επιβεβαίωσε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου στην Κεντρική Αίθουσα του Μεγάρου Μακεδονία.

ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας, κ. Δημήτρης Ζορμπάς ενημέρωσε πως η Συνεταιριστική έκλεισε τη χρήση 2010 με κέρδη ύψους 858.000€ έναντι κερδών ύψους 618.000€ το 2009.
Η παραγωγή ασφαλίστρων συνέχισε την ανοδική της πορεία. Το 2010 τα έσοδα από ασφάλιστρα ανήλθαν στα 47.204.000€ έναντι 42.323.000€ το 2009, σημειώνοντας μία άνοδο κατά 11,5%, ενώ οι αποζημιώσεις που κατέβαλε η Εταιρεία ανήλθαν στα 32.127.000€ έναντι 24.734.000€ πέρυσι.

Η Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της στη διοίκηση της Εταιρείας.