Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία (6η έκδοση)

8

Βασίλης Μ. Παπαδάκης 


Η 6η, ριζικά αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου ασχολείται με ερωτήματα που πρέπει να απασχολούν κάθε επιχείρηση και στέλεχος σήμερα, όπως: Πώς θα κατανοήσουμε και θα ανταποκριθούμε στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή μας; Πώς θα δημιουργήσουμε και θα αξιοποιήσουμε θεμελιώδεις ικανότητες, για να κερδίσουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα; Ποιες ανάγκες, ποιων πελατών, σε ποιες αγορές ή/και επιχειρηματικές δραστηριότητες θα επιλέξουμε να ικανοποιήσουμε και με ποιο τρόπο; Πώς θα προστατέψουμε την εταιρεία μας από τις επιπτώσεις της κρίσης; κ.ο.κ.
Το βιβλίο βασίζεται στην πιο σύγχρονη διεθνή θεωρία και πρακτική στο χώρο της Στρατηγικής, χρησιμοποιώντας πλειάδα παραδειγμάτων ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων. Ενσωματώνει ιδέες και γνώσεις από τη βιβλιογραφία στα οικονομικά, στο μάρκετινγκ, στην οργανωσιακή θεωρία, στα χρηματοοικονομικά και στο διεθνές μάνατζμεντ. Έτσι, ο αναγνώστης αποκτά μια πραγματικά σφαιρική άποψη. 
Η νέα έκδοση αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό όχι μόνο στα στελέχη των επιχειρήσεων που χαράζουν τη στρατηγική αλλά και σ’ εκείνους που επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα τις στρατηγικές κινήσεις των ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων στη “σκακιέρα” του ανταγωνισμού.


ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε. ΜΠΕΝΟΥ