Πολυεθνική Εταιρεία Μεσιτών Ασφαλίσεων αναζητά υποψηφίους για την στελέχωση της Διεύθυνσης Πωλήσεων

7

(κάποιο κείμενο)