Καθαρά κέρδη και σταθερή η θέση της Interamerican το 2013

652

Στις 11 Μαρτίου ε.ε. στα κεντρικά της γραφεία και διά στόματος του Δ/ντος Συμβούλου, κ. Γ. Κώτσαλου, η Interamerican, θυγατρική της συνεταιριστικής Achmea, ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για το 2013.

Η Interamerican κατέγραψε κέρδη μετά φόρων €26,6 εκατ. και η παραγωγή της συγκρατήθηκε στο επίπεδο των €393,9 εκατ. σε συνολικά μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, έναντι €428 εκατ. το 2012 και €468 εκατ. το 2011. Ο δείκτης φερεγγυότητας της εταιρείας βελτιώθηκε και υπολογίζεται πάνω από 300%.

Στις Γενικές Ασφαλίσεις σημείωσε κέρδη €11,7 εκατ., ενώ στις Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας15,1 εκατ. Σημειώθηκε ότι για 2η διαδοχική χρονιά η Εταιρεία είναι η πιο κερδοφόρος μεταξύ των εκτός Ολλανδίας θυγατρικών του Ομίλου Achmea (βλ. πίνακα).

Αναφερόμενος στην πορεία της Interamerican ο κ. Γιώργος Κώτσαλος επεσήμανε: «Είναι γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία της κρίσης η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει υποστεί σημαντικές απώλειες που υπολογίζονται σε περισσότερα από 1,2 δισ. ασφάλιστρα. Κατά το διάστημα αυτό η Interamerican είχε πολύ καλύτερες επιδόσεις από την αγορά, χάρη στις αποφασιστικές κινήσεις και αλλαγές που πραγματοποιήσαμε οργανωτικά και λειτουργικά, με γνώμονα τον πελάτη. Η προσέγγισή των ασφαλισμένων, σήμερα, από την εταιρεία μας είναι πολύπλευρη, ολιστική και υπεύθυνη από κάθε άποψη. Θέλουμε να είμαστε η πλέον αξιόπιστη εταιρεία της αγορά μας και προς αυτή την κατεύθυνση, εξελίσσουμε την υλοποίηση ενός σχεδίου που τοποθετεί την Interamerican στο μέλλον, στη βάση των νέων αναγκών που διαμορφώνονται, των νέων οικονομικών δεδομένων που δημιουργούν την ανάγκη προϊόντων προσιτού κόστους, των ταχύτατων εξελίξεων στην τεχνολογία, της συνετής διαχείρισης των κινδύνων και φυσικά, των εποπτικών απαιτήσεων. Με απτή την πραγματικότητα στα δημόσια συστήματα ασφάλισης, η ιδιωτική ασφάλιση –εννοείται με όρους απόλυτης υπευθυνότητας και φερεγγυότητας- μπορεί να προβάλει ως λύση. Σε αυτή την προοπτική, η Interamerican έχει σταθεροποιήσει τη θέση της μέσα από έγκαιρες αλλαγές και καινοτομίες που ανταποκρίνονται στη νέα εποχή για τις ασφάλειες. Εξάλλου, η εταιρεία είναι εδώ και χρόνια ευθυγραμμισμένη με τις επιταγές του νέου θεσμικού πλαισίου, λόγω του μητρικού ομίλου».