Ηγεσία, Μάνατζμεντ, Ομαδικότητα-Το Τρίπτυχο της Επιτυχίας

9

Νίκος Σκουλάς


Την εμπειρία μιας ζωής, τόσο ως δημόσιος λειτουργός όσο και ως ανώτερο και ανώτατο επιχειρηματικό στέλεχος, καταθέτει ο συγγραφέας στο βιβλίο του αυτό. 

Πρόκειται για ένα χρήσιμο βοήθημα για στελέχη επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης, αλλά και για σπουδαστές της ηγετικής τέχνης και του εφαρμοσμένου μάνατζμεντ. 

Μαθαίνουμε: • Πώς χτίζεται και γίνεται αποτελεσματική μια ηγετική ομάδα • Πώς να παίρνουμε σωστές, πραγματοποιήσιμες ομαδικές αποφάσεις • Πώς να επικοινωνούμε και να συνεργαζόμαστε αποτελεσματικότερα • Πώς να υποκινούμε το προσωπικό μας για δουλειά και δημιουργία • Πώς να θέτουμε φιλόδοξους αλλά επιτεύξιμους στόχους • Πώς να επιλέγουμε τα στελέχη μας και να τα τοποθετούμε στην κατάλληλη θέση.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ