ΕΥΡΩΠH: Αύξηση της κερδοφορίας κατά 98,71% στο 9μηνο του 2009

661

Αύξηση της κερδοφορίας κατά 98,71% πέτυχε η Ευρώπη ΑΕΓΑ (συγγενής εταιρεία της Εθνικής Ασφαλιστικής), στο 9μηνο του 2009. 
Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Ευρώπης ΑΕΓΑ, κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη της εταιρείας για το 9μηνο του 2009 ανέρχονται σε 1.057.928,34 ευρώ, σε σχέση με εκείνα της αντίστοιχης περιόδου του 2008 τα οποία ανήλθαν σε  532.394,43 ευρώ.
Το τεχνικό αποτέλεσμα για το 9μηνο του 2009 ήταν κερδοφόρο και εξαιρετικά ικανοποιητικό και ανήλθε σε 1.486.187,20 ευρώ, έναντι 940.347,78 ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 58,05%.
Τα έσοδα από επενδύσεις, το ίδιο διάστημα, ανήλθαν σε 496.000,09 ευρώ, έναντι 255.791,73 ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 93,91%. Οι επενδύσεις και τα χρηματικά διαθέσιμα ανέρχονται στο ποσό των 9.810.711,44 ευρώ και υπερκαλύπτουν κατά 164,85% το σύνολο των ασφαλιστικών προβλέψεων, ενώ το περιθώριο φερεγγυότητας που διαθέτει η Ευρώπη Α.Ε.Γ.Α. είναι  περίπου διπλάσιο του απαιτούμενου από το νόμο.
Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στο σχετικό δελτίο τύπου, «η εταιρεία θα συνεχίσει το 2009 την υγιή αναπτυξιακή της πορεία, παρόλο το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την αύξηση της κερδοφορίας σε 1.450.000,00 ευρώ έως 1.600.000,00 ευρώ και την επίτευξη απόδοσης επί των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 22% περίπου.
Πέρα από τα κέρδη, τους ρυθμούς ανάπτυξης, την καλή οργανωτική δομή και το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της, η εταιρεία διαθέτει υγιή διάρθρωση χαρτοφυλακίου, δεδομένου ότι ο κλάδος Πυρός αντιπροσωπεύει ποσοστό 67,38% του συνολικού χαρτοφυλακίου, και ο οποίος παρουσίασε αύξηση κατά 6,43%, με τα καθαρά ασφάλιστρα και τα δικαιώματα συμβολαίου  να  ανέρχονται για το 9μηνο του 2009 σε 4.055.317,13 ευρώ έναντι 3.832.160,57 ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2008. 
Ο κλάδος Αυτοκινήτου συμμετέχει μόλις κατά 9,18% στο σύνολο της παραγωγής λόγω των γνωστών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Κλάδος τα τελευταία χρόνια στην ελληνική ασφαλιστική αγορά καθώς και λόγω της συντηρητικής πολιτικής που συνεχίζει να εφαρμόζει η εταιρεία και κατά τη διάρκεια του 2009».