Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση κερδοφορίας κατά 19,1% στο Α’ εξάμηνο 2016

590

Αύξηση της κερδοφορίας και βελτίωση των κύριων οικονομικών της μεγεθών παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. στο Α΄ εξάμηνο 2016.

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία ανακοίνωσε:

  • Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 19,1% στα 5,673 εκατ. ευρώ έναντι 4,763 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015.
  • Μικρή μείωση των μικτών ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 1,2%, στα 81,426 εκατ. € σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, σε μια περίοδο που η παραγωγή της ασφαλιστικής αγοράς εκτιμάται ότι υποχώρησε κατά περίπου 5%.
  • Διαμόρφωση της καθαρής θέσης στα 86,043 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 18,1% σε σχέση με την αντίστοιχη της 30/06/2015.
  • Αύξηση του ενεργητικού κατά 9,5% στα 370,138 εκατ. ευρώ, έναντι 337,998 εκ. ευρώ τον Ιούνιο του 2015.
  • Περαιτέρω ενίσχυση των ασφαλιστικών προβλέψεων στα 263,893 εκατ. ευρώ, οι οποίες εμφανίζονται αυξημένες κατά 6,1% σε σχέση με την 30/06/2015.

Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Πίστη τονίζονται τα εξής: «Μοχλοί ανάπτυξης της Εταιρείας είναι οι αρχές της, η φιλοσοφία της να είναι κοντά σε κάθε πελάτη ιδιαίτερα τη στιγμή της αποζημίωσης, η ικανότητα προσαρμογής στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ανάπτυξη ισχυρών επιχειρηματικών συνεργασιών και η εξαιρετική συνοχή όλων των παραγόντων που την συνθέτουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη, διαθέτει όλες τις απαιτούμενες υποδομές για την εφαρμογή της «Φερεγγυότητα ΙΙ», υπερκαλύπτοντας τα απαιτούμενα κεφαλαιακά κριτήρια της σχετικής οδηγίας.

Επιπρόσθετα, έχει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που της επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό και σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά».