Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ: Αύξηση της κερδοφορίας το 9μηνο 2014

71

 

 

Αύξηση της κερδοφορίας καθώς και βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ στο εννεάμηνο του 2014, με το σύνολο της Ασφαλιστικής Αγοράς να παρουσιάζει περαιτέρω μείωση της παραγωγής της.

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία σημείωσε:

  • Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 23,1% στα 8,956 εκατ. ευρώ έναντι 7,275 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2013.
  • Διατήρηση της παραγωγής ασφαλίστρων στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2013, στα 122 εκατ. ευρώ.
  • Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 22,9%, στα 68,982 εκατ. ευρώ έναντι 56,133 εκατ. ευρώ την 30/09/2013.
  • Αύξηση του ενεργητικού κατά 6,5% στα 317,267 εκατ. ευρώ έναντι 297,845 εκ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2013.
  • Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 15,933 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31/12/2013, στα 232,024 εκατ. ευρώ.
  • Αύξηση του προσωπικού κατά 8,9% σε σχέση με την 30/09/2013, στα 388 άτομα.

Όπως υπογραμμίζεται στο σχετικό δελτίο τύπου, η διατήρηση της παραγωγής στα περυσινά επίπεδα, παρά την αύξηση του στόλου αυτοκινήτων κατά 14,7%, οφείλεται στη μείωση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτων κατά 4,2%, λόγω της μείωσης του τιμολογίου και της αλλαγής του τρόπου καταβολής των ασφαλίστρων. Αντιθέτως, στον κλάδο Ζωής η εταιρεία πέτυχε αύξηση της παραγωγής της κατά 10,2%, ενώ στον κλάδο Γενικών ασφαλίσεων η παραγωγή διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα.

Επίσης σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν έχει τραπεζικό ή άλλης μορφής δανεισμό και καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή.