Ευρωπαϊκή Ένωσις – Ασφάλειαι Μινέττα :: Σταθερά θετική είναι η πορεία κατά το πρώτο 8μηνο του 2011

642

Σταθερά θετική είναι η πορεία της «Ευρωπαϊκή Ένωσις  – Ασφάλειαι Μινέττα» κατά το πρώτο 8μηνο του 2011.
Όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση της Εταιρείας κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης στελεχών, όλα τα μεγέθη εξελίσσονται θετικά με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό.

Πιο συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα (ασφάλιστρα και δικαιώματα) ανήλθαν σε €86,151 εκατ., έναντι €86,653 εκατ. του αντιστοίχου διαστήματος του 2010. Οι εισπράξεις ανήλθαν σε 95,180 εκατ. ευρώ, έναντι 94,778 το 2010, ενώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο (πλήθος συμβολαίων) διαμορφώθηκε σε 347.000. Τα συνολικά κέρδη του 8μήνου διαμορφώθηκαν στα €2,8 εκατ., αποτέλεσμα που χαρακτηρίζεται πολύ θετικό, λαμβανομένης υπόψη της σημερινής οικονομικής συγκυρίας. 

Τέλος, τονίζεται ότι οι συνολικές προβλέψεις για αποθέματα κινδύνων και εκκρεμών ζημιών έχουν υπολογισθεί φέτος σε €127 εκατ., έναντι €102 εκατ. του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 27%.