Ευρωπαϊκή Ένωση – Ασφάλειαι Μινέττα: € 5,735 εκατ. κέρδη στο εννεάμηνο του 2012

651

Σε 5,735 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη της ασφαλιστικής εταιρείας Ευρωπαϊκή Ένωση – Ασφάλειαι Μινέττα στο εννεάμηνο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 67%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 που ανήλθαν σε 3,436 εκατ. ευρώ. 

Η αύξηση των κερδών, όπως τόνισε η διοίκηση της Ευρωπαϊκή Ένωση – Ασφάλειαι Μινέττα, αποτελεί εχέγγυο υγιούς ανάπτυξης της εταιρείας και ισχυροποιεί ακόμη περισσότερο την κεφαλαιακή της επάρκεια, εν όψει μάλιστα εφαρμογής των νέων αυστηρότερων κανόνων φερεγγυότητας (Solvency II). Σημειώνεται ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται σήμερα σε 41,594 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011.

Στο εννεάμηνο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση – Ασφάλειαι Μινέττα κατέβαλε στους πελάτες της για ασφαλιστικές αποζημιώσεις το ποσό των 36,2 εκατ. ευρώ, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευση της εταιρείας για άμεση πληρωμή των αποζημιώσεων.