ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡIΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔOΣ: Αύξηση ενεργητικού 18,8% το 9μηνο του 2009

663

Ικανοποιητικές αυξήσεις παρουσίασαν τα οικονομικά στοιχεία των Συνεταιριστικών Τραπεζών στο 9μηνο του 2009, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, όπως παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, κ. Νίκο Μυρτάκη. 
Το Ενεργητικό διαμορφώθηκε στα 4.546,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18,8% συγκριτικά με το 9μηνο του 2008. Οι Καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 17,6% και διαμορφώθηκαν στα 3.597 εκατ. ευρώ, στοιχείο που ενισχύει ακόμα περισσότερο την υψηλή ρευστότητα των Συνεταιριστικών Τραπεζών και αποτελεί δείγμα της εμπιστοσύνης και της αποδοχής των τοπικών κοινωνιών στις Συνεταιριστικές Τράπεζες, ενώ οι Χορηγήσεις ανήλθαν στα 3.152,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,4%. 
Τα Ίδια Κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 6,11% στο 9μηνο του 2009, σε σύγκριση με το 9μηνο του 2008, και ανήλθαν στα 541,9 εκατ. ευρώ. Η Κερδοφορία (προ φόρων) ανήλθε στα 39,9 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 10,61%, γεγονός που οφείλεται στη μείωση του περιθωρίου κέρδους (spread) και στην αύξηση του κόστους χρήματος. Επίσης, δημιουργήθηκαν 13 νέα Καταστήματα σε όλη την Επικράτεια, διαμορφώνοντας το συνολικό αριθμό των Καταστημάτων του Ομίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών σε 213.