Διοίκηση επιχειρήσεων

6

Stephen Robbins, David DeCenzo, Mary Coulter

Στις νέες τάσεις στη διοίκηση των σύγχρονων οικονομικών μονάδων εστιάζουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι συγγραφείς και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι. Παραθέτουν απόψεις, έρευνες, μελέτες σε μια αρμονική αντιστοιχία με τις θεωρητικές προσεγγίσεις του μάνατζμεντ, προσφέροντας στον αναγνώστη όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται.
Ο στόχος τους συμπυκνώνεται στην προσπάθειά τους να δώσουν ένα βιβλίο χρήσιμο για το φοιτητή, τον καθηγητή, το στέλεχος της επιχείρησης.
Τα γεμάτα ουσία κεφάλαια του βιβλίου βρίθουν συμβουλών από έμπειρους επιστήμονες και οδηγούν στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, σχετικά με την ιστορία του μάνατζμεντ, τον προγραμματισμό, τη λήψη αποφάσεων, την οργάνωση, την ηγεσία, τον έλεγχο, τη χρήση της τεχνολογίας. Κάθε κεφάλαιο διανθίζεται με χαρακτηριστικά παραδείγματα για δημιουργικό προβληματισμό, ορισμούς των κυριότερων εννοιών και αποτελέσματα πάμπολλων ερευνών (η πεμπτουσία της επιστήμης), τα οποία ενδυναμώνουν και στηρίζουν τη θεωρία.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ