ΑΧΑ Ασφαλιστική: Πολύ καλή η αποδοχή των προγραμμάτων Mediσυν από το καταναλωτικό κοινό

7

 

Σύμφωνα με την Εταιρεία, ήδη από τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του το Mediσυν έχει σημειώσει πολύ σημαντική παραγωγή, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει ο Έλληνας καταναλωτής. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, το 50% των ασφαλισμένων στα συγκεκριμένα προγράμματα είναι ηλικίας έως 30 ετών.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο τύπου, στην επιτυχία αυτή, μεταξύ άλλων, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η προνομιακή τιμολόγηση, καθώς και οι εκπτώσεις που παρέχονται στον κάθε ασφαλισμένο ανάλογα με το προφίλ και τις ανάγκες του, οι οποίες μπορεί να φτάσουν έως και το 17%.