Ατλαντική Ένωση: Κέρδη προ φόρων €2.830 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2008

657

Κέρδη πριν από φόρους €2.830 εκατ. ανακοίνωσε η Ατλαντική Ένωση για το α’ εξάμηνο του 2008, αυξημένα κατά 2,95% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό (€2.749 εκατ.), «κυρίως χάρη στην πολύ θετική απόδοση των τεχνικών αποτελεσμάτων κλάδων παραγωγής», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στο σχετικό δελτίο τύπου. 
Σύμφωνα με την Εταιρία, σημαντική ήταν η βελτίωση των παραγωγικών αποτελεσμάτων της στο α’ εξάμηνο του έτους, με μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα €26.900 εκατ., έναντι €23.284 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2007 (αύξηση €3.616 εκατ., +15,53%).
«Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση της νέας παραγωγής στους κλάδους Περιουσίας, Ζωής και Υγείας, στους οποίους η Εταιρία έχει εστιάσει, στοχεύοντας στην κερδοφόρο ανάπτυξή τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ επισημαίνεται και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ατλαντικής Ένωσης από €12 εκατ. σε €18 εκατ.