ΑΤΕ AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Αύξηση της παραγωγής στο εννεάμηνο του 2009

668

Αύξηση της παραγωγής της πέτυχε η ΑΤΕ Ασφαλιστική στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους. Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, η συνολική παραγωγή των ασφαλίστρων της σημείωσε αύξηση κατά 9,6%, φθάνοντας τα 156 εκατ. ευρώ, έναντι 143,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Στις Γενικές ασφαλίσεις η αύξηση ανήλθε στα 14,8%, ενώ στις ασφαλίσεις Ζωής τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα εμφανίζουν μείωση κατά 1%. Στις ασφαλίσεις Ζωής επήλθε βελτίωση έναντι του α’ εξαμήνου 2009 κατά 2,2%. 
Οι λήξεις και εξαγορές συμβολαίων λόγω ωρίμανσης αντισταθμίζονται με τη νέα παραγωγή, που εμφανίζει ανοδικούς ρυθμούς. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας συνεχίζει να βελτιώνεται, με αποτέλεσμα να επηρεάσει θετικά και την καθαρή θέση της Εταιρείας κατά το 9μηνο του 2009.
Θετικά αναμένονται επίσης να είναι και τα αποτελέσματα κατά την αναφερόμενη περίοδο.