Αγροτική Ασφαλιστική: Αύξηση παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων 14,7 % στο εννεάμηνο του 2010

658

Κατά 14,7%, αύξησε την συνολική παραγωγή της η Αγροτική Ασφαλιστική στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2010, καθώς τα καθαρά ασφάλιστρά της ανήλθαν σε 178,9 εκατ. ευρώ, έναντι 156,0 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου, στον κλάδο Ζωής η παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων αυξήθηκε στο εννεάμηνο κατά 16%, στα 53,68 εκατ. ευρώ από 46,3 εκατ. ευρώ στο ίδιο διάστημα του 2009. 
Θετική πορεία καταγράφουν και οι Γενικοί κλάδοι στο εννεάμηνο, καθώς ο κλάδος Πυρός σημείωσε αύξηση καθαρών ασφαλίστρων κατά 12% (27,8 εκατ. από 24,2 εκατ.), ενώ ο κλάδος Αυτοκινήτου σημείωσε αύξηση κατά 21% (78,73 εκατ. από 65,08 εκατ.), έναντι του περυσινού εννεαμήνου. 
Αναφορικά με τον κλάδο Αυτοκινήτου, επισημαίνεται στο ίδιο δελτίο τύπου ότι για ευνόητους λόγους η Αγροτική Ασφαλιστική ακολουθεί συγκρατημένη και ταυτόχρονα επιλεκτική πολιτική.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εξέλιξη για την Εταιρία χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι μετά τον περιορισμό της υποχρεωτικής ασφάλισης που προσφέρει ο ΕΛΓΑ με νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα, η Αγροτική Ασφαλιστική παραμένει η μοναδική εταιρεία που παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στη Ζωική και τη Φυτική παραγωγή καθώς και στις Μονάδες Ιχθυοκαλλιεργειών. Ήδη στον τομέα των Ιχθυοκαλλιεργειών αύξησε την παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων κατά 31,5% το εννεάμηνο και θα κινηθεί με αυξημένο ενδιαφέρον για τις νέες προκλήσεις που διανοίγονται.
Τέλος, επισημαίνεται ότι προκειμένου να υπάρξει ορθολογικότερη διαχείριση, η  Εταιρεία μείωσε από τον Ιούλιο εφέτος, το χρόνο απόδοσης των ασφαλίστρων από τους συνεργάτες της, εξασφαλίζοντας έτσι ομαλότερη ροή και ενισχυμένη ρευστότητα, ενώ παράλληλα εξετάζει και άλλα μέτρα τα οποία ενισχύουν τη θέση της σε σχέση με το επερχόμενο κανονιστικό πλαίσιο.